T.C.Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Kurum Kodu :24.0
Fonksiyon Kodları
01
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
GENEL KAMU HİZMETLERİ
01
03
Genel Hizmetler
01
03
01
01
03
01
01
03
02
01
03
02
01
03
09
01
03
09
01
04
01
04
02
01
04
02
00
00
00
03
03
01
03
01
04
03
01
04
10
Ay :
1
Cari Yıl (N)
17.659.987,05
16.304.684,29
1.827.541,96
Genel personel hizmetleri
1.827.541,96
Genel planlama ve istatistik hizmetleri
390.297,31
Genel planlama ve istatistik hizmetleri
390.297,31
Diğer genel hizmetler
14.086.845,02
Diğer genel hizmetler
14.086.845,02
1.355.302,76
Sosyal ve beşeri bilimler konusundaki temel araştırma
hizmetleri
1.355.302,76
Sosyal ve beşeri bilimler konusundaki temel araştırma
hizmetleri
1.355.302,76
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
5.015.770,39
Güvenlik Hizmetleri
00
2015
Genel personel hizmetleri
Temel Araştırma Hizmetleri
00
Yılı:
5.015.770,39
Kurumsal güvenlik hizmetleri
5.015.770,39
Kurumsal güvenlik hizmetleri
5.015.770,39
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM
HİZMETLERİ
10
01
Hastalık ve Malullük Yardım Hizmetleri
10
01
02
10
01
02
00
Malullük yardım hizmetleri
10
01
02
02
Engelli bakım hizmetleri
10
02
10
02
00
10
02
00
10
02
00
10
04
10
04
00
10
04
00
10
04
00
Malullük yardım hizmetleri
Yaşlılık Yardımı Hizmetleri
1.057.233.682,54
361.894.981,21
361.894.981,21
27.045.213,46
334.849.767,75
23.308.718,84
Yaşlılık yardımı hizmetleri
23.308.718,84
00
Yaşlılık yardımı hizmetleri
23.307.635,59
05
Yaşlı Bakım Hizmetleri
Aile ve Çocuk Yardımı Hizmetleri
1.083,25
51.294.614,61
Aile ve çocuk yardımı hizmetleri
51.294.614,61
00
Çocuklara Yönelik Hizmetler
32.738.810,43
22
Koruyucu Aile Hizmetleri
27/02/2015 15:15
3.126.116,48
Sayfa 1 / 2
T.C.Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Kurum Kodu :24.0
Fonksiyon Kodları
10
04
10
07
10
07
00
10
07
00
10
09
10
09
09
10
09
09
00
10
09
09
10
09
09
10
10
10
10
00
23
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Çocuk Evi Hizmetleri
Sosyal Güvenliği Bulunmayanlara Sağlanan
Hizmetler
Sosyal güvenliği bulunmayanlara sağlanan hizmetler
00
Yılı:
2015
Ay :
1
Cari Yıl (N)
15.429.687,70
1.670.091,63
1.670.091,63
Sosyal güvenliği bulunmayanlara sağlanan hizmetler
1.670.091,63
Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve
Sosyal Yardım Hizmetleri
619.065.276,25
Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal
yardım hizmetleri
619.065.276,25
53.005.363,68
28
Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal
yardım hizmetleri
Sosyal Güvenliği Olmayanların Sağlık Primleri
48
İç Denetim Hizmetleri
09
09
55
Kadına Yönelik Hizmetler
09
09
56
Şehit ve Gazilere Yönelik Hizmetler
09
09
60
6284 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Giderler
09
09
63
Sosyal Hizmet Merkezleri
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
27/02/2015 15:15
548.583.421,23
156.722,50
4.439.236,97
246.591,88
709.230,32
11.924.709,67
1.079.909.439,98
Sayfa 2 / 2
Download

1.7 bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu 01 03 10