ORTAKLAR ANADOLU LİSESİ NÖBET ÇİZELGESİ (2014 - 2015)
GÜN
MÜDÜR YARD.
BAHÇE
ZEMİN
1.KAT
PAZARTESİ
S.ÇOLAK
E.AYAN
C.AKIN
Ç.BUĞDAY
SALI
S.ÇOLAK
C.YILMAZ
F.POLAT
H.COŞKUN
ÇARŞAMBA
S.ÇOLAK
A.KIRIKDİREK
M.MEMİŞ
M.MEMİŞ
PERŞEMBE
S.ÇOLAK
D.CANLAN
N.ÇAKMAK
İ.OKTAR
CUMA
S.ÇOLAK
D.ALBAY
E.UYAROĞLU
E.UYAROĞLU
Nöbet çizelgesi 09.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
AÇIKLAMALAR :
1) Nöbet görevi derse giriş saatinden 15 dakika önce başlar , son ders bitiminden 15 dakika sonra sona erer.
2) Dersi olmayan Nöbetçi öğretmen, dersi boş geçen sınıfların dersine girer , yoklamasını alır.
3) Teneffüslerde tüm nöbetçi öğretmenler, nöbet alanında bulunmak zorundadırlar.
4) Pazartesi 1.saat , Cuma son saat dersi olan tüm öğretmenler Bayrak Törenlerinde hazır bulunmak
zorundadırlar.
5) Koridorlarda nöbetçi olan öğretmenler o koridorun temizliğinden ve okul nöbetçi öğrencilerinin
idaresinden sorumludurlar.
6) Nöbetçi öğretmenler , nöbetleri sırasında gördükleri aksaklıkları Nöbet defterine yazmak
zorundadırlar.
7) Dersine girmeyen öğretmenin durumu idareye bildirilir. Öğretmenin hangi gerekçe ile dersine
gelmediği Nöbet defterine yazılır.
8) Nöbet heyeti ders girişinden 15 dakika önce okulda buluşarak varsa aksaklıkları Nöbet defterine
işler, dersin kesiminden 15 dakika sonra da gelişmeleri değerlendirerek belirlenen eksiklik ve
aksaklıkları nöbet defterine yazar.
05.02.2015
Mustafa Semih CANDAŞ
Okul Müdürü
Download

Öğretmen Nöbet Yerleri