T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 31250199/105/1548586
Konu: Okul İsim Değişikliği
12/02/2015
………………………..MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi :İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 06/02/2015 tarihli ve 1354904 sayılı yazısı.
İlgi yazıda belirtilen, Sinop Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 04/02/2015 tarih ve
1255918 sayılı Okul İsim değişikliği ile ilgili yazı örneği ve Valilik Oluru ekte gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet BABA
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
:
EKLER
Yazı Örneği (2 Adet)
Olur (1 Adet)
DAĞITIM :
Tüm Okullara
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden720f-0150-332c-a368-4878 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 80061924/105/1354904
Konu: Okul İsim Değişikliği.
06/02/2015
.............................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Sinop Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 04/02/2015 tarih ve 1255918 sayılı
Okul İsim Değişikliği ile ilgili yazı örneği ve Valilik Oluru ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EK:
1- Yazı örneği (1adet)
2- Olur
(1 adet)
DAĞITIM:
Tüm Kaymakamlıklara
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Ürgenpaşa Mah. Ayşe Fitnat Hanım Cad. No:14 Antakya/HATA
Elektronik Ağ: [email protected]
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Hanifi OKAY V.H.K.İ.
Tel: (0 326) 227 68 68/ 1174
Geçer belge : (0 326) 227 69 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden3394-27f7-3fa0-80a5-d069 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
SİNOP VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 78224599/105.03/1255918
Konu: Okul İsim Değişikliği
04/02/2015
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VALİLİĞİNE
( İl Millî Eğitim Müdürlüğü )
................ ..
KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlimizde Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren;
Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesinin adı "Sultan Hatun Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi",
Merkez Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesinin adı "Emir Gazi Tayboğa Meslekî ve Teknik
Anadolu Lisesi", Sinop Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesinin adı "Seydi Ali Reis Meslekî ve
Teknik Anadolu Lisesi" olarak değiştirilmiştir. 23.01.2015 tarih ve 835464 sayılı Makam
Onayına istinaden Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ilgili modüllerde isim
değişikliğini yapmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
Ekrem YAMAN
Vali a.
Vali Yardımcısı
EKLER
Ek-1: Valilik Oluru
DAĞITIM:
80 İl Valiliğine (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlçe Kaymakamlıklarına (İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)
Merkez Okul/Kurum Müdürlüklerine
Hükümet Konağı/SİNOP
Elektronik Ağ: www.sinop.meb.gv.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ahmet DEMİR Şube Müdürü
Tel: (0 368) 261 19 87
Faks: (0 368) 261 15 07
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindene3a1-7dc4-390b-a274-c32d kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
SİNOP VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 78224599/105.03/835464
Konu:Ad Verme
23/01/2015
VALİLİK MAKAMINA
İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme
Yönetmeliği,
b) Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nün (340771) 06.01.2015 tarih ve 1
sayılı yazısı,
c) Sinop Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nün (197692) 06.01.2015 tarih
ve 15 sayılı yazısı,
d) Merkez Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nün (197714) 07.01.2015 tarih
ve 12 sayılı yazısı,
e) Millî Eğitim Müdürlüğü'nün 22.01.2015 tarih ve 2015/1 Karar No'lu Millî Eğitim
Komisyonu Toplantı Tutanağı.
İlimiz Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü (340771), Sinop Meslekî ve
Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü (197692) ve Merkez Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürlüğü (197714) okullarının isimlerinin benzerliğinden dolayı; öğrenci kayıtlarında,
merkezi sistem sınavlarında, gelen-giden evrakta, ve Defterdarlık Muhasebe birimlerinde,
ödenek işlemlerinde yaşanan karışıklıklar sebebiyle ilgi yazıları ile okullarının isimlerinin
değiştirilmesini talep etmektedir.
İlgi (a) yönetmeliğin 10. maddesine istinâden, İl Millî Eğitim Komisyonunca; Meslekî ve
Teknik Anadolu Lisesine (340771) ''Sultan Hatun Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi'',
Merkez Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesine (197714) "Emir Gazi Tayboğa Meslekî ve
Teknik Anadolu Lisesi" ve Sinop Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesine (197692) "Seydi Ali
Reis Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi" isminin verilmesi kabul edilmiş olup;
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde Olurlarınıza arz ederim.
Dr. Şaban KARATAŞ
Millî Eğitim Müdürü
OLUR
<...>
Ekrem YAMAN
Vali V.
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden57a7-7297-3cbd-be44-232f kodu ile teyit edilebilir.
Download

Okul İsim Değişikliği - yayladağı ilçe millî eğitim müdürlüğü