2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI
BAHAR DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
GÜNLER
Pazartesi
14:00-17:00
16:00-19:00
17:00-20:00
18:00-21:00
Salı
08:30-11:30
12:00-15:00
12:30-15:30
14:30-17:30
Çarşamba
08:30-11:30
09:00-12:00
11:30-14:30
14:30-17:30
Perşembe
11:00-14:00
14:00-17:00
14:00-17:00
14:00-17:00
15:30-18:30
Cuma
14:00-17:00
14:00-17:00
DERSLER
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda
Güncel Gelişmeler
Kaçakçılıkla İlgili Suçlar ve Kabahatler
AIHM Kararlarında Mülkiyetin
Korunması
Prof. Dr. İbrahim KAYA
Kamulaştırma Hukuku
Yard. Doç. Dr. Z. Ertunç ŞİRİN
Doç. Dr. H. Burak GEMALMAZ
Doç. Dr. Zekeriya KURŞAT
Yard. Doç. Dr. Cenk Yaşar ŞAHİN
Özgürlüklerin Sınırlandırılmasında
Demokratik Toplum Düzeninin
Gerekleri
Vergi Yargılaması Hukuku
Suç Önleme Stratejileri: Teori, Pratik ve
Uygulama
Prof. Dr. Abdurrahman EREN
Finansal Piyasa Suçları ve Kabahatleri
Yard.Doç.Dr. Selman DURSUN
Kurumlar Vergisinde Dar Yükümlülük
İfade Özgürlüğü
Kentsel Dönüşüm
Suç Politikasının Temel İlkeleri
Açısından Fikri ve Sınai Mülkiyet
Suçları (Zorunlu)
Prof. Dr. Esra EKMEKÇİ ÇALICIOĞLU
Doç. Dr. Kasım KARAGÖZ
Doç. Dr. Melikşah YASİN
Prof. Dr. Adem SÖZÜER
İnsan Hakları Hukuku Bağlamında Aile
Yaşamına Saygı Hakkı
İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar
Milletlerarası Hukuk ve Globalleşme
Parti İçi Demokrasi
Kamu Personel Hukuku
Yard. Doç. Dr. Gülay ARSLAN ÖNCÜ
Vergi Hukuku Bakımından Anonim
Şirketlerde Kar Payı Dağıtımı
Kamusal Alan Konusunda Tartışmalar:
Hukuk ve Toplum
Yard. Doç. Dr. Erdem ATEŞAĞAOĞLU
Doç. Dr. B. Mahmut KAŞIKÇI
Yard. Doç. Dr. Tuba TOPÇUOĞLU
Prof. Dr. Aydın GÜLAN
Yard. Doç. Dr. G. Engin ŞİMSEK
Doç. Dr. Murat YANIK
Prof. Dr. Cemil KAYA
Yard. Doç. Dr. Ülker YÜKSELBABA
Download

2014-2015 eğitim öğretim yılı kamu hukuku anabilim dalı bahar