Gün
Ders
Pazartesi
Sınıf : 10/A
(1)
08:15
08:55
T.C.
BOLU VALİLİĞİ
İZZET BAYSAL GÖLYÜZÜ MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİSESİ
Toplam Ders Saati : 46
Sınıf Öğretmeni : YASİN ALBAYRAK
(2)
09:05
09:45
(3)
09:55
10:35
(4)
10:45
11:25
(5)
11:35
12:15
(6)
13:00
13:40
(7)
13:50
14:30
Çarşamba
(9)
15:30
16:10
6471
Ü.ÜNAL
6471
Ü.ÜNAL
(10)
16:20
17:00
1040
1040
6135
6135
6135
1020
1015
1015
1025
1025
Y.ALBAYR Y.ALBAYR F.ŞAHİN F.ŞAHİN F.ŞAHİN İ.AKMAN S.KOCAKAS.KOCAKAU.PEKCANU.PEKCAN
6472
6472
6472
4706
1040
1040
6471
Z.AKTAŞ Z.AKTAŞ Z.AKTAŞ Y.ALBAYR Y.ALBAYR Y.ALBAYR Ü.ÜNAL
Salı
(8)
14:40
15:20
1010
1040
1040
1050
1050
6135
6135
6477
6477
A.TURSU
Y.ALBAYR Y.ALBAYR D.YALÇIN D.YALÇIN F.ŞAHİN F.ŞAHİN F.ŞAHİN F.ŞAHİN
N
Perşembe
4
A.REİS
4
A.REİS
4
A.REİS
Cuma
1055
İ.ÖZER
1055
İ.ÖZER
1055
İ.ÖZER
1045
1045
10
10
1035
1035
A.SAĞLA A.SAĞLA A.KAMBU A.KAMBU
O.TEZEL O.TEZEL
M
M
R
R
6472
6472
1010
6470
A.TURSU
Z.AKTAŞ Z.AKTAŞ
Ü.ÜNAL
N
6470
1015
Ü.ÜNAL S.KOCAKA
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Emine KAYA
S.No
1 10
Ders
2 1010
3 1015
4 1020
5 1025
6 1035
7 1040
8 1045
9 1050
10 1055
11 4
12 4706
13 6135
14 6470
15 6471
16 6472
17 6477
Dersin Adı
YABANCI DİL
DİL VE ANLATIM
TÜRK EDEBİYATI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
TARİH
COĞRAFYA
MATEMATİK
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
FARMAKOLOJİ
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
YAŞAM DESTEK
ENFEKSİYONDAN KORUNMA
ACİL SAĞLIK SİSTEMİ
TEMEL SAĞLIK UYGULAMALARI
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ
Hs
2
2
3
1
2
2
6
2
2
3
3
1
5
2
3
5
2
Yer
Okul Müdürü
Dersin
Öğretmeni
AYŞE ÖZER
KAMBUROĞLU
AHMET TURSUN
SEDAT KOCAKAYA
İLHAN AKMAN
UĞUR PEKCAN
OKTAY TEZEL
YASİN ALBAYRAK
AHMET SAĞLAM
DURSUN YALÇIN
İSMAİL ÖZER
ARİF REİS
YASİN ALBAYRAK
ATİLLA YAŞAR
ÜMRAN ÜNAL
ÜMRAN ÜNAL
PINAR KARTAL
FATİH ŞAHİN
FATİH ŞAHİN
ZÜLFİ AKTAŞ
(11)
17:10
17:50
(12)
18:00
18:40
Gün
Ders
Pazartesi
Sınıf : 10/B
(1)
08:15
08:55
T.C.
BOLU VALİLİĞİ
İZZET BAYSAL GÖLYÜZÜ MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİSESİ
Toplam Ders Saati : 46
Sınıf Öğretmeni : SEDAT KOCAKAYA
(2)
09:05
09:45
(3)
09:55
10:35
(4)
10:45
11:25
(5)
11:35
12:15
(7)
13:50
14:30
(8)
14:40
15:20
(9)
15:30
16:10
(10)
16:20
17:00
6832
6832
1045
1045
1020
6879
6879
6877
6877
1040
A.SAĞLA A.SAĞLA
R.AYVALI R.AYVALI
İ.AKMAN B.YAMEN B.YAMEN R.AYVALI R.AYVALI F.YEŞİL
M
M
6469
A.REİS
Salı
1015
6469
6880
6880
1050
1050
6881
6881
1040
H.YÖNDE H.YÖNDE
A.REİS S.DEMİRE S.DEMİRE D.YALÇIN D.YALÇIN
F.YEŞİL
M
M
1015
Çarşamba S.KOCAKAS.KOCAKA
6880
6880
1010
6882
6882
6882
4706
1040
A.TURSU G.SÖNME G.SÖNME G.SÖNME
S.KOCAKA F.YEŞİL
N
Z
Z
Z
1825
1825
1015
Perşembe S.DEMİRE S.DEMİRE R.AYVALI R.AYVALI S.KOCAKA
1010
6881
6881
1040
A.TURSU H.YÖNDE H.YÖNDE
F.YEŞİL
N
M
M
Cuma
(6)
13:00
13:40
1040
F.YEŞİL
21055
21055
6878
6878
Ö.DAŞTA Ö.DAŞTA
A.OLKAY A.OLKAY
N
N
1040
6879
6879
21045
F.YEŞİL B.YAMEN B.YAMEN İ.ÖZER
21045
İ.ÖZER
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Emine KAYA
S.No
Ders
Dersin Adı
1 1010
DİL VE ANLATIM
3 1020
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
2 1015
4 1040
5 1045
6 1050
7 1825
8 21045
9 21055
10 4706
11 6469
12 6832
13 6877
14 6878
15 6879
16 6880
17 6881
18 6882
TÜRK EDEBİYATI
MATEMATİK
FİZİK
KİMYA
BİYOKİMYA
BİYOLOJİ
SAĞLIK HİZMETLERİNDE
İLETİŞİM
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
FARMAKOLOJİ
GENEL BESLENME
MİKROBİYOLOJİ VE
BAĞIŞIKLAMA
EPİDEMİYOLOJİ VE
BİOİSTATİSTİK
MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ
DAHİLİYE HASTALIKLARI VE
BAKIMI
CERRAHİ HASTALIKLARI VE
BAKIMI
KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI
VE BAKIMI
Hs
2
3
1
6
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
4
4
4
3
Yer
Okul Müdürü
Dersin
Öğretmeni
AHMET TURSUN
SEDAT KOCAKAYA
İLHAN AKMAN
FEYZA YEŞİL
AHMET SAĞLAM
DURSUN YALÇIN
RAMAZAN
AYVALIK
İSMAİL ÖZER
ÖZNUR DAŞTAN
SEDAT KOCAKAYA
ARİF REİS
RAMAZAN
AYVALIK
RAMAZAN
AYVALIK
ALİ OLKAY
BEDİHA YAMEN
SELMA DEMİREZ
HALİT ŞAKİR
YÖNDEM
MELİHA UYANIK
HATİCE AYTEKİN
GÜLLÜ SÖNMEZ
(11)
17:10
17:50
(12)
18:00
18:40
Gün
Ders
Pazartesi
Sınıf : 10/C
(1)
08:15
08:55
T.C.
BOLU VALİLİĞİ
İZZET BAYSAL GÖLYÜZÜ MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİSESİ
Toplam Ders Saati : 46
Sınıf Öğretmeni : RAMAZAN AYVALIK
(2)
09:05
09:45
(3)
09:55
10:35
1050
1050
Çarşamba D.YALÇIN D.YALÇIN
Perşembe
(5)
11:35
12:15
(6)
13:00
13:40
6469
A.REİS
(8)
14:40
15:20
(9)
15:30
16:10
(10)
16:20
17:00
1020
6878
6878
1040
1040
İ.AKMAN A.OLKAY A.OLKAY Y.ALBAYR Y.ALBAYR
1045
1045
6881
6881
6882
6882
6882
Ü.COŞKU Ü.COŞKU H.YÖNDE H.YÖNDE G.SÖNME G.SÖNME G.SÖNME
N
N
M
M
Z
Z
Z
1825
1825
1015
6880
6880
6877
6877
21055
21055
Ö.DAŞTA Ö.DAŞTA
R.AYVALI R.AYVALI S.KOCAKA S.DEMİRE S.DEMİRE R.AYVALI R.AYVALI
N
N
1015
1040
1040
6881
6881
21045
H.YÖNDE H.YÖNDE
S.KOCAKA Y.ALBAYR Y.ALBAYR
İ.ÖZER
M
M
Cuma
(7)
13:50
14:30
1010
1010
1040
1040
4706
6832
6832
6879
6879
1015
A.TURSU A.TURSU
Y.ALBAYR Y.ALBAYR R.AYVALI R.AYVALI R.AYVALI B.YAMEN B.YAMEN S.KOCAKA
N
N
6880
6880
6469
S.DEMİRE S.DEMİRE A.REİS
Salı
(4)
10:45
11:25
21045
6879
6879
İ.ÖZER B.YAMEN B.YAMEN
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Emine KAYA
S.No
Ders
Dersin Adı
1 1010
DİL VE ANLATIM
3 1020
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
2 1015
4 1040
5 1045
6 1050
7 1825
8 21045
9 21055
10 4706
11 6469
12 6832
13 6877
14 6878
15 6879
16 6880
17 6881
18 6882
TÜRK EDEBİYATI
MATEMATİK
FİZİK
KİMYA
BİYOKİMYA
BİYOLOJİ
SAĞLIK HİZMETLERİNDE
İLETİŞİM
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
FARMAKOLOJİ
GENEL BESLENME
MİKROBİYOLOJİ VE
BAĞIŞIKLAMA
EPİDEMİYOLOJİ VE
BİOİSTATİSTİK
MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ
DAHİLİYE HASTALIKLARI VE
BAKIMI
CERRAHİ HASTALIKLARI VE
BAKIMI
KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI
VE BAKIMI
Hs
2
3
1
6
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
4
4
4
3
Yer
Okul Müdürü
Dersin
Öğretmeni
AHMET TURSUN
SEDAT KOCAKAYA
İLHAN AKMAN
YASİN ALBAYRAK
ÜZEYİR COŞKUN
DURSUN YALÇIN
RAMAZAN
AYVALIK
İSMAİL ÖZER
ÖZNUR DAŞTAN
RAMAZAN
AYVALIK
ARİF REİS
RAMAZAN
AYVALIK
RAMAZAN
AYVALIK
ALİ OLKAY
BEDİHA YAMEN
SELMA DEMİREZ
HALİT ŞAKİR
YÖNDEM
MELİHA UYANIK
HATİCE AYTEKİN
GÜLLÜ SÖNMEZ
(11)
17:10
17:50
(12)
18:00
18:40
Gün
Ders
Sınıf : 11/A
(1)
08:15
08:55
T.C.
BOLU VALİLİĞİ
İZZET BAYSAL GÖLYÜZÜ MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİSESİ
Toplam Ders Saati : 27
Sınıf Öğretmeni : BEDİA CİNİBİZ
(2)
09:05
09:45
(3)
09:55
10:35
(4)
10:45
11:25
(5)
11:35
12:15
6474
Ü.ÜNAL
6474
Ü.ÜNAL
21040
1020
(6)
13:00
13:40
(7)
13:50
14:30
(8)
14:40
15:20
(9)
15:30
16:10
(10)
16:20
17:00
Pazartesi
Salı
Çarşamba
6473
6473
6473
F.ŞAHİN F.ŞAHİN F.ŞAHİN
1030
1030
6474
Ü.ÜNAL
6474
Ü.ÜNAL
21040
22935
22935
1010
1010
N.İLHAN N.İLHAN S.KOCAKAS.KOCAKA
1070
1070
1070
4706
Perşembe U.PEKCANU.PEKCAN Y.ALBAYR Y.ALBAYR İ.AKMAN B.CİNİBİ B.CİNİBİ B.CİNİBİ B.CİNİBİ
Cuma
6474
1065
1065
6989
1015
1015
1015
A.TURSU A.TURSU A.TURSU
Ü.ÜNAL B.ERCAN B.ERCAN N.İLHAN
N
N
N
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Emine KAYA
S.No
Ders
1 1010
2 1015
3 1020
4 1030
5 1065
6 1070
7 21040
8 22935
9 4706
10 6473
11 6474
12 6989
Dersin Adı
DİL VE ANLATIM
TÜRK EDEBİYATI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
T.C. İNKILÂP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
FELSEFE
YABANCI DİL
SEÇMELİ T.MATEMATİK
S.BEDEN EĞİTİMİ
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
TRAVMALARDA ACİL YARDIM
TIBBİ ACİLLER
BEDEN EĞİTİMİ/GÖRSEL
SANATLAR/MÜZİK
Hs
2
3
1
2
2
3
2
2
1
3
5
1
Yer
Okul Müdürü
Dersin
Öğretmeni
SEDAT KOCAKAYA
AHMET TURSUN
İLHAN AKMAN
UĞUR PEKCAN
BÜNYAMİN ERCAN
BEDİA CİNİBİZ
YASİN ALBAYRAK
NAZİF İLHAN
BEDİA CİNİBİZ
ATİLLA YAŞAR
ZÜLFİ AKTAŞ
NAZİF İLHAN
FATİH ŞAHİN
PINAR KARTAL
ÜMRAN ÜNAL
ÜMRAN ÜNAL
(11)
17:10
17:50
(12)
18:00
18:40
Gün
Ders
Sınıf : 11/B
(1)
08:15
08:55
(2)
09:05
09:45
T.C.
BOLU VALİLİĞİ
İZZET BAYSAL GÖLYÜZÜ MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİSESİ
Toplam Ders Saati : 22
Sınıf Öğretmeni : ALİ OLKAY
(3)
09:55
10:35
(4)
10:45
11:25
(5)
11:35
12:15
(6)
13:00
13:40
(7)
13:50
14:30
(8)
14:40
15:20
(9)
15:30
16:10
(10)
16:20
17:00
(11)
17:10
17:50
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
6833
6833
1070
1070
4706
8
8
6884
6884
6885
6885
Ö.DAYIO Ö.DAYIO Ö.DAYIO Ö.DAYIO
A.OLKAY A.OLKAY B.CİNİBİ B.CİNİBİ A.OLKAY S.DEMİRE S.DEMİRE
Ğ
Ğ
Ğ
Ğ
6989
1020
1070
00115
00115
1065
1065
1030
1030
1010
1010
N.İLHAN İ.AKMAN B.CİNİBİ Y.ALBAYR Y.ALBAYR B.ERCAN B.ERCAN U.PEKCANU.PEKCANS.KOCAKA S.KOCAKA
Cuma
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Emine KAYA
S.No
Ders
1 00115
2 1010
3 1020
4 1030
5 1065
6 1070
7 4706
8 6833
9 6884
10 6885
11 6989
12 8
Dersin Adı
SEÇMELİ DERS
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
T.C. İNKILÂP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
FELSEFE
YABANCI DİL
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
SAĞLIK EĞİTİMİ
ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI
VE BAKIMI
BULAŞICI HASTALIKLAR VE
BAKIMI
BEDEN EĞİTİMİ/GÖRSEL
SANATLAR/MÜZİK
MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ
Hs
2
2
1
2
2
3
1
2
2
2
1
2
Yer
Okul Müdürü
Dersin
Öğretmeni
YASİN ALBAYRAK
SEDAT KOCAKAYA
İLHAN AKMAN
UĞUR PEKCAN
BÜNYAMİN ERCAN
BEDİA CİNİBİZ
ALİ OLKAY
ALİ OLKAY
ÖZCAN DAYIOĞLU
ÖZCAN DAYIOĞLU
NAZİF İLHAN
MELİHA UYANIK
SELMA DEMİREZ
(12)
18:00
18:40
Gün
Ders
Sınıf : 11/C
(1)
08:15
08:55
(2)
09:05
09:45
T.C.
BOLU VALİLİĞİ
İZZET BAYSAL GÖLYÜZÜ MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİSESİ
Toplam Ders Saati : 22
Sınıf Öğretmeni : NAZİF İLHAN
(3)
09:55
10:35
(4)
10:45
11:25
(5)
11:35
12:15
(6)
13:00
13:40
(7)
13:50
14:30
(8)
14:40
15:20
(9)
15:30
16:10
(10)
16:20
17:00
(11)
17:10
17:50
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
6884
6884
6833
6833
6885
6885
1020
8
8
1070
1070
Ö.DAYIO Ö.DAYIO
Ö.DAYIO Ö.DAYIO
A.OLKAY A.OLKAY
İ.AKMAN S.DEMİRE S.DEMİRE B.CİNİBİ B.CİNİBİ
Ğ
Ğ
Ğ
Ğ
1065
1065
4706
00115
00115
1070
1010
1010
6989
1030
1030
B.ERCAN B.ERCAN N.İLHAN N.İLHAN N.İLHAN B.CİNİBİ S.KOCAKAS.KOCAKA N.İLHAN U.PEKCAN U.PEKCAN
Cuma
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Emine KAYA
S.No
Ders
1 00115
2 1010
3 1020
4 1030
5 1065
6 1070
7 4706
8 6833
9 6884
10 6885
11 6989
12 8
Dersin Adı
SEÇMELİ DERS
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
T.C. İNKILÂP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
FELSEFE
YABANCI DİL
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
SAĞLIK EĞİTİMİ
ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI
VE BAKIMI
BULAŞICI HASTALIKLAR VE
BAKIMI
BEDEN EĞİTİMİ/GÖRSEL
SANATLAR/MÜZİK
MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ
Hs
2
2
1
2
2
3
1
2
2
2
1
2
Yer
Okul Müdürü
Dersin
Öğretmeni
NAZİF İLHAN
SEDAT KOCAKAYA
İLHAN AKMAN
UĞUR PEKCAN
BÜNYAMİN ERCAN
BEDİA CİNİBİZ
NAZİF İLHAN
ALİ OLKAY
ÖZCAN DAYIOĞLU
ÖZCAN DAYIOĞLU
NAZİF İLHAN
MELİHA UYANIK
SELMA DEMİREZ
(12)
18:00
18:40
Gün
Ders
Pazartesi
Sınıf : 12/A
(1)
08:15
08:55
(2)
09:05
09:45
T.C.
BOLU VALİLİĞİ
İZZET BAYSAL GÖLYÜZÜ MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİSESİ
Toplam Ders Saati : 18
Sınıf Öğretmeni : PINAR KARTAL
(3)
09:55
10:35
(4)
10:45
11:25
(5)
11:35
12:15
(6)
13:00
13:40
(7)
13:50
14:30
(8)
14:40
15:20
(9)
15:30
16:10
22935
22935
1015
5
5
6475
6475
6475
6
A.TURSU A.KAMBU A.KAMBU
N.İLHAN N.İLHAN
F.ŞAHİN F.ŞAHİN F.ŞAHİN N.İLHAN
N
R
R
(10)
16:20
17:00
1015
1015
5
6476
6476
4706
1010
1010
1020
A.TURSU A.TURSU A.KAMBU
A.TURSU A.TURSU
Z.AKTAŞ Z.AKTAŞ P.KARTAL
İ.AKMAN
N
N
R
N
N
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Emine KAYA
S.No
Ders
Dersin Adı
1 1010
DİL VE ANLATIM
3 1020
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
2 1015
4 22935
5 4706
6 5
7 6
8 6475
9 6476
TÜRK EDEBİYATI
S.BEDEN EĞİTİMİ
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
YABANCI DİL
TRAFİK VE İLKYARDIM
ACİL KURTARMA TEKNİKLERİ
OLAĞAN DIŞI DURUMLARDA
ACİL YARDIM
Hs
2
3
1
2
1
3
1
3
2
Yer
Okul Müdürü
Dersin
Öğretmeni
AHMET TURSUN
AHMET TURSUN
İLHAN AKMAN
NAZİF İLHAN
PINAR KARTAL
AYŞE ÖZER
KAMBUROĞLU
NAZİF İLHAN
ATİLLA YAŞAR
ZÜLFİ AKTAŞ
FATİH ŞAHİN
PINAR KARTAL
(11)
17:10
17:50
(12)
18:00
18:40
Gün
Ders
Pazartesi
Sınıf : 12/B
(1)
08:15
08:55
(2)
09:05
09:45
T.C.
BOLU VALİLİĞİ
İZZET BAYSAL GÖLYÜZÜ MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİSESİ
Toplam Ders Saati : 18
Sınıf Öğretmeni : BEDİHA YAMEN
(3)
09:55
10:35
(4)
10:45
11:25
(5)
11:35
12:15
(6)
13:00
13:40
(7)
13:50
14:30
(8)
14:40
15:20
(9)
15:30
16:10
6886
6886
5
5
5
6
1020
6883
6883
Ö.DAŞTA Ö.DAŞTA
G.SÖNME G.SÖNME
B.CİNİBİ B.CİNİBİ B.CİNİBİ N.İLHAN İ.AKMAN
N
N
Z
Z
(10)
16:20
17:00
6884
6884
1010
1010
4706
7047
7047
6488
6488
Ö.DAYIO Ö.DAYIO A.TURSU A.TURSU
B.YAMEN B.YAMEN B.YAMEN A.OLKAY A.OLKAY
Ğ
Ğ
N
N
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Emine KAYA
S.No
Ders
Dersin Adı
1 1010
DİL VE ANLATIM
3 4706
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
2 1020
4 5
5 6
6 6488
7 6883
8 6884
9 6886
10 7047
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
YABANCI DİL
TRAFİK VE İLKYARDIM
SAĞLIK HİZMETLERİNDE
YÖNETİM
TOPLUM SAĞLIĞI
ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI
VE BAKIMI
RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ
İLK YARDIM VE ACİL BAKIM
Hs
2
1
1
3
1
2
2
2
2
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
Okul Müdürü
AHMET TURSUN
İLHAN AKMAN
BEDİHA YAMEN
BEDİA CİNİBİZ
NAZİF İLHAN
ALİ OLKAY
GÜLLÜ SÖNMEZ
ÖZCAN DAYIOĞLU
ÖZNUR DAŞTAN
BEDİHA YAMEN
HATİCE AYTEKİN ÖZNUR DAŞTAN
(11)
17:10
17:50
(12)
18:00
18:40
Gün
Ders
Pazartesi
Sınıf : 12/C
(1)
08:15
08:55
(2)
09:05
09:45
T.C.
BOLU VALİLİĞİ
İZZET BAYSAL GÖLYÜZÜ MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİSESİ
Toplam Ders Saati : 18
Sınıf Öğretmeni : ÖZCAN DAYIOĞLU
(3)
09:55
10:35
(4)
10:45
11:25
(5)
11:35
12:15
(6)
13:00
13:40
(7)
13:50
14:30
(8)
14:40
15:20
(9)
15:30
16:10
5
5
6886
6886
6
6883
6883
1010
1010
A.KAMBU A.KAMBU Ö.DAŞTA Ö.DAŞTA
G.SÖNME G.SÖNME A.TURSU A.TURSU
N.İLHAN
R
R
N
N
Z
Z
N
N
(10)
16:20
17:00
6488
6488
6884
6884
4706
1020
5
7047
7047
Ö.DAYIO Ö.DAYIO Ö.DAYIO
A.KAMBU
A.OLKAY A.OLKAY
İ.AKMAN
B.YAMEN B.YAMEN
Ğ
Ğ
Ğ
R
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Emine KAYA
S.No
Ders
Dersin Adı
1 1010
DİL VE ANLATIM
3 4706
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
2 1020
4 5
5 6
6 6488
7 6883
8 6884
9 6886
10 7047
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
YABANCI DİL
TRAFİK VE İLKYARDIM
SAĞLIK HİZMETLERİNDE
YÖNETİM
TOPLUM SAĞLIĞI
ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI
VE BAKIMI
RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ
İLK YARDIM VE ACİL BAKIM
Hs
2
1
1
3
1
2
2
2
2
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
Okul Müdürü
AHMET TURSUN
İLHAN AKMAN
ÖZCAN DAYIOĞLU
AYŞE ÖZER
KAMBUROĞLU
NAZİF İLHAN
ALİ OLKAY
GÜLLÜ SÖNMEZ
ÖZCAN DAYIOĞLU
ÖZNUR DAŞTAN
BEDİHA YAMEN
HATİCE AYTEKİN ÖZNUR DAŞTAN
(11)
17:10
17:50
(12)
18:00
18:40
Gün
Sınıf : 9/A
Ders
(1)
08:15
08:55
(2)
09:05
09:45
T.C.
BOLU VALİLİĞİ
İZZET BAYSAL GÖLYÜZÜ MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİSESİ
Toplam Ders Saati : 39
Sınıf Öğretmeni : AHMET SAĞLAM
(3)
09:55
10:35
(4)
10:45
11:25
(5)
11:35
12:15
(6)
13:00
13:40
(7)
13:50
14:30
(8)
14:40
15:20
1
1
1055
1055
1025
1025
6868
1020
B.CİNİBİ B.CİNİBİ B.KARADAB.KARADAU.PEKCANU.PEKCAN N.İLHAN İ.AKMAN
Pazartesi
(9)
15:30
16:10
(10)
16:20
17:00
1050
1050
111
111
0113
1
1
A.TURSU
D.YALÇIN D.YALÇIN İ.AKMAN İ.AKMAN
B.CİNİBİ B.CİNİBİ
N
Salı
1600
1600
1055
24
24
1015
1040
1040
N.İLHAN N.İLHAN B.KARADA A.YAŞAR A.YAŞAR S.KOCAKA Ş.KILIÇA Ş.KILIÇA
Çarşamba
Perşembe
1045
1045
1035
1035
1040
1040
4706
2935
A.SAĞLA A.SAĞLA
A.SAĞLA
O.TEZEL O.TEZEL Ş.KILIÇA Ş.KILIÇA
G.DEMİRE
M
M
M
1010
1010
1015
1015
1040
1040
1
1
K.DALOĞLK.DALOĞLS.KOCAKAS.KOCAKA Ş.KILIÇA Ş.KILIÇA B.CİNİBİ B.CİNİBİ
Cuma
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Emine KAYA
S.No
Ders
Dersin Adı
1 0113
SEÇ. DRAMA
3 1010
DİL VE ANLATIM
2 1
4 1015
5 1020
6 1025
7 1035
8 1040
9 1045
10 1050
11 1055
12 111
13 1600
14 24
15 2935
16 4706
17 6868
YABANCI DİL
TÜRK EDEBİYATI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
TARİH
COĞRAFYA
MATEMATİK
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
SEÇ. TEMEL DİNİ BİLGİLER
BEDEN EĞİTİMİ
MESLEKİ GELİŞİM
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
SAĞLIK BİLGİSİ
Hs
1
6
2
3
1
2
2
6
2
2
3
2
2
2
1
1
1
Yer
Dersin
Öğretmeni
AHMET TURSUN
BEDİA CİNİBİZ
KAMİL DALOĞLU
SEDAT KOCAKAYA
İLHAN AKMAN
UĞUR PEKCAN
OKTAY TEZEL
ŞAZİYE
KILIÇARSLAN
AHMET SAĞLAM
DURSUN YALÇIN
BAŞAR KARADAŞ
İLHAN AKMAN
NAZİF İLHAN
ATİLLA YAŞAR
GÜLCAN DEMİREL
AHMET SAĞLAM
NAZİF İLHAN
Okul Müdürü
(11)
17:10
17:50
(12)
18:00
18:40
Gün
Sınıf : 9/B
Ders
Pazartesi
(1)
08:15
08:55
(2)
09:05
09:45
T.C.
BOLU VALİLİĞİ
İZZET BAYSAL GÖLYÜZÜ MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİSESİ
Toplam Ders Saati : 39
Sınıf Öğretmeni : İLHAN AKMAN
(3)
09:55
10:35
(4)
10:45
11:25
(5)
11:35
12:15
(6)
13:00
13:40
(7)
13:50
14:30
(8)
14:40
15:20
1055
1055
1
444
1045
1045
1025
1025
A.KAMBU A.TURSU A.SAĞLA A.SAĞLA
B.KARADAB.KARADA
U.PEKCANU.PEKCAN
R
N
M
M
(9)
15:30
16:10
(10)
16:20
17:00
1
1
1050
1050
1010
1010
1020
A.KAMBU A.KAMBU
D.YALÇIN D.YALÇIN K.DALOĞLK.DALOĞL İ.AKMAN
R
R
Salı
1055
1040
1040
1600
1600
Çarşamba B.KARADA Ş.KILIÇA Ş.KILIÇA N.İLHAN N.İLHAN
Perşembe
1035
1035
1040
1040
1
2935
1015
1015
A.KAMBU
O.TEZEL O.TEZEL Ş.KILIÇA Ş.KILIÇA
G.DEMİRES.KOCAKAS.KOCAKA
R
4706
1015
00112
00112
İ.AKMAN S.KOCAKA İ.AKMAN İ.AKMAN
Cuma
1
1
6868
A.KAMBU A.KAMBU
N.İLHAN
R
R
24
E.KAYA
24
E.KAYA
1040
1040
Ş.KILIÇA Ş.KILIÇA
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Emine KAYA
S.No
Ders
Dersin Adı
1 00112
S.HZ.MUHAMMEDİN HAYATI
3 1010
DİL VE ANLATIM
2 1
4 1015
5 1020
6 1025
7 1035
8 1040
9 1045
10 1050
11 1055
12 1600
13 24
14 2935
15 444
16 4706
17 6868
YABANCI DİL
TÜRK EDEBİYATI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
TARİH
COĞRAFYA
MATEMATİK
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
BEDEN EĞİTİMİ
MESLEKİ GELİŞİM
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
SEÇ.DİKSİYON VE HİTABET
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
SAĞLIK BİLGİSİ
Hs
2
6
2
3
1
2
2
6
2
2
3
2
2
1
1
1
1
Yer
Dersin
Öğretmeni
İLHAN AKMAN
AYŞE ÖZER
KAMBUROĞLU
KAMİL DALOĞLU
SEDAT KOCAKAYA
İLHAN AKMAN
UĞUR PEKCAN
OKTAY TEZEL
ŞAZİYE
KILIÇARSLAN
AHMET SAĞLAM
DURSUN YALÇIN
BAŞAR KARADAŞ
NAZİF İLHAN
EMİNE KAYA
GÜLCAN DEMİREL
AHMET TURSUN
İLHAN AKMAN
NAZİF İLHAN
Okul Müdürü
(11)
17:10
17:50
(12)
18:00
18:40
Gün
Sınıf : 9/C
Ders
(1)
08:15
08:55
T.C.
BOLU VALİLİĞİ
İZZET BAYSAL GÖLYÜZÜ MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİSESİ
Toplam Ders Saati : 39
Sınıf Öğretmeni : DURSUN YALÇIN
(2)
09:05
09:45
(3)
09:55
10:35
(4)
10:45
11:25
(5)
11:35
12:15
(6)
13:00
13:40
(7)
13:50
14:30
(8)
14:40
15:20
1040
1040
1600
1600
1055
1055
1045
1045
A.SAĞLA A.SAĞLA
Ş.KILIÇA Ş.KILIÇA N.İLHAN N.İLHAN B.KARADAB.KARADA
M
M
Pazartesi
(9)
15:30
16:10
(10)
16:20
17:00
00112
00112
1010
1010
1
1
4706
A.KAMBU A.KAMBU
İ.AKMAN İ.AKMAN K.DALOĞLK.DALOĞL
D.YALÇIN
R
R
Salı
Çarşamba
1
1
1015
1055
1040
1040
1050
1050
A.KAMBU A.KAMBU
S.KOCAKAB.KARADA Ş.KILIÇA Ş.KILIÇA D.YALÇIN D.YALÇIN
R
R
1015
1015
Perşembe S.KOCAKAS.KOCAKA
1
1
1035
1035
2935
1020
A.KAMBU A.KAMBU
O.TEZEL O.TEZEL G.DEMİRE İ.AKMAN
R
R
1025
1025
1040
1040
444
24
24
6868
A.TURSU
U.PEKCANU.PEKCAN Ş.KILIÇA Ş.KILIÇA
M.UYANIKM.UYANIK N.İLHAN
N
Cuma
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Emine KAYA
S.No
Ders
Dersin Adı
1 00112
S.HZ.MUHAMMEDİN HAYATI
3 1010
DİL VE ANLATIM
2 1
4 1015
5 1020
6 1025
7 1035
8 1040
9 1045
10 1050
11 1055
12 1600
13 24
14 2935
15 444
16 4706
17 6868
YABANCI DİL
TÜRK EDEBİYATI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
TARİH
COĞRAFYA
MATEMATİK
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
BEDEN EĞİTİMİ
MESLEKİ GELİŞİM
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
SEÇ.DİKSİYON VE HİTABET
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
SAĞLIK BİLGİSİ
Hs
2
6
2
3
1
2
2
6
2
2
3
2
2
1
1
1
1
Yer
Dersin
Öğretmeni
İLHAN AKMAN
AYŞE ÖZER
KAMBUROĞLU
KAMİL DALOĞLU
SEDAT KOCAKAYA
İLHAN AKMAN
UĞUR PEKCAN
OKTAY TEZEL
ŞAZİYE
KILIÇARSLAN
AHMET SAĞLAM
DURSUN YALÇIN
BAŞAR KARADAŞ
NAZİF İLHAN
MELİHA UYANIK
GÜLCAN DEMİREL
AHMET TURSUN
DURSUN YALÇIN
NAZİF İLHAN
Okul Müdürü
(11)
17:10
17:50
(12)
18:00
18:40
Download

09/02/2015 tarihi itibariyle uygulanacak ders programı ( Sınıflar )