AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
17812098-TİM.AKİB.GSK.PERS.2015/86-1089
Hong Kong İhale Duyuruları Hk.
Mersin, 06/02/2015
SAYIN ÜYEMİZ
TİM’den alınan 05/02/2015 – 290 sayılı yazıda;
Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği' nden alınan bir yazıda ; Hong Kong
yönetimince açılan 2 adet ihaleye ilişkin duyuru ( İngilizce ve tercümesi) ilgilenebilecek firma ve
kuruluşlara iletilmek üzere ekte gönderildiği ifade edilmektedir .
Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde (GLD- Government Logisti cs Department) bir
tedarikçiler listesi tutulmakta olup, ihracatçı firmalarımız, https://www.gldpcms.gov.hk/ linkine
kayıt yaptırarak verilen online hizmetlerden yararlanabilir, bir ihale açıldığında doğrudan bilgi
sahibi olabilirler.
İlaveten Hong Kong
kullanmakta olup; GLD 'nin
.gov.hk adresinde bulunan
bilgisayarlarına indirebilir,
denilmektedir.
Hükümeti e-Tender Box <ETB) adlı bir elektronik ihale sistemi
tedarikçiler listesine kayıtlı ve üye firmalar, http://www.gldtender
elektronik ihale sistemine girerek ihale dökümanlarını kendi
teklif belgelerini doldurarak elektronik yoldan gönderebilirler”
Bilgilerinize Rica Olunur.
Canan Aktan ERDOĞMUŞ
Genel Sekreter V.
Ek: ihale duyurusu ve ihale ilan duyurusu
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince CANAN
AKTAN ERDOĞMUŞ (06.02.2015
16:04:21) tarafından güvenli
elektronik imza ile imzalanmıştır.
ID:587168962201526153458
Bu Kod İle http://evrak.akib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için: Nedim KARAKURT
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:587168962201526153458. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:587168962201526153458. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:587168962201526153458. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

Hong Kong İhale Duyuruları Hk.