HİTİT ÜNİVERSİTESİ
OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI
DERS MÜFREDATI
I. YARIYIL
DERS KODU
BYPO 101
DERS ADI
Mesleki Matematik
TEO.
2
UYG.
1
D.SAATİ
3
AKTS
4
Oran Orantı, Doğru ve ters orantı, Yüzde Hesapları, Yüzde Hesapları Uygulamaları, Alış,
Maliyet Satış ve Kar Hesapları, şirket hesapları kar ve zarar hesapları, Karışım bileşim
alaşım ve faiz hesapları, Basit ve bileşik faiz işlemleri, İskonto tanımı, İç ve Dış iskonto
hesapları, İstatistikte temel kavramlar.
DERS KODU
BYPO 103
DERS ADI
Genel İşletme
TEO.
3
UYG.
0
D.SAATİ
3
AKTS
4
İşletme ve İşletme Yönetimi, Ekonomik bir birim olarak işletme, işletme çeşitleri, işletme
kuruluş çalışmaları, işletme büyüklüğü, işletme kuruluş yerinin seçimi, işletmenin
fonksiyonları, işletme yönetiminde karar verme ve karar süreci.
DERS KODU
BYPO 105
DERS ADI
Hukuka Giriş
TEO.
2
UYG.
0
D.SAATİ
2
AKTS
3
Hukuk temel kavramları, Hukuk sistemi, Hakkın tanımı ve türleri, Hakkın yönetimi, Kişilik
kavramı, Tüzel kişilik, Aile hukuku, Eşya hukuku, Borçlar hukuku, Sözleşmeler, Çeşitli
hükümler, Hak arama süreci.
DERS KODU
BYPO 107
DERS ADI
Klavye Teknikleri
TEO.
2
UYG.
2
D.SAATİ
4
AKTS
6
Klavye ve Temel Kavramlar, Temel Sıra Tuşları, Birinci Grup Üst ve Alt Sıra Tuşları, İkinci
Grup Üst ve Alt Sıra Tuşları, Üçüncü Grup Üst ve Alt Sıra Tuşları, Noktalama İşareti ve
Sembol Tuşları, Rakam Tuşları ve Romen Rakamları, Hızlı ve Hatasız Yazma.
DERS KODU
BYPO 109
DERS ADI
TEO.
Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları
2
UYG.
0
D.SAATİ
2
AKTS
4
Görgü ve Protokol Kavramı, Protokol İlkeleri ve Türleri, Sosyal Yaşamda ve İş Yaşamında
Davranış Biçimleri ve Protokol, Sözlü ve Yazılı İletişimde Protokol, Sözsüz İletişimde
Davranış ve Protokol, Kurumsal Etkinliklerde Protokol, Yönetsel Davranış Protokolü,
Yönetici Asistanının Uygulaması Gereken Protokol Kuralları ve Davranış Biçimi.
DERS KODU
ENF 101
DERS ADI
Temel Bilgi Teknolojileri I
TEO.
2
UYG.
0
D.SAATİ
2
AKTS
3
TEO.
2
UYG.
0
D.SAATİ
2
AKTS
2
Bilgisayara giriş, Windows işletim sistemi
DERS KODU
TUR 101
DERS ADI
Türk Dili I
Dilin insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve
zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme,
araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme
DERS KODU
DERS ADI
TEO.
1
UYG.
D.SAATİ
AKTS
ATA 101
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
2
2
İnkılapçılığın tanımı, evreleri, gelişme ortamı, Birinci Dünya Savaşı, cepheler, Osmanlı
Devletinin parçalanması, ateşkes anlaşması, işgaller karşısında tepkiler, kongreler, Kuvayı
Milliye ve Misakı Milli, TBMM açılışı, ordunun kurulması, Sevr ve Gümrü barışı.
DERS KODU
YBD 101
DERS ADI
Yabancı Dil I
TEO.
2
UYG.
0
D.SAATİ
2
AKTS
2
Belirteçler; ön hal edatlar: yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler, sayılabilir ve
sayılamayan isimler, zamanlar, geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapıları,
kipler, may, might, could, can, must, not karşılaştırmalı yapılar, adıllar, kişi adılları, iyelik
adılları, sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri, bağlaçlar, ve, fakat,
böylece
DERS KODU
GZS 101
DERS ADI
Güzel Sanatlar - I
TEO.
1
UYG.
1
D.SAATİ
2
AKTS
2
Cumhuriyet Döneminde Güzel Sanatlar / Resim / Heykel / Müziğin Tanımı / Toplumsal
Yaşantıdaki Önemi / Müziğin Oluşumu Ve Tarihçesi / Batı Müziği Türleri
DERS KODU
DERS ADI
TEO.
UYG. D.SAATİ
AKTS
BDN 101
Beden Eğitimi Ve Spor - I
1
1
2
2
Herkes için spor kavramı ve genel ilkeleri / Fiziksel antrenman / Kişiye özel antrenman
planlaması / Esnetme; kuvvet / Genel kuvvet / Özel kuvvet / Maksimal kuvvet / Çabuk kuvvet
antrenmanlarının genel prensipleri; kuvvette devamlılık; sürat / Dayanıklılık / Esneklik ve
koordinasyon antrenmanlarının genel ilkeleri
DERS KODU
DERS ADI
TEO.
UYG. D.SAATİ
AKTS
HLK 101
Halk Oyunları - I
1
1
2
2
Türk Folkloru Ve Yeni Yaklaşımlar, Halk Oyunlarının Oynanış Nedeni, Yeri, Oyuncu Seçimi,
Oyuncu Hazırlığı, Halk Oyunlarının Geleneği, İnanışı, Efsanesi Ve Öyküsü, Konularına Göre
Halk Oyunları, Halk Oyunlarının Türlerine Göre Dağılımı, Halk Oyunlarının
Sahnelenmesi(Koreografi), Sahnelemede Şekil-Zemin İlişkisi.
II. YARIYIL
DERS KODU
BYPO 102
DERS ADI
İktisada Giriş
TEO.
3
UYG.
0
D.SAATİ
3
AKTS
3
Temel Kavramlar. Arz ve Talep Kavramları, Arz ve Talep Esneklikleri, Tüketici
Davranışları, Üretim Teorisi, Piyasa Kavramı, Mal Piyasaları, Faktör Piyasaları, Milli Gelir
ve Milli Gelirle İlgili Temel Kavramlar, Enflasyon, İstihdam ve İşsizlik, Para ve Bankalar.
DERS KODU
BYPO 104
DERS ADI
Örgütsel Davranış
TEO.
2
UYG.
0
D.SAATİ
2
AKTS
3
Davranış kavramı, Davranış düzlemi; Sosyal statü ve rol davranışları, Kültür, Örgüt kültürü,
İnanç ve tutumlar, Kişilik, Algılama ve öğrenme kavramları, Motivasyon kavramı.
DERS KODU
DERS ADI
TEO.
2
UYG.
D.SAATİ
AKTS
BYPO 106
Genel İletişim
2
0
2
3
İletişim Kavramı ve İletişim Süreci; Sözel İletişim, Sözsüz İletişim, Yazılı iletişim,
Bireylerarası İletişim, Grup İletişimi ve Örgüt İçi İletişim, Kitle İletişimi, Çevrimiçi İletişim,
Uluslararası ve Kültürlerarası İletişim.
DERS KODU
BYPO 108
DERS ADI
Mesleki Yazışmalar
TEO.
2
UYG.
2
D.SAATİ
4
AKTS
4
Yazışmaların Niteliksel Özellikleri, Yazışmalarda Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları, Yazı Yazma
Süreci, Resmi Yazıların Bölümleri, Resmi Yazı Türleri, İş Yazılarının Bölümleri, İş Yazısı
Türleri, Özel Yazı Türleri.
DERS KODU
BYPO 110
DERS ADI
Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri
TEO.
3
UYG.
0
D.SAATİ
3
AKTS
4
Belge Akışı: Gelen ve Giden belgeler, Dosyalama Sistemleri, Dosyalama Sisteminin
Kurulması, Belge Değişim Süreci, Elektronik Belgeler: Üretme ve Koruma, Elektronik
Belge Yönetim Sistemi, E-Devlet İle Belge Yönetimi, Arşivleme, Belgeyi saklama süreci ve
imha yöntemleri, Evrak ve Dosya Yönetiminde Verimlilik.
DERS KODU
ENF 102
DERS ADI
Temel Bilgi Teknolojileri II
TEO.
2
UYG.
0
D.SAATİ
2
AKTS
3
TEO.
2
UYG.
0
D.SAATİ
2
AKTS
2
Microsoft ofis, Internet Explorer
DERS KODU
TUR 102
DERS ADI
Türk Dili II
Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı
anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki
önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.
DERS KODU
ATA 102
DERS ADI
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
TEO.
2
UYG.
0
D.SAATİ
2
AKTS
2
Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savaşı, Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik
ve Halifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündem
DERS KODU
BYPO 118
DERS ADI
Yabancı Dil II
TEO.
2
UYG.
0
D.SAATİ
2
AKTS
2
Zamanlar, şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman yapıları, kipler, will,
would, should; zarflar, yer, yön, amaç, hal zarfları; sıfatlar, sıfatların sırası, karşılaştırma,
üstünlük belirten yapılar; edilgen yapı, şimdiki, geniş, geçmiş, gelecek zamanda edilgen yapı,
şart cümlecikleri, sıfat tümceleri, aktarım cümleleri, fiil yapıları, to, -ıng, isim cümlecikleri, zarf
cümlecikleri, karşılaştırmalı yapılar
DERS KODU
GZS 102
DERS ADI
Güzel Sanatlar - II
TEO.
1
UYG.
1
D.SAATİ
2
AKTS
2
Cumhuriyet Döneminde Güzel Sanatlar / Resim / Heykel / Müziğin Tanımı / Toplumsal
Yaşantıdaki Önemi / Müziğin Oluşumu Ve Tarihçesi / Batı Müziği Türleri
DERS KODU
DERS ADI
TEO.
3
UYG.
D.SAATİ
AKTS
BDN 102
Beden Eğitimi Ve Spor - II
1
1
2
2
Herkes için spor kavramı ve genel ilkeleri / Fiziksel antrenman / Kişiye özel antrenman
planlaması / Esnetme; kuvvet / Genel kuvvet / Özel kuvvet / Maksimal kuvvet / Çabuk kuvvet
antrenmanlarının genel prensipleri; kuvvette devamlılık; sürat / Dayanıklılık / Esneklik ve
koordinasyon antrenmanlarının genel ilkeleri
DERS KODU
HLK 102
DERS ADI
Halk Oyunları - II
TEO.
1
UYG.
1
D.SAATİ
2
AKTS
2
Türk Folkloru Ve Yeni Yaklaşımlar, Halk Oyunlarının Oynanış Nedeni, Yeri, Oyuncu Seçimi,
Oyuncu Hazırlığı, Halk Oyunlarının Geleneği, İnanışı, Efsanesi Ve Öyküsü, Konularına Göre
Halk Oyunları, Halk Oyunlarının Türlerine Göre Dağılımı, Halk Oyunlarının
Sahnelenmesi(Koreografi), Sahnelemede Şekil-Zemin İlişkisi.
III. YARIYIL
DERS KODU
BYPO 203
DERS ADI
TEO.
Genel Muhasebe
2
UYG.
1
D.SAATİ
3
AKTS
4
Genel bilgiler, Bilanço ve hesaplar, Muhasebe sistemi, Dönen varlıklar, Duran varlıklar,
Yabancı kaynak hesapları, Öz kaynak hesapları, Ticari belgeler, Sipariş – İrsaliye – Fatura,
Kasa işlemleri, Personele ilişkin muhasebe işlemleri, Cari hesap, Banka işlemleri, Çek
senet işlemleri, Proforma fatura, Finansal raporlar, Bütçeleme, İlave yatırımlar.
DERS KODU
BYPO 203
DERS ADI
Büro Yönetimi
TEO.
3
UYG.
0
D.SAATİ
3
AKTS
4
Büro Kavramı, Büroların İşlevleri, Büro Türleri, Yönetim, Büro Yönetimi ve Fonksiyonları,
Bürolarda Tasarım ve Ergonomi, Bürolarda Otomasyon ve Bilgi Sistemleri, Bürolarda İş
Yönetimi, Bürolarda Mobbing.
DERS KODU
BYPO 205
DERS ADI
Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri
TEO.
3
UYG.
0
D.SAATİ
3
AKTS
4
Kamu Kesimi-Özel Kesim: Temel Kavramlar ve Kurumlar, Yargı Kuruluşları, Kamu
Yönetiminin Örgütsel Yapısı: Merkezi İdare ve Taşra Örgütü, Yerinden Yönetim
Kuruluşları, Anayasada Düzenlenen İdarî Kamu Kurumları, Uluslararası Kuruluşlar ve
Yabancı Temsilcilikler, Kamu ve Özel İşletmeler ve Hukuksal Yapısı, Kamu-Özel
Birlikteliğinde Yönetilen Kuruluşlar, Bürokrasi kavramının tanımı ve özellikleri.
DERS KODU
DERS ADI
TEO.
4
UYG.
D.SAATİ
AKTS
BYPO 207
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
3
0
3
4
İş Hukuku Hakkında Genel Bilgiler, İş Sözleşmesi, İş Sözleşmesinin Unsurları, Türleri, İş
İlişkisinin Düzenlenmesi, İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Sonuçları, Sendikal Örgütlenme,
Sendika Üyeliği ve Sendikaların Faaliyetleri, Toplu İş Sözleşmesi-Toplu İş Uyuşmazlıkları
ve Uyuşmazlıkların Çözümü, Sosyal Güvenlik Hukuku Hakkında Genel Bilgiler ve
Ülkemizde Sosyal Güvenlik Hizmetlerinin Kurumsal Yapısı, Sosyal Sigorta Kolları.
DERS KODU
BYPO 209
DERS ADI
Büro Teknolojileri
TEO.
2
UYG.
0
D.SAATİ
2
AKTS
4
Teknoloji, İşlevleri ve Değişen İş Yaşamı, Bilgi Kavramı, Bilgi Toplumu, Büro Otomasyonu,
Büro Makineleri, Bilgisayar Yazılım ve Donanım Teknolojileri, Bilgisayar Ağları, İnternet ve
İntranet, E-Ticaret, E-İş, E-Devlet, İnovasyon, Bürolarda 3D Teknolojisi.
DERS KODU
BYPO 221
DERS ADI
Mesleki Yabancı Dil I
TEO.
2
UYG.
1
D.SAATİ
3
AKTS
4
Meslek alanı ile ilgili Konuşma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okuma-Anlama. Özgeçmişi
yazma, iş mektubu yazma, mesleği ile ilgili bilgi verme ve çalışma ortamının tanıtılması.
Resmi ortamda isteklerin ifade edilmesi
DERS KODU
BYPO 223
DERS ADI
Bilgisayar Büro Programları I
TEO.
2
UYG.
1
D.SAATİ
3
AKTS
4
Bilgisayarda belge hazırlama, Denetim ve hızlı erişim, Sayfa düzeni ve yazdırma, Belgede
çeşitli uygulamalar, Belge gönderimi, Sunum cihaz ve yazılımları, Sunum hazırlamak,
Sunum yapmak
DERS KODU
BYPO 225
DERS ADI
Kalite Yönetim Sistemleri
TEO.
2
UYG.
0
D.SAATİ
2
AKTS
4
Kalite Kavramı, Kalite Felsefesi, Kalite Yönetim Sistemlerinde Temel Kavramlar: Kalite
Kontrol, Kalite Güvence ve Kalite İyileştirme, Kalite Yönetim Teknikleri, Süreç Yönetim
Sistemi, Standardizasyon, Sertifikasyon ve Kalite Ödülleri, Stratejik Yönetim, Stratejik
Planlama ve Kalite Kavramı Bağlantısı, Hizmet Sektöründe Kalitenin Önemi.
DERS KODU
BYPO 227
DERS ADI
İkna Edici İletişim
TEO.
2
UYG.
0
D.SAATİ
2
AKTS
3
İkna Kavramı, İknanın Psikolojik Toplumsal ve Mantıksal Boyutları, İkna Kuramları, İkna
Edici İletişimde Kaynak, İkna Edici İletişimde Mesaj, İkna Edici İletişimde Mesajın Alıcıları,
Sözsüz İletişim ve İkna, İletişim Kampanyaları ve İkna.
DERS KODU
BYPO 229
DERS ADI
Pazarlama İlkeleri
TEO.
2
UYG.
0
D.SAATİ
2
AKTS
3
Temel kavramlar, Tüketici pazarları ve endüstriyel pazarlar, Pazar bölümlendirme ve hedef
pazar seçimi, Mamül, fiyat, dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım, Tutundurma, Pazarlama
araştırması, Pazarlama yönetimi ve uluslar arası pazarlama.
DERS KODU
BYPO 231
DERS ADI
Etkili ve Güzel Konuşma
TEO.
2
UYG.
0
D.SAATİ
2
AKTS
3
Nefes, Doğru Nefes Teknikleri, Ses organları, Diksiyon, Protokol konuşması, Bilgilendirme
konuşması, Hazırlıksız konuşmalar
DERS KODU
DERS ADI
TEO.
5
UYG.
D.SAATİ
AKTS
BYPO 233
İnsan Kaynakları Yönetimi
2
0
2
3
İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, örgütlenmesi ve çevresi İnsan kaynakları planlaması,
İnsan kaynağını bulma, seçme ve yönlendirme, İnsan kaynağının eğitimi ve geliştirilmesi,
İnsan kaynağının değerlemesi ve ücretlendirilmesi, İş ilişkileri.
DERS KODU
BYPO 235
DERS ADI
Zaman Yönetimi
TEO.
2
UYG.
0
D.SAATİ
2
AKTS
3
Zaman, Zaman Yönetimi ve Önemi, Yönetim Fonksiyonları ve Zaman Yönetimi İlişkisi,
Zaman Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, Zaman Tuzakları, Zamanı Planlama Yöntemleri,
Toplantı ve Toplantıların İşlevleri, Toplantı Türleri, Toplantı Düzenleri, Toplantılardaki
Katılımcı Tipleri.
DERS KODU
BYPO 237
DERS ADI
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
TEO.
2
UYG.
0
D.SAATİ
2
AKTS
3
Araştırma ve geliştirme Faaliyetleri, Araştırmada Ahlaki Prensipler, Araştırmada Temel
Kavramlar, Araştırmanın Gereği ve önemi, Araştırma Süreci, Raporun Yazılışında
uyulması Gereken Genel Yazı Kuralları, Bir Tezin Ana Bölümleri, Araştırmanın Sunumu.
DERS KODU
BYPO 239
DERS ADI
Sekreterlik Bilgisi
TEO.
2
UYG.
0
D.SAATİ
2
AKTS
3
Sekreterlik mesleğinin anlamı-kapsamı, Sekreterlik türleri, Sekreterin görev ve
sorumlulukları, Sekreterin kişisel özellikleri, sosyal özellikleri, mesleki özellikleri,
sekreterlikte nezaket ve görgü kuralları.
DERS KODU
BYPO 241
DERS ADI
Mesleki Dönem Değerlendirmesi-I
TEO.
2
UYG.
0
D.SAATİ
2
AKTS
4
Ön lisans eğitimi süresince kazanılan mesleki yeterliliklerin değerlendirilmesi.
DERS KODU
BYPO 243
DERS ADI
Ergonomi
TEO.
2
UYG.
0
D.SAATİ
2
AKTS
3
Ergonominin tanımı önemi, / İnsan Faktörleri ve İş verimliliği, / insan Vücudu, Çalışma
Ortamındaki Fiziksel Koşullar, / Kontrol ve Kumanda Düzenekleri, / Yüklenme ve
Zorlanma, / Çalışma ve Dinleme Süreleri, / iş Gerilimi Yorgunluk ve Bıkkınlık, / Çalışma
Enerjisi ve işlerin Enerji Gereksinimleri, / Ergonomi ve İş Güvenliği ilişkisi, / Ergonomi ve İş
Etüdü İlişkisi, / Ergonomi ve Kalite Kontrol ilişkisi, / Çalışma Yerlerinin Ergonomik
Tasarımı, / İşyerlerinde Ergonomik inceleme.
IV. YARIYIL
DERS KODU
BYPO 202
DERS ADI
Bilgisayar Muhasebe Yazılımları
TEO.
2
UYG.
1
D.SAATİ
3
AKTS
3
Stok nedir, Stok programları, Cari hesap kartları, Cari hesap programı, Çek ve senetler,
Çek senet programı, Banka, Banka işlemleri, Kasa işlemleri, Kasada banka ve cari
hesaplar, Kasa fatura işlemleri.
DERS KODU
DERS ADI
TEO.
6
UYG.
D.SAATİ
AKTS
BYPO 204
Yönetici Asistanlığı
3
0
3
4
Sekreterlik ve Yönetici Asistanlığı, Başarılı Bir Sekreterin Kişisel ve Mesleki Özellikleri,
Yönetici Asistanlarının Görev ve Sorumlulukları, Yönetici İle Ortak Çalışma-Takım
Çalışması, Telefonda Etkin İletişim, Kişisel İmaj Yönetimi-Giyimde Başarı Faktörleri,
Profesyonellik ve Etik, İş Yaşamı ve Kişisel Gelişim Stratejileri, Büro hizmetlerinin ve büro
araçlarının organizasyonu ve yönetimi
DERS KODU
BYPO 206
DERS ADI
Toplantı Yönetimi ve Sunu Teknikleri
TEO.
2
UYG.
1
D.SAATİ
3
AKTS
4
Toplantılara Kavramsal Yaklaşım, Toplantı Türleri, Toplantı Yönetimi, Toplantılardaki
Görev ve Sorumluluklar, Etkili Sunuşlar ve Özellikleri: Hazırlık Aşaması, Sunuş İçeriğinin
ve Görsellerin Düzenlenmesi, Sunumda Beden Dilinin Etkili Kullanımı, Etkin Sunum
Uygulamaları.
DERS KODU
BYPO 208
DERS ADI
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
TEO.
2
UYG.
0
D.SAATİ
2
AKTS
2
Çağdaş anlamda halkla ilişkiler, Halkla ilişkiler ile yakın kavramlar, Halkla ilişkiler
faaliyetleri, Halkla ilişkiler süreci, Halkla ilişkiler mesleği ve görev tanımları, Halkla ilişkiler
faaliyetlerinde kullanılan iletişim araçları, Kamuoyu ve medya ile ilişkiler, Halkla ilişkiler ve
sponsorluk faaliyetleri.
DERS KODU
BYPO 210
DERS ADI
Sosyal Sorumluluk ve Meslek Etiği
TEO.
2
UYG.
0
D.SAATİ
2
AKTS
3
Kişinin kendisine, Ailesine, Topluma, Çevreye Karşı Sorumlulukları, Değer Yargıları,
Mesleki Etik İlkeleri, Kurumsal Sosyal Sorumluluğu ve Uluslararası Sözleşmeler, Sosyal
Sorumluluk Uygulamaları.
DERS KODU DERS ADI
TEO. UYG. D.SAATİ AKTS
BYPO 222
Mesleki Yabancı Dil II
2
1
3
4
Meslek alanı ile ilgili Konuşma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okuma-Anlama. Özgeçmişi yazma,
iş mektubu yazma, mesleği ile ilgili bilgi verme ve çalışma ortamının tanıtılması. Resmi
ortamda isteklerin ifade edilmesi
DERS KODU
BYPO 224
DERS ADI
Bilgisayar Büro Programları II
TEO.
2
UYG.
1
D.SAATİ
3
AKTS
4
Tablo-grafik oluşturma, Hesaplama yapma, Veri girişi, Veri türleri ve işlem, Veriye hızlı
erişim, Rapor-kayıt işlemleri, Veri güvenliği, Web sayfası hazırlama, Yayın ve güncelleme,
Sanal Yayınlar.
DERS KODU
BYPO 226
DERS ADI
Örnek Olay Analizi
TEO.
2
UYG.
0
D.SAATİ
2
AKTS
4
Büronun iletişimi sağlama görevi, Büro yöneticisinin temel görev ve sorumlulukları, Yetki
devri, Bina içi yerleşim, Büro makinelerinin yerleştirilmesi, Büro formlarının tasarımı,
Dosyalama, İş önceliklerini belirleme, Kızgın bir arayan ile ilgilenme, Bir toplantının iptali.
DERS KODU
BYPO 228
DERS ADI
Girişimcilik
TEO.
2
UYG.
0
D.SAATİ
2
AKTS
3
Girişimcilik kavramı, Küçük işletme çeşitleri, Küçük işletmelerin kuruluş süreleri, Küçük
7
işletmelerde yönetim, üretim, pazarlama ve finansman, Küçük işletmelerin sorunları ve
çözüm yolları.
DERS KODU
BYPO 230
DERS ADI
Bilgi Yönetimi
TEO.
2
UYG.
0
D.SAATİ
2
AKTS
3
Yayın belirleme, Yayınları izleme, Karar alma, Yazılı ve yazılı olmayan kurallar,
Memorandum (Bilgilendirme), Bilgi verme, Çevresel analiz, Çevresel analiz teknikleri,
Çevresel değişkenleri sınıflama, Vizyon ve misyon.
DERS KODU
BYPO 232
DERS ADI
Çalışma Psikolojisi
TEO.
2
UYG.
0
D.SAATİ
2
AKTS
3
Çalışma psikolojisinin kapsam ve gelişimi Motivasyonel davranış ve çalışma motivasyonu,
İş tatmini ve tatminsizliği, İş stresi ve iş tükenmişliği, İş monotonluğu ve yabancılaşma,
Ergonomik çalışma, Yorgunluk ve iş kazalarına etkisi.
DERS KODU
BYPO 234
DERS ADI
Kriz ve Stres Yönetimi
TEO.
2
UYG.
0
D.SAATİ
2
AKTS
3
Kriz Kavramı ve İşletmeler Açısından Kriz Yaratan Faktörler, Kriz Sürecinin Aşamaları
Etkileri ve Kriz Yönetimi Kavramı, Krize Yanıt Süreci, Kriz Öncesi Yapılacak Çalışmalar,
Kriz Anında Yapılacak Çalışmalar, Kriz Sonrası Yönetim ve Örnek Olaylar, Kriz İletişim
Süreci.
DERS KODU DERS ADI
TEO. UYG. D.SAATİ AKTS
BYPO 236
Müşteri İlişkileri Yönetimi
2
0
2
3
Müşterilerle iletişim, Müşterileri sınıflandırmak, Online tüketici davranışları, Geleneksel
tüketici davranışları, Randevu ve ağırlama, Müşteri değeri yaratma, Müşteri memnuniyeti,
Müşteri şikayetleri.
DERS KODU DERS ADI
TEO. UYG. D.SAATİ AKTS
BYPO 238
Yönetim ve Organizasyon
2
0
2
3
Yönetim ve organizasyon temel kavramlar, yönetim kuramları ve fonksiyonları, yönetim ve
organizasyon konusunda çağdaş yaklaşımlar.
DERS KODU
BYPO 240
DERS ADI
Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri
TEO.
2
UYG.
1
D.SAATİ
3
AKTS
3
Kamu Kesimi-Özel Kesim: Temel Kavramlar ve Kurumlar, Yargı Kuruluşları, Kamu
Yönetiminin Örgütsel Yapısı: Merkezi İdare ve Taşra Örgütü, Yerinden Yönetim
Kuruluşları, Anayasada Düzenlenen İdarî Kamu Kurumları, Uluslararası Kuruluşlar ve
Yabancı Temsilcilikler, Kamu ve Özel İşletmeler ve Hukuksal Yapısı, Kamu-Özel
Birlikteliğinde Yönetilen Kuruluşlar, Bürokrasi kavramının tanımı ve özellikleri.
DERS KODU
BYPO 242
DERS ADI
Mesleki Dönem Değerlendirmesi-II
TEO.
2
UYG.
0
D.SAATİ
2
Ön lisans eğitimi süresince kazanılan mesleki yeterliliklerin değerlendirilmesi.
8
AKTS
4
Download

dersler içerikleri - Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu