Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı
KİWA MEYER
Belgelendirme Hizmetleri A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0005-U
Revizyon No: 09 Tarih: 24 Şubat 2015
Ürün Belgelendirme Kuruluşu
AB-0005-U
Adresi : İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi
9. Cadde No:15 Tepeören
Tuzla 34959
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0 216 593 25 75
Faks
: 0 216 593 25 74
E-Posta : [email protected]
Website : www.meyer.gen.tr
Standard
Ürün
Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite
TS EN ISO 3834-2
şartlarıBölüm 2: Kapsamlı kalite şartları
TS EN ISO 3834-3
Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite
şartlarıTS EN ISO 3834-4
Bölüm 3: Standart kalite şartları
Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite
şartlarıBölüm 4: Temel kalite şartları
TS EN 15085-2
Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçları ve
bileşenlerinin kaynak işlemleri - Bölüm 2: Kaynak
imalatçısının kalite özellikleri ve belgelendirme
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2)
Akreditasyon Kapsamı / Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17
KİWA MEYER
Belgelendirme Hizmetleri A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0005-U
Revizyon No: 09 Tarih: 24 Şubat 2015
Ürün Belgelendirme Kuruluşu
AB-0005-U
Adresi : İstanbul Tuzla Organize Sanayi
Bölgesi 9. Cadde No:15 Tepeören
Tuzla 34959
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0 216 593 25 75
Faks
: 0 216 593 25 74
E-Posta : [email protected]
Website : www.meyer.gen.tr
Regulation (EU) No 305/2011 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
Kuruluş Fonksiyonu ve Teknik
Şartlar
Ürün Grubu, Ürün / Kullanım Amacı
Yapısal metal ürünler ve yardımcı elemanlar (1/4):
Karar: 98/214/EC
-Yapısal metalik kesitler/profiller:
Sıcak haddelenmiş, soğuk şekillendirilmiş veya başka
TS EN 10025-1 (Sistem 2+)
şekilde üretilmiş çeşitli şekillerdeki kesitler/profiller(T,
TS EN 10088-4 (Sistem 2+)
L, H, U, Z, I, kanallar, köşebent, oluk, boru), yassı
TS EN 10088-5 (Sistem 2+)
ürünler (tabaka, levha, şerit) çeşitli metal
TS EN 10210-1 (Sistem 2+)
malzemelerden yapılmış, korozyona karşı astarlanarak
TS EN 10219-1 (Sistem 2+)
(kaplanarak) korunmuş yada korunmamış dökme,
TS EN 10340 (Sistem 2+)
dövme ve çubuk demirler. (Metal yapılarda veya metal
TS EN 10340/AC (Sistem 2+)
ve beton karma yapılarda kullanılmak üzere)
TS EN 10343 (Sistem 2+)
TS EN 15048-1 (Sistem 2+)
TS EN 15088 (Sistem 2+)
Yapısal metal ürünler ve yardımcı elemanlar (2/4):
Karar: 98/214/EC
-Yapısal metalden yapılmış inşaat malzemeleri:
Makaslar, kirişler, kolonlar, merdivenler, döşeme
TS EN 1090-1+A1 (Sistem
mertekleri, taşıyıcı direkler ve palplanj (perde) gibi
2+)
bitmiş metal ürünler. Belirli uygulamalar için
tasarlanarak uygun büyüklüklerde kesilmiş parçalar,
raylar, traversler. Bunlar astarlanarak korozyona
karşı korunmuş ya da korunmamış olabilir, kaynaklı ya
da kaynaksız olabilir. (Temellerde ve yapı
çerçevelerinde kullanım için)
Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/2)
Akreditasyon Kapsamı / Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17
KİWA MEYER
Belgelendirme Hizmetleri A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0005-U
AB-0005-U
Revizyon No: 09 Tarih: 24 Şubat 2015
Regulation (EU) No 305/2011 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
Kuruluş Fonksiyonu ve Teknik
Şartlar
Ürün Grubu, Ürün / Kullanım Amacı
Karar : 95/467/EC
Bacalar, gaz boruları ve özel ürünler (1/1):
-Prefabrik bacalar (kat yüksekliğinde elemanlar), baca
astarları (elemanlar veya bloklar), çok katmanlı bacalar
TS EN 1856-1 (Sistem 2+)
(elemanlar veya bloklar), tek cidarlı bacalar (elemanlar
TS EN 1856-2 (Sistem 2+)
veya bloklar), kendi başına duran baca ve bağlı
bacalar (bacalar için)
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir.
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı TS