HAFTALIK NÖBET ÇİZELGESİ
A-1
A-2
Pazartesi
A.KESKİN
M.ÖZMEN
H.ATEŞ
N.ŞAHUTOĞLU
Ş.AYDOĞDU
M.GÖRMEZ
E.DEMİRCİOĞLU A.YILDIRIM
H.AKÇAY
Salı
E.BOZKURT
M.ADIGÜZEL
A.TABUR
S.KOÇYİĞİT
Ç.AYDIN
A.YÜZBAŞI
Z.MENEVŞE
Ö.KARTAL
S.US
Çarşamba
O.SARIGÜL
M.KURTULAN
A.KARAKUŞ
Z.ŞENCAN
Ö.KESKİN
İ.OCAK
M.TİMURKAAN
S.TOLUNAY
S.ÖZEMİR
B.HACARLIOĞLU
Perşembe
C.DİCLELİ
C.ÖNEY
B.AYTAŞ
E.DEMİR
M.SOLAK
A.ÖZGÜLER
Z.KORKUT
Ö.ÖZKAYA
V.YERLİKAYA
Cuma
M.KİRAZ
T.KARTAL GÜL
B.YILMAZ
Z.ÖZTÜRK
A.YILDIRIM
C.AKPINAR
H.BİLGİÇ
H.ÖZGÜLER
S.DEMİR
N.BİLGİÇ
P.BAŞAKÇI
Nöbet Yerleri ->
A-3
B-1
SABAH
B-2
B-3
BAHÇE
ZEMİN-A
NÖBETÇİ ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ
ZEMİN-B
1- Nöbet görevi sabah saat 7:45 de başlar, gün boyu devam edip ders bitiminden 15 dak.sonra sona erer.
2- Günlük vakit çizelgesini uygulamak.
3- Öğretmenlerin derslere zamanında girip girmediğini izlemek ve öğretmeni gelmeyen sınıfları okul yönetimine bildirmek ve bu sınıflara nezaret etmek.
4- Isıtma elektrik ve sıhhı tesislerin çalışıp çalışmadığını okul içi temizliğin yapılıp yapılmadığının okul bina ve tesislerinin yangından koruma önlemlerinin alınıp
alınmadığının günlük kontrollerini yapmak giderilebildiği eksikleri gidermek gerekli olanları ilgililere duyurmak.
5- Bahçedeki, koridorlardaki ve sınıflardaki öğrencileri gözetlemek.
6- Beklenmedik olaylar karşısında gerekli tedbirleri almak ve bu durumu ilgililere bildirmek.
7- Nöbet süresince okulun eğitim öğretim disiplin gibi çeşitli işlerini izlemek bu hususlarda günlük tedbirleri almak.
8- Nöbet sonunda okul nöbet defterine nöbet süresi içerisinde önemli olayları ve aldığı tedbirleri belirten raporu yazmak.
9-Bu nöbet çizelgesi 09/02/2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Ali BOZ
Okul Müdürü
Download

Ali BOZ Okul Müdürü 1- Nöbet görevi sabah saat 7:45 de başlar