Download

2. Výpovedná doba je 3 mesiace a počíta sa Od prvého dňa