2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
GAZİ ORTAOKULU
1. DÖNEM SONU ADAP RAPORU
EKİM AYI (DİL TERBİYESİ – GÜZEL TÜRKÇEMİZ)
5/A SINIFI:
1) Türkçemizin güzelliklerini içeren şiirler okundu.
2) Öğrencilerle Güzel Türkçemiz ile ilgili sloganlar bulundu.
5/B SINIFI:
1) Türkçemizi doğru ve düzgün konuşmayla ilgili hikayeler anlatıldı.
2) Öğrenciler gördükleri karikatürlerden hareketle duygu ve düşüncelerini anlatan metinler
oluşturdular
5/C SINIFI:
1)Sınıf içi düzenlenen “Fedakarlık” konulu masal yarışmasında birinci olan öğrenci
ödüllendirildi ve sınıf panosunda ilk üçe giren masallar sergilendi.
2) Dil terbiyesi ve güzel Türkçemizle ilgili şiirler araştırıldı, defterlere yazıldı, sınıfta okundu.
5/D SINIFI:
1) Sınıfta dil terbiyesi ve güzel Türkçemiz panosu hazırlandı.
2) Dilimize geçen yabancı kelimeler ve bunların Türkçe karşılıkları belirlenerek
öğrencilerde dil bilinci oluşturulmaya çalışıldı.
5/E SINIFI:
1) Çevremizde bulunan ve ismi yabancı kelimelerden oluşan dükkan isimleri belirlenerek
buraların sahipleriyle söyleşiler yapıldı. Bu çalışma sonucunda öğrenciler dilimizin
önemi konusunda bilinç kazandılar.
2) Öğrenciler Karamanoğlu Mehmet Bey ve Türkçemiz konulu araştırmalar yaptılar ve
bilgilerini sınıf önünde sundular.
6/A SINIFI:
1) Öğretmenlerimiz ekim ayı içerisinde Dil Terbiyesi ve Güzel Türkçemiz hakkında
sınıflarımızda bilgilendirmeler yapmıştır. Güzel Türkçemizin konuşulmasının önemine
vurgu yapılmıştır.
2) Güzel Türkçemiz konulu resim çalışması yapılmıştır.
6/B SINIFI:
1) Öğretmenlerimiz ekim ayı içerisinde Dil Terbiyesi ve Güzel Türkçemiz hakkında
sınıflarımızda bilgilendirmeler yapmıştır. Güzel Türkçemizin konuşulmasının önemine
vurgu yapılmıştır.
2) Güzel Türkçemiz ve Dil Terbiyesi ile ilgili öğrencilerimizin ortaklaşa katılımı ile pano
hazırlanmıştır.
6/C SINIFI:
1) Öğretmenlerimiz ekim ayı içerisinde Dil Terbiyesi ve Güzel Türkçemiz hakkında
sınıflarımızda bilgilendirmeler yapmıştır. Güzel Türkçemizin konuşulmasının
önemine vurgu yapılmıştır.
2) Öğrencilerimizle birlikte Güzel Türkçemiz ile ilgili sloganlar bulundu.
6/D SINIFI:
1) Öğretmenlerimiz ekim ayı içerisinde Dil Terbiyesi ve Güzel Türkçemiz hakkında
sınıflarımızda bilgilendirmeler yapmıştır. Güzel Türkçemizin konuşulmasının önemine
vurgu yapılmıştır.
2) Güzel Türkçemiz ve Dil konulu şiir yarışması düzenlenmiş ve dereceye giren öğrenciler
ödüllendirilmiştir. Ayrıca bu şiirler sınıf panosunda sergilenmiştir.
6/E SINIFI:
1) Öğretmenlerimiz ekim ayı içerisinde Dil Terbiyesi ve Güzel Türkçemiz hakkında
sınıflarımızda bilgilendirmeler yapmıştır. Güzel Türkçemizin konuşulmasının önemine
vurgu yapılmıştır.
2) Bazı yabancı kelimeler yerine Türkçelerinin kullanılması yönünde pano çalışmalası
yapılarak bu konuda duyarlılık kazandırılmaya çalışılmıştır.
KASIM AYI (GÖRGÜ KURALLARI)
5/A SINIFI:
1)Öğretmenlerimiz tarafından öğrencilere selamlaşma, görgü kuralları, komşuluk konusunda
bilgiler verildi.
2) Çocuklarla beraber “Nezaket ve Görgü Kuralları Panosu” hazırlandı.
5/B SINIFI:
1) Öğretmenlerimiz tarafından öğrencilere selamlaşma, görgü kuralları, komşuluk konusunda
bilgiler verildi.
2)Öğrencilerimiz tarafından selamlaşma, komşuluk ilişkileri ve görgü kuralları konulu
dramalar yapıldı. Bunlar sayesinde öğrencilerimiz empati kurarak konuyu daha iyi anladılar.
5/C SINIFI:
1) Öğretmenlerimiz tarafından öğrencilere selamlaşma, görgü kuralları, komşuluk
konusunda bilgiler verildi.
2) Komşuluk üzerine söylenmiş atasözü ve deyimler bulunarak sınıf panosuna asıldı ve
bunların üzerine konuşmalar yapıldı.
5/D SINIFI:
1) Öğretmenlerimiz tarafından öğrencilere selamlaşma, görgü kuralları, komşuluk
konusunda bilgiler verildi.
2) Sınıf içinde “Görgü Kuralları” konulu kompozisyon yarışması düzenlenerek dereceye
giren öğrenciler ödüllendirildi. Ayrıca bu kompozisyonlar sınıf panosunda sergilendi.
5/E SINIFI:
1) Öğretmenlerimiz tarafından öğrencilere selamlaşma, görgü kuralları, komşuluk
konusunda bilgiler verildi.
2) “Toplum içinde görgü kurallarına uymanın önemi” konulu resim yarışması düzenlendi ve
dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
6/A SINIFI:
1)
ARALIK AYI (ÇALIŞKANLIK – EMEĞE SAYGI)
ANA SINIFI:
1) “Çalışmak” adlı şarkı çocuklarla beraber dinlenildi ve daha sonra beraber söylenmeye
çalışıldı. Şarkının içinde geçen çalışmak ve tembellik yapmakla ilgili sözcüklere dikkat
çekildi.
2) “En Çalışkan Kim, Ne” adlı drama çalışması yapıldı. Çalışmanın neden önemli olduğu
üzerinde duruldu.
……..
7/A SINIFI:
1) Emeğe saygı hakkında sınıf panosu hazırlandı ve konu hakkında özlü sözler paylaşıldı.
2) Çalışkanlık hakkında sınıf panosu hazırlandı ve konu hakkında özlü sözler paylaşıldı. Diğer
dersler ile bağdaştırma yapıldı. Çalışkanlık hakkında sınıfta bilgi verildi.
8/A SINIFI:
1) Emeğe saygı konusuna uygun olarak tiyatro metni hazırlandı ve oyunlar sergilendi.
Download

2014-2015 eğitim-öğretim yılı gazi ortaokulu 1. dönem sonu adap