GÜN
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
SAAT
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ
YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ÜYESİ
09.00-12.00
Milletlerarası Çocuk Hukuku
Prof. Dr. Günseli ÖZTEKİN GELGEL, Doç. Dr. F.
Kerem GİRAY,
12.00-15.00
Halka Açık Anonim Ortaklıkların Güncel Sorunları
Yard. Doç. Dr. Fatih AYDOĞAN
12.00-15.00
Mülkiyet Hakkının Sınırlamaları
Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR
15.00-18.00
Vakıf Hukukunun Güncel Sorunları
Doç. Dr. Sanem AKSOY, Doç. Dr. Arzu GENÇ
ARIDEMİR
09.00-12.00
Milletlerarası Ticari ve Ekonomik İlişkilerde Uyuşmazlık Çözüm Doç. Dr. Kerem GİRAY,Doç. Dr. Emre ESEN,Yard. Doç.
Yollarına İlişkin Güncel Sorunlar
Dr. İnci ATAMAN FİGANMEŞE
12.00-15.00
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ
14:00-17:00
Türk İş Hukukunun Uluslararası Hukuka Uyumu
Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT
15.00-18.00
09.00-12.00
Kişisel Teminatların Hukuki Gelişimi ve Modern Hukuklara Yard. Doç. Dr. Sevgi KAYAK
Etkisi
Elektronik Ticaret ve Elektronik Sözleşme Hukuku
Yard. Doç. Dr. Abdurrahman SAVAŞ
09.00-12.00
İsimsiz Sözleşmeler Türleri
Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE
12.00-15.00
Anonim Şirketler Hukukunda Sermayenin Korunması
Yard. Doç. Dr. Fatih ARICI
15.00-18.00
Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi
Prof. Dr. Hasan ERMAN
PERŞEMBE
CUMA
Testler,
Yapay
Üreme Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ, Doç. Dr. Burcu KALKAN
OĞUZTÜRK
09.00-12.00
Türk Özel Hukukunda Genetik
Teknolojileri ve Soybağı Problemleri
12.00-15.00
Anonim Ortaklıklarda Denetim
Prof. Dr. Mehmet HELVACI
15.00-18.00
Deniz Hukukunda Cebri İcra
Prof. Dr. Kerim ATAMER
09.00-12.00
Yargıtay Kararları Işığında İnşaat Sözleşmesi
Doç. Dr. Zekeriya KURŞAT
12.00-15.00
Medeni Usul Hukukunda Davaya Vekalet
Yard. Doç. Dr. Evren KOÇ
13.00-16.00
Dava Maksimleri
Prof. Dr. Nevhis DEREN YILDIRIM
15.00-18.00
İnternet Hukuku
Doç. Dr. Mustafa AKSU
15.00-18.00
Roma Hukukunun Türk Eşya Hukukuna Etkisi
Yard. Doç. Dr. Abdurrahman SAVAŞ
15.00-18.00
İcra Hukukunda Kanun Yolları
Yard. Doç. Dr. Cengiz Serhat KONURALP
15.00-18.00
SEMİNER
Doç. Dr. Zekeriya KURŞAT
* Derslerin değişecek olan gün ve saatleri dersin öğretim üyesi tarafından kürsü panolarında ilan edilecektir.
Download

özel hukuk anabilim dalı 2013-2014 bahar dönemi yüksek lisans