Ayaş Naime Ali Karataş Çok Programlı Anadolu Lisesinin
Okul – Aile Birliğinin Gider/Gelir Durumu
Mali Yıl
2012
2013
2014
Gider
19.475,58
22.319,10
28.375,00
Gelir
17.996,20
37,905,59
15.023,65
2012 yılında 17.996,20 TL gelir elde edilmiş, buna karşılık 19.475,58 tl gider
yapılmıştır. 2013 yılında 37.905,59 TL. gelir elde edilmiş buna karşılık 22.319,10 TL gider
yapılmıştır. 2014 yılında ise 15.023,65 TL. gelir elde edilmiş buna karşılık 28.375,00 TL
gider yapılmıştır. Yapılan giderler ağırlıklı olarak temizlik malzemesi alımı, büro malzemesi
alımı ve okula temizlik hizmeti alımında kullanılmıştır. 2012 yılının gelirleri ise genellikle
öğrenci ve veli bağışları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden aktarılan gelirler, kantin kira
geliri, okulun kurs geliri ve mesleki açık öğretim lisesinin yeni kayıt ve temrinlik gelirinden
oluşmaktadır.
Ayaş Naime Ali Karataş Çok Programlı Anadolu Lisesinin
Genel Bütçeden Tahsis edilen Ödenekleri ve Kullanım yerler
Ödenek Türü
2012
2013
2014
Gider Çeşidi
Gönderilen
(TL)
Kullanılan
(TL)
Gönderilen
(TL)
Kullanılan
(TL)
Gönderilen
(TL)
Tüketime Yönelik
Mal Alımı
34.950,00
34.572,42
47.400,00
47.351,24
64.400,00
Kullanılan
(TL)
Kalan
(TL)
64.399,16
0,84
Genel Bütçe Gelirlerinin büyük kısmı yakacak alımları için kullanılmakta bunun dışında kalan ödenek
elektrik,telefon,su,kırtasiye ve temizlik malzemesi alımında kullanılmaktadır.
Download

Okul – Aile Birliğinin Gider/Gelir Durumu Mali Yıl Gider Gelir 2012