PAZARTESİ
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU ve AB DOKTORA PROGRAMI
2014-2015 BAHAR YARIYILI
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ
UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM
MEKANIZMALARININ İŞLEYİSİ
VE KARARLARININ ULUSAL
HUKUKA ETKİLERİ
ULUSLARARASI TİCARİ
SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASI
(ÖZEL HUKUK DOKTORA)
AVRUPA BORÇLAR HUKUKUNUN
GENEL İLKELERİ
AB YARGI ORGANLARININ İŞLEYİŞİ
VE KARARLARININ ULUSAL
HUKUKA ETKİLERİ
SEMİNER
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Zorunlu Ders
Zorunlu Ders
PROF. DR. MEHMET MELEMEN
PROF. DR. ÖMER ÖZKAN
YRD.DÇ.DR. NAGEHAN
KIRKBEŞOĞLU
PROF. DR. ALİ KEMAL YILDIZ
DOÇ. DR.AYHAN CEYLAN
SINIF 216
SINIF 316
SINIF 222
SINIF 310
SINIF R - 09 A
UT HUKUK HAZIRLIK BİLGİSİ
Bilimsel Hazırlık
PROF. DR. ALİ KEMAL YILDIZ
SINIF 208
Download

pazartesi salı çarşamba perşembe cuma istanbul ticaret üniversitesi