3
2
1
1
5
3
LEJAND
87
0
5
860
4
3
PLAN ONAMA SINIRI
13.Cadde
6
KONUT ALANI(DÜŞÜK YOĞUNLUKLU)
5
25 00
85
5
15
00
MİA
TAŞIT YOLU
6
BHA
PLAN NOTLARI
35 00
86
5
1_) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINDA ÇEŞİTLİ
ARAZİ KULLANIM VE YERLEŞME ALANLARINA AİT SINIRLAR
35
ŞEMATİK OLARAK GÖSTERİLDİĞİNDEN, BU PLAN ÜZERİNDEN
PLAN ÖLÇEĞİ İLE ÖLÇÜ ALINAMAZ VE YER TESPİTİ
00
YAPILAMAZ.
2_) PLANLAMA ALANINDA 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR
PLANI İLE BUNA DAYALI PARSELASYON PLANI ONANMADAN
UYGULAMA YAPILAMAZ.
3_) YAPILAŞMA ÖNCESİNDE ZEMİN ETÜTLERİNİN
1
YAPTIRILMASI VE SONUÇLARININ TÜM MÜHENDİSLİK
1
1
25 00
10.C
adde
ÇALIŞMALARINDA DİKKATE ALINMASI ZORUNLUDUR.
1
6
4_) PLANLAMA ALANINDAKİ YAPI VE ÇEVRE
1
DÜZENLEMELERİNDE (YAYA YOLLARI, KALDIRIMLAR, YAYA
1
1
GEÇİTLERİ VB) "SN 521 500 NORMLARIYLA
1
2
ULAŞILABİLİRLİK KILAVUZUNDAKİ" BİLGİLERE GÖRE
3
UYGULAMA YAPILACAKTIR.
5
1
A
LPG
860
İÇİN GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILACAKTIR.
30 00
1
6_) PLANDA GÖSTERİLEN VEYA GÖSTERİLMEYEN ENERJİ
1
Kuyu
Bahr
TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ" HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR VE
esi
s
şüm
ü
n
dö
tsel
n
e
k
1
NAKİL HATTLARI İÇİN "ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM
1
iye
Üçok
Cadd
ı
ınır
1
1
BU HATLARIN ALTINDA KALAN ALANLARDA UYGULAMA VE
Gaz
ia
YAPILAŞMADAN ÖNCE TEİAŞ VE/VEYA TEDAŞ GÖRÜŞÜ
ntep
Osm
ALINACAKTIR.
Osma
niye
7_) PLANLAMA ALANINDAKİ UYGULAMALARDA DEPREM,
1
30 00
1
e
aniy
ep
iant
Gaz
1
2
1
araş
OTOPARK, YANGIN, SIĞINAK YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE
Kah
ram
anm
0
86
Er Parkı
8_) BU PLAN, PLAN AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR
1
35
BÜTÜNDÜR.
9_) BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR
2
1
2
85
5
UYULACAKTIR.
85
5_) TÜM ALANLARDA İÇ VE DIŞ MEKANLARDA
PROJELENDİRME VE UYGULAMA AŞAMASINDA ENGELLİLER
1
1
00
1
1
2
2
2
3
KANUNU İLE BU KANUNA GÖRE ÇIKARILAN YÖNETMELİK
3
1
1
1
2
HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
3
1
Fidanlık Mahallesi
1
2
1
1
5
85
3
1
1
1
2
1
3
1
1
2
Gaz iante
p
25 00
AN134
N383H166
1
2
1
3
3
3
3
2
859.872
3
Osmaniye
2
1
1
Höy ük Cad
de
1
4
2
1
1
2
1
2
3
1
3
2
1
1
3
1
4
860
rı
Bul
va
3
3
4
3
1
3
1
Kad
ir A
ksu
3
1
1
2
4
3
4
3
1
1
1
3
4
4
5
3
3
3
3
5
4
5
3
3
4
3
3
4
3
4
5
4
4
3
3
3
1
3
4
3
1
Battal
Hayas
Cami
2
3
1
4
3
29.Sokak
1
2
2
3
1
4
3
3
3
1
1
3
1
3
1
2
3
1
1
4
2
1
2
3
1
1
1
1
3
1
3
2
2
1
2
2
3
2
2
4
1
3
1
2
3
5
1
1
1
3
1
1
1
2
1
4
4
3
3
3
3
4
4
4
3
3
865
1
7.Sokak
3
2
4
2
3
4
3
3
4
4
2
3
Özel Kıvılcım İlköğretim Okulu
3
3
3
2
4
4
2
860
6
3
4
6
4
3
6
6
5
2
4
4
865
4
3
1
865
3
3
2
3
5
İnci Konukoğlu Lisesi
2
300 kişi/ha
34.Cadde
3
3
Nuri Zekeriya Kına İlköğretim Okulu
3
3
2
1
865
870
1
3
5
4
5
2
6
6
3
1
3
3
4
6
3
2
4
4
3
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
4
3
4
1
3
3
Fidanlık
870
3
4
2
3
5
3
4
3
3
3
Fidanlık Mahallesi
4
865
3
k
30.Soka
5
4
4
1
1
4
3
4
4
3
25.Sok ak
3
4
4
4
26.Sokak
2
2
4
4
5
Sağlık Bakanlığı
Binevler
Sağlık Ocağı
4
3
3
3
3
3
3
855
1
20 00
3
3
3
4
4
3
3
3
4
4
4
3
2
2
3
14.
4
3
3
5
4
1
2
3
1
4
2
2
4
4
3
4
4
4
3
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5
1
3
3
3
2
2
4
4
k
12.Soka
2
2
4
3
4
3
7.Sokak
25.Sokak
26.Sokak
2
2
2
4
3
3
3
3
2
6
4
2
8.Sokak
15 00
4
4
4
3
3
4
5
4
3
4
300 kişi/ha
Dr. Ömer
3
6
1
00
Öğücü Parkı
4
3
4
3
5
1
87
2
3
4
35
4
4
4
6
4
4
3
4
3
1
3
3
2
1
20 00
2
3
3
4
3
1
3
4
3
4
3
4
4
4
4
adde
14.C
4
3
2
4
4
0
87
20 00
300 kişi/ha
Su Deposu
1
4
3
15.Sokak
3
4
4
5
51.S okak
3
3
3
3
2
2
4
3
4
3
2
1
1
2
5
1
Sokak
Şehit Ali Akarsu
3
araş
3
5
4
2
2
2
3
3
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
855
4
3
4
19.Sokak
3
3
1
1
4
3
ak
3
2
2
1
4
2
4
5
4
5
3
3
3
5
2
3
anm
30 00
4
3
4
3
ok
.S
13
20
870
00
Kah
ram
4
2
4
2
4
2
4
4
1
4
3
5
5
2
2
2
1
2
5
3
4
3
1
3
4
3
5
3
Kilis
1
5
4
6
6
5
5
5
araş
anm
Kah
ram
ok
.S
ak
4
1
2
5
6
43
5
.S
2
3
5
4
4
46
ak
ok
.S
3
44
.S
4
3
Fıs
tı k
3
2
3
5
3
ok
ak
3
5
5
48
.S
.S
44
.S
ok
ak
4
6
4
.S
ok
ak
3
6
4
18
5
4
6
20
5
22
5
6
3
5
ak
ok
.S
1
G
4
2
2
üm
üş
2
3
14
.C
ad
ak
6
5
7
4
1
3
2
2
7
5
4
3
3
1
4
.S
ok
ak
3
ak
ok
.S
7
3
7
ak
ok
.S
2
6
6
5
5
46
.S
ok
2
2
3
2
2
2
2
3
ak
2
2
2
2
3
5
4
4
2
2
2
3
5
2
2
2
2
2
2
6
3
5
2
2
8.S
ok
ak
2
2
3
2
2
3
2
3
2
2
3
6
4
3
3
3
2
3
2
13
3
2
2
1
2
3
2
3
1
2
2
3
2
2
5
3
4
36
53
6
4
3
2
ka
k
2
3
2
ak
ok
.S
10
4
3
6
So
2
3
3
2
7
6
Se
lli
4
2
3
3
3
2
12
ak
ok
.S
31
7
5
5
6
2
3
2
4
7
5
5
6
3
2
2
2
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
3
2
7
3
2
2
2
2
1
niv
ers
ite
3
ok
ak
.S
ok
ak
1
49
3
2
5
4
2
3
3
2
3
2
Bu
lv
arı
7
6
16
.S
ak
3
5
2
ak
ok
.S
19
50
.S
ok
ak
ok
.S
53
5
5
3
3
2
2
4
de
ok
ak
1
2
2
2
2
ka
k
2
4
.S
ok
ak
ak
5
6
7
5
3
2
2
So
2
15
.S
ok
ak
ok
5
6
2
2
.S
.S
2
15
.S
ok
3
2
3
Pa
la
2
2
4
11
45
6
7
2
2
3
3
4
2
2
2
3
3
3
5
5
2
3
3
00
2
5
3
2
4
1
3
1.G
eç
it
3
5
5
4
3
5
okak
ak
ok
5
4
5
11.S
46
3
5
2
1
2
5
3
3
2
3
5
5
6
5
esi
add
2
Bizimkiler
Sitesi
4
4
2
3
4
1
5
3
3
1
tıl C
Tır
3
5
5
3
5
4
2
1
a
Sok
Bul
varı
4
1
6
3
3
4
4
2
2
3
zl ı
Kira
20 00
2
5
3
5
2
ak
ok
ak
ok
Suriye
Konsolosluk
Evi
ak
ok
.S
2
4
5
5
4
3
2
2
5
5
.S
15
.S
45
40
2
3
3
5
4
5
2
3
2
3
5
2
5
6
2
4
ak
ok
9.S
2
k
ka
So
k
ka
So
4
5
5
So
ka
k
iz
rg
Ne
.
12
okak
20.S
4
4
3
ştı
rm
a
3
2
2
5
3
A ra
3
4
4
4
3
2
1
3
3
4
4
3
4
3
kak
22.So
4
kak
20. So
3
4
4
3
3
4
2
3
3
4
4
4
ak
ok
.S
4
3
k
3
5
3
3
ka
So
4
5
44
.
24
5
4
k
ok a
2
4
5
4
3
5
ir A
ksoy
rsite
ive
Ün
2
2
5
5
4
rı
lva
Bu
3
k
ok a
5
A.K
ad
2
3
3
6
4
4
5
Antep Fıstığı
Araştırma
Endüstirisi
Müdürlüğü
2
4
k
ka
So
16
.
21
4
Bahittin
Kayak
İlköğretim
Okulu
5
5
3
2
4
2
2
6
Antep Fıstığı Araştırma
Endüstirisi Müdürlüğü
2
4
1
6
6
5
5
2
2
1
3
3
6
4
4
2
1
6
6
2
5
5
6
6
k
42. Soka
4
2
2
3
42.S okak
3
3
Bahittin Kayak İlköğretim Okulu
35 00
1
2
3
4
4
4
5
1
4
4
5
1
1
3
4
4
Ü
1
2
4
2
2
2
2
3
Download

Şahinbey İlçesi 20K nazım imar plan paftasında nazım imar plan