2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇEVİRME ORTAOKULU II. DÖNEM HAFTALIK
DERS PROGRAMIDIR
CUMA
PERŞEMBE
ÇARŞAMBA
SALI
PAZARTESİ
GÜNLER
5/A
6/A
7/A
8/A
ÖĞRETMENLER
1.DERS
2.DERS
Matematik
Hz. Muhammed.H.
Sosyal Bilgiler
Sosyal Bilgiler
İngilizce
İngilizce
Fen ve Teknoloji
Fen ve Teknoloji
Zehra BAYKUŞ
3.DERS
4.DERS
Kuran'ı Kerim
Fen Bilimleri
Türkçe
Türkçe
Görsel Sanatlar
Matematik
İngilizce
İngilizce
5.DERS
Fen Bilimleri
Görsel Sanatlar
Matematik
Bilişim Tekn.
6.DERS
İngilizce
İngilizce
Sosyal Bilgiler
Teknoloji Tasarım
7.DERS
Din Kültürü
Drama
Teknoloji Tasarım
---------
Fen Bilimleri (5.6.7/A)
Fen ve Teknoloji (8/A)
Bil. Tekn. ve Yaz. (5.6/A)
Teknoloji Tasarım (7.8/A)
İngilizce (6/A)
Temel Dini Bilgiler (6/A)
Çevre ve Bilim (7/A)
Düşünme Eğitimi (7/A)
TOPLAM : 30 SAAT
1.DERS
Matematik
Fen Bilimleri
İngilizce
Türkçe
2.DERS
Matematik
Fen Bilimleri
İngilizce
Türkçe
3.DERS
Türkçe
Matematik
Yaz. ve Yaz. Bec.
İngilizce
4.DERS
Türkçe
Matematik
Müzik
İngilizce
5.DERS
Drama
İngilizce
Matematik
Din Kültürü
6.DERS
İngilizce
İngilizce
Çevre ve Bilim
Vatandaşlık
7.DERS
İngilizce
Din Kültürü
Teknoloji Tasarım
---------
Din Kültürü (5.6.7/A)
Matematik (5.6.7.8/A)
Kuran'ı Kerim (5/A)
Hz. Muhammed'in Hayatı
(5/A)
Rehberlik ve Sosyal
Etkinlikler (8/A)
TOPLAM : 30 SAAT
1.DERS
Fen ve Teknoloji
Drama
Türkçe
Matematik
Kunter TULGAR
2.DERS
3.DERS
Fen ve Teknoloji
Sosyal Bilgiler
Müzik
Matematik
Türkçe
Fen Bilimleri
Matematik
Din Kültürü
4.DERS
Sosyal Bilgiler
Matematik
Fen Bilimleri
İnkılap Tarihi
5.DERS
Drama
Yaz. ve Yaz. Bec.
Matematik
İnkılap Tarihi
6.DERS
Bil. Tek. ve Yaz.
Türkçe
Matematik
Müzik
7.DERS
Görsel Sanatlar
Türkçe
Düşünme Eğitimi
---------
1.DERS
Matematik
Sosyal Bilgiler
Düşünme Eğitimi
Türkçe
Filiz SÜMER ERDEM
2.DERS
Matematik
Temel Dini Bilgiler
Beden Eğitimi
Türkçe
3.DERS
Türkçe
Matematik
Beden Eğitimi
Teknoloji Tasarım
4.DERS
Türkçe
Yaz. ve Yaz. Bec.
Fen Bilimleri
Matematik
5.DERS
Müzik
Türkçe
Fen Bilimleri
Matematik
6.DERS
7.DERS
Bil. Tek. ve Yaz.
Sosyal Bilgiler
Türkçe
Bil. Tek. ve Yaz.
Din Kültürü
Türkçe
Görsel Sanatlar
---------
Beden Eğitimi (5.6.7.8/A)
Görsel Sanatlar (5.6.7.8/A)
(5.6.7.8/A)
Yazarlık ve Yazma
Becerileri (6.7/A)
Sosyal Bilgiler (5.6/A)
Drama (6/A)
İngilizce (5/A)
TOPLAM : 30 SAAT
1.DERS
Din Kültürü
Beden Eğitimi
Türkçe
Fen ve Teknoloji
Efkan ERCAN
2.DERS
Kuran'ı Kerim
Beden Eğitimi
Türkçe
Fen ve Teknoloji
3.DERS
4.DERS
Hz. Muhammed.H.
Beden Eğitimi
Bil. Tek. ve Yaz.
Fen Bilimleri
Yaz. ve Yaz. Bec.
Sosyal Bilgiler
Türkçe
Rehber. ve Sos. Etk
Drama (5/A)
Müzik (5/A)
TOPLAM : 3 SAAT
5.DERS
Beden Eğitimi
Fen Bilimleri
Sosyal Bilgiler
.................
İbrahim ŞAHİN
6.DERS
Türkçe
Temel Dini Bilgiler
Din Kültürü
Beden Eğitimi
7.DERS
Türkçe
Din Kültürü
Çevre ve Bilim
Beden Eğitimi
İngilizce (6.7.8/A)
Bilişim Teknolojileri (8/A)
TOPLAM : 12 SAAT
Ali ATA
Türkçe (5.6.7.8/A)
İnkılap Tarihi (8/A)
Vatandaşlık (8/A)
Sosyal Bilgiler (7/A)
Din Kültürü (8/A)
TOPLAM : 30 SAAT
Download

2014-2015 eğitim-öğretim yılı çevirme ortaokulu ıı. dönem haftalık