T.C.
BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI
Beykoop.2.Bölge Dr. Haydar Aslan İlkokulu Müdürlüğü
2014 – 2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BEYKOOP 2.BÖLGE DR.HAYDAR ASLAN ĠLKOKULU OKULU DEĞERLER EĞĠTĠMĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
DEĞERĠN ADI:
NEZAKET KURALLARI
AY: EYLÜL - EKĠM
ÇalıĢmanın Koordinatör Öğretmeni:
KADRĠYE TOPRAK
ÇalıĢmanın Yapılacağı Yer
BEYKOOP 2.BÖLGE DR.HAYDAR ASLAN ĠLKOKULU
ÇalıĢmayı Ġzleyecek KiĢi Sayısı
Okul İdarecileri: 5
Sorumlu Müdür Yardımcısı: ALĠCAN SAĞLAM
Öğrenci: 1470
Veli: 1470
Toplam: 2945
ÇalıĢmada Yer Alan Diğer Gönüllü Öğretmenler Tuğçe Pakaştiçalı,Tülay Duman,Gamze Çağlar,Ece Birol,Bige Öztiryaki,Betül Tayfur
Alt BaĢlıklar-Yakın Konular-ÇağrıĢımlar
NEZAKET KURALLARI

Selamlaşmak

Güleryüzlü davranmak

Teşekkür etmek

Özür dilemek

İzin istemek
Yapılacak Etkinlikler
MEB DEĞERLER EĞİTİMİ YÖNERGESİ ÇERÇEVESİNDE:
• Okul içinde Eylül-Ekim ayında işlenecek
değerlerin önemini anlatan bilgiler ve görsellerle
pano oluşturulması.(özlü
sözler,ayetler,hadisler,şiirler…)
• Temel dini kaynaklardan, kutsal metinlerden
yaralanılabilir.
• Eylül-Ekim ayında işlenecek değerle ilgili
panolarda resimlerin sergilenmesi.
• Okul Öğretmenleri
• Eylül-Ekim ayında işlenecek değerle ilgili okul
web sitesine duyuru eklenmesi. Daha sonra ise
çalışmanın görsellerle birlikte siteye eklenmesi.
• Konuyla ilgili salon toplantılarının yapılması.
Yararlanılacak Kaynaklar-KiĢiler-PaydaĢlar
•İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
• Okul İdaresi
• Okul çalışanları
• Okul Aile Birlikleri
•. Veliler
• Çevre esnafı,
• Ailelere Eylül-Ekim ayında işlenecek değerle ilgili • Resmi Kurumlar
pano ve afiş yoluyla velilerin bilgilendirilmesi
• Sivil Toplum Kuruluşları
•Değerler eğitimi ile ilgili değerler ağacı
•Türkiye Diyanet Teşkilatı
oluşturmak ve yapılan çalışmaları burada
sergilemek.
DEĞERĠN ADI:
ARKADAġLIK
ÇalıĢmanın Koordinatör Öğretmeni:
KADRĠYE TOPRAK
ÇalıĢmanın Yapılacağı Yer
BEYKOOP 2.BÖLGE DR.HAYDAR ASLAN ĠLKOKULU
ÇalıĢmayı Ġzleyecek KiĢi Sayısı
Okul İdarecileri: 5
ÇalıĢmada Yer Alan Diğer Gönüllü Öğretmenler
Tuğçe Pakaştiçalı,Tülay Duman,Gamze Çağlar,Ece Birol,Bige Öztiryaki,Betül Tayfur
Alt BaĢlıklar-Yakın Konular-ÇağrıĢımlar
Yapılacak Etkinlikler
MEB DEĞERLER EĞİTİMİ YÖNERGESİ ÇERÇEVESİNDE:
• Okul içinde Kasım ayında işlenecek değerlerin
önemini anlatan bilgiler ve görsellerle pano
oluşturulması.(özlü sözler,ayetler,hadisler,şiirler…)
ARKADAġLIK

Alay Etmenin Engellenmesi

Arkadaşını Küçük Görmenin Engellenmesi

Yardımlaşma

Oyun Kurallarına Uymak

Dürüstlük

Hoşgörü

Paylaşmak

Sevgi
AY: KASIM
Sorumlu Müdür Yardımcısı: ALĠCAN SAĞLAM
Öğrenci: 1470
Veli: 1470
Yararlanılacak Kaynaklar-KiĢiler-PaydaĢlar
• Temel dini kaynaklardan, kutsal metinlerden
yaralanılabilir.
•İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
• Okul içinde Kasım ayında işlenecek değer hakkında
öğrenciler tarafından pankart hazırlanıp okul içinde
sergilenmesi
• Okul İdaresi
• Kasım ayında işlenecek değerle ilgili panolarda
resimlerin sergilenmesi.
• Okul Aile Birlikleri
• Okul Öğretmenleri
• Okul çalışanları
•. Veliler
• Kasım ayında işlenecek değerle ilgili okul web
• Çevre esnafı,
sitesine duyuru eklenmesi. Daha sonra ise çalışmanın
• Resmi Kurumlar
görsellerle birlikte siteye eklenmesi.
• Konuyla ilgili salon toplantılarının yapılması.
• Sivil Toplum Kuruluşları
• Ailelere Kasım ayında işlenecek değerle ilgili pano ve •Türkiye Diyanet Teşkilatı
afiş yoluyla velilerin bilgilendirilmesi
• Konu ile ilgili öğrencilere eğitici çizgi film izletilmesi.
Toplam: 2945
DEĞERĠN ADI:
AĠLE OLMAK
ÇalıĢmanın Koordinatör Öğretmeni:
KADRĠYE TOPRAK
ÇalıĢmanın Yapılacağı Yer
BEYKOOP 2.BÖLGE DR.HAYDAR ASLAN ĠLKOKULU
ÇalıĢmayı Ġzleyecek KiĢi Sayısı
Okul İdarecileri: 5
ÇalıĢmada Yer Alan Diğer Gönüllü Öğretmenler
Tuğçe Pakaştiçalı,Tülay Duman,Gamze Çağlar,Ece Birol,Bige Öztiryaki,Betül Tayfur
Alt BaĢlıklar-Yakın Konular-ÇağrıĢımlar
Yapılacak Etkinlikler
MEB DEĞERLER EĞİTİMİ YÖNERGESİ ÇERÇEVESİNDE:
• Okul içinde Aralık ayında işlenecek değerlerin
önemini anlatan bilgiler ve görsellerle pano
oluşturulması.(özlü sözler,ayetler,hadisler,şiirler…)
AĠLE OLMAK

Birlik beraberlik duygusu

Sorumluluk duygusu

Dayanışma
AY: ARALIK
Sorumlu Müdür Yardımcısı: ALĠCAN SAĞLAM
Öğrenci: 1470
Veli: 1470
Yararlanılacak Kaynaklar-KiĢiler-PaydaĢlar
• Temel dini kaynaklardan, kutsal metinlerden
yaralanılabilir.
•İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
•Aralık ayında işlenecek değerle ilgili resim sergisinin
düzenlenmesi.
• Okul İdaresi
• Aralık ayında işlenecek değerle ilgili panolarda
resimlerin sergilenmesi.
• Okul çalışanları
• Okul Öğretmenleri
• Okul Aile Birlikleri
• Aralık ayında işlenecek değerle ilgili okul web
•. Veliler
sitesine duyuru eklenmesi. Daha sonra ise çalışmanın • Çevre esnafı,
görsellerle birlikte siteye eklenmesi.
• Resmi Kurumlar
• Rehberlik servisi tarafından aile içi iletişim konulu
seminer verilmesi
• Üst sınıflardan alt sınıflara test kitabı ve okuma kitabı
paylaşımı yapılması.( En çok yardım yapan öğrenciyi
panoda okulda duyurmak)
Toplam: 2945
• Sivil Toplum Kuruluşları
•Türkiye Diyanet Teşkilatı
DEĞERĠN ADI:
TOPLU ORTAMLARDA DAVRANIġ KURALLARI
ÇalıĢmanın Koordinatör Öğretmeni:
KADRĠYE TOPRAK
ÇalıĢmanın Yapılacağı Yer
BEYKOOP 2.BÖLGE DR.HAYDAR ASLAN ĠLKOKULU
ÇalıĢmayı Ġzleyecek KiĢi Sayısı
Okul İdarecileri: 5
ÇalıĢmada Yer Alan Diğer Gönüllü Öğretmenler
Tuğçe Pakaştiçalı,Tülay Duman,Gamze Çağlar,Ece Birol,Bige Öztiryaki,Betül Tayfur
Alt BaĢlıklar-Yakın Konular-ÇağrıĢımlar
Yapılacak Etkinlikler
MEB DEĞERLER EĞİTİMİ YÖNERGESİ ÇERÇEVESİNDE:
• Okul içinde Ocak-Şubat ayında işlenecek değerlerin
önemini anlatan bilgiler ve görsellerle pano
oluşturulması.(özlü sözler,ayetler,hadisler,şiirler…)
TOPLU ORTAMLARDA DAVRANIġ KURALLARI

Sıra beklemek

Saygı göstermek

Temizlik

Sabır göstermek
AY: OCAK-ġUBAT
Sorumlu Müdür Yardımcısı: ALĠCAN SAĞLAM
Öğrenci: 1470
Veli: 1470
Toplam: 2945
Yararlanılacak Kaynaklar-KiĢiler-PaydaĢlar
• Temel dini kaynaklardan, kutsal metinlerden
yaralanılabilir.
•İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
• Ocak-Şubat ayında işlenecek değerle ilgili panolarda • Okul İdaresi
resimlerin sergilenmesi.
• Okul Öğretmenleri
• Ocak-Şubat ayında işlenecek değerle ilgili okul web • Okul çalışanları
sitesine duyuru eklenmesi. Daha sonra ise çalışmanın
• Okul Aile Birlikleri
görsellerle birlikte siteye eklenmesi.
•. Veliler
•Okul içinde en temiz sınıfın seçilmesi ve
• Çevre esnafı,
ödüllendirilmesi.
• Ocak-Şubat ayında işlenecek değerle ilgili münazara • Resmi Kurumlar
çalışmasının yapılması
• Sivil Toplum Kuruluşları
•Türkiye Diyanet Teşkilatı
DEĞERĠN ADI:
ZAMANI , SAĞLIĞI , NĠMETLERĠ VERĠMLĠ KULLANMAK
ÇalıĢmanın Koordinatör Öğretmeni:
KADRĠYE TOPRAK
ÇalıĢmanın Yapılacağı Yer
BEYKOOP 2.BÖLGE DR.HAYDAR ASLAN ĠLKOKULU
ÇalıĢmayı Ġzleyecek KiĢi Sayısı
Okul İdarecileri: 5
ÇalıĢmada Yer Alan Diğer Gönüllü Öğretmenler
Tuğçe Pakaştiçalı,Tülay Duman,Gamze Çağlar,Ece Birol,Bige Öztiryaki,Betül Tayfur
Alt BaĢlıklar-Yakın Konular-ÇağrıĢımlar
Yapılacak Etkinlikler
Yararlanılacak Kaynaklar-KiĢiler-PaydaĢlar
MEB DEĞERLER EĞİTİMİ YÖNERGESİ ÇERÇEVESİNDE:
• Okul içinde Mart ayında işlenecek değerlerin önemini • Temel dini kaynaklardan, kutsal metinlerden
anlatan bilgiler ve görsellerle pano oluşturulması.(özlü yaralanılabilir.
sözler,ayetler,hadisler,şiirler…)
•İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
ZAMANI , SAĞLIĞI , NĠMETLERĠ VERĠMLĠ
KULLANMAK

Planlı-programlı yaşamak

Tutumluluk

Kanaatkar olmak
AY: MART
Sorumlu Müdür Yardımcısı: ALĠCAN SAĞLAM
Öğrenci: 1470
Veli: 1470
• Mart ayında işlenecek değerle ilgili panolarda
resimlerin sergilenmesi.
• Okul İdaresi
• Mart ayında işlenecek değerle ilgili okul web sitesine
duyuru eklenmesi. Daha sonra ise çalışmanın
görsellerle birlikte siteye eklenmesi.
• Okul çalışanları
•Okul içinde öğrencilere ve velilere zamanı verimli
kullanmak ve planlı-programlı yaşamak konulu
seminerlerin verilmesi
•Öğrenciler tarafından evde kullanılmayan
malzemelerin okula getirilerek değerlendirileceği bir
çalışma yapmak.
• Okul Öğretmenleri
• Okul Aile Birlikleri
•. Veliler
• Çevre esnafı,
• Resmi Kurumlar
• Sivil Toplum Kuruluşları
•Türkiye Diyanet Teşkilatı
Toplam: 2945
DEĞERĠN ADI:
ġĠDDETTEN UZAK DURMAK
ÇalıĢmanın Koordinatör Öğretmeni:
KADRĠYE TOPRAK
ÇalıĢmanın Yapılacağı Yer
BEYKOOP 2.BÖLGE DR.HAYDAR ASLAN ĠLKOKULU
ÇalıĢmayı Ġzleyecek KiĢi Sayısı
Okul İdarecileri: 5
ÇalıĢmada Yer Alan Diğer Gönüllü Öğretmenler
Tuğçe Pakaştiçalı,Tülay Duman,Gamze Çağlar,Ece Birol,Bige Öztiryaki,Betül Tayfur
Alt BaĢlıklar-Yakın Konular-ÇağrıĢımlar
Yapılacak Etkinlikler
MEB DEĞERLER EĞİTİMİ YÖNERGESİ ÇERÇEVESİNDE:
• Okul içinde Nisan ayında işlenecek değerlerin
önemini anlatan bilgiler ve görsellerle pano
oluşturulması.(özlü sözler,ayetler,hadisler,şiirler…)
ġĠDDETTEN UZAK DURMAK

Öfke kontrolünü sağlamak

İletişim becerileri

Yardım istemeyi bilmek
AY: NĠSAN
Sorumlu Müdür Yardımcısı: ALĠCAN SAĞLAM
Öğrenci: 1470
• Nisan ayında işlenecek değerle ilgili panolarda
resimlerin sergilenmesi.
Veli: 1470
Toplam: 2945
Yararlanılacak Kaynaklar-KiĢiler-PaydaĢlar
• Temel dini kaynaklardan, kutsal metinlerden
yaralanılabilir.
•İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
• Okul İdaresi
• Okul Öğretmenleri
• Nisan ayında işlenecek değerle ilgili okul web
• Okul çalışanları
sitesine duyuru eklenmesi. Daha sonra ise çalışmanın
• Okul Aile Birlikleri
görsellerle birlikte siteye eklenmesi.
•. Veliler
• Konu ile ilgilİ öğrencilere İngilizce şarkı öğretilmesi
• Çevre esnafı,
• Resmi Kurumlar
• Sivil Toplum Kuruluşları
•Türkiye Diyanet Teşkilatı
DEĞERĠN ADI:
SAĞLIKLI YAġAMAK
ÇalıĢmanın Koordinatör Öğretmeni:
KADRĠYE TOPRAK
ÇalıĢmanın Yapılacağı Yer
BEYKOOP 2.BÖLGE DR.HAYDAR ASLAN ĠLKOKULU
ÇalıĢmayı Ġzleyecek KiĢi Sayısı
Okul İdarecileri: 5
ÇalıĢmada Yer Alan Diğer Gönüllü Öğretmenler
Tuğçe Pakaştiçalı,Tülay Duman,Gamze Çağlar,Ece Birol,Bige Öztiryaki,Betül Tayfur
Alt BaĢlıklar-Yakın Konular-ÇağrıĢımlar
Yapılacak Etkinlikler
MEB DEĞERLER EĞİTİMİ YÖNERGESİ ÇERÇEVESİNDE:
• Okul içinde Mayıs-Haziran ayında işlenecek
değerlerin önemini anlatan bilgiler ve görsellerle pano
oluşturulması.(özlü sözler,ayetler,hadisler,şiirler…)
SAĞLIKLI YAġAMAK

Kötü alışkanlıklardan uzak durma

Sağlıklı,dengeli ve düzenli beslenme
AY: MAYIS-HAZĠRAN
Sorumlu Müdür Yardımcısı: ALĠCAN SAĞLAM
Öğrenci: 1470
Veli: 1470
Yararlanılacak Kaynaklar-KiĢiler-PaydaĢlar
• Temel dini kaynaklardan, kutsal metinlerden
yaralanılabilir.
•İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
• Mayıs-Haziran ayında işlenecek değerle ilgili
panolarda resimlerin sergilenmesi.
• Okul İdaresi
• Mayıs-Haziran ayında işlenecek değerle ilgili okul
web sitesine duyuru eklenmesi. Daha sonra ise
çalışmanın görsellerle birlikte siteye eklenmesi.
• Okul çalışanları
• ‘’Sağlıklı Yaşamak’’ konulu seminer verilmesi için
okulumuza bir uzmanın davet edilmesi.
Toplam: 2945
• Okul Öğretmenleri
• Okul Aile Birlikleri
•. Veliler
• Çevre esnafı,
• Resmi Kurumlar
• Sivil Toplum Kuruluşları
•Türkiye Diyanet Teşkilatı
Kağan VARAN
Okul Öğr. Tem.
Alican Sağlam
Müdür Yard.
Kadriye Toprak Tuğçe PakaĢtiçalı
Din.Klt.Ah.Bil.Öğrt. Rehber Öğrt.
Tülay Duman
Rehber Öğrt.
Gamze Çağlar
Rehber Öğrt.
Elif Ece Birol
Rehber Öğrt.
Bige Öztiryaki
Ġng.Öğrt.
Betül Tayfur
Ġng.Öğrt
Remzi TATAR
Okul Müdürü
Download

Değerler Eğitimi - Milli Eğitim Bakanlığı