T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 52656196/800/1706540
Konu: Kamu Kurum ve Kuruluşlarda Şeker
ve Tuz Tüketimi İle İlgili Düzenleme
16/02/2015
………………………..MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi :İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 12/02/2015 tarihli ve 1597572 sayılı yazısı.
İlgi yazıda belirtilen, Kamu Kurum ve Kuruluşlarda Şeker ve Tuz Tüketimi ile ilgili
genelge yazımız ekinde sunulmuş olup, söz konusu genelgenin okul/kurumunuzda
duyurusunun yapılması hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet BABA
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
:
EKLER
Yazı ve Eki (3 Sayfa)
DAĞITIM :
Tüm Okul/ Kurumlara
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenae23-29ec-3265-8028-d0d7 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı :32889839/800/1597572
Konu:Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Şeker
ve Tuz Tüketimi İle İlgili Düzenleme
12/02/2015
...................................... KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
:Hatay Il Sağlık Müd. 03/02/2015 tarih ve 474766994.31.07.00/1950 sayılı yazısı.
Hatay İl Sağlık Müdürlüğünün ilgi yazısı ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Şeker
ve Tuz Tüketimi İle İlgili Genelge yazımız ekinde sunulmuştur. Söz konusu genelgenin
İlçeniz çalışanlarına ve tüm okul müdürlüklerine duyurulması hususunda;
Gereğini rica ederim.
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EK:Yazı ve Eki.
DAĞITIM:
Tüm Kaymakamlıklara
(İlçe Milli Eğitim Müd.)
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ürgenpaşa Mahallesi Ayşe
Fıtnat Hanım Caddesi 14. Sokak Antakya/Hatay
Elektronik Ağ : hatay.meb.gov.tr – www.hataymeb.gov.tr
E-posta
: [email protected]
Ayrıntılı Bilgi İçin : E. YATKIN/Bil. İşl.
Tlf.
: 0 - 326 - 2276868 /1132
Faks.
: 0 - 326 - 2276969
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenf108-5eac-3ba8-be1a-bcf7 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Kamu Kurum ve Kuruluşlarda Şeker ve Tuz Tüketimi İle İlgili