İLAN
(Lütfen İlanı Dikkatlice Okuyunuz)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM
FAKÜLTESİ
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU
KONTENJANLARI
SIRA
NO
PROGRAM ADI
1
ALMANCA
2
BİYOLOJİ
3
BEDEN EĞİTİMİ
4
COĞRAFYA
5
FELSEFE
6
FİZİK
7
İHL MESLEK DERSLERİ
8
İNGİLİZCE
9
KİMYA/KİMYA TEKNOLOJİSİ
NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLARI
KARAMANOĞLU
MEHMETBEY
ÜNİVERSİTESİ
KONTENJANLARI
NECMETTİN
TÜM ÜNİVERSİTELERİN
ERBAKAN
SON SINIF VE
ÜNİVERSİTESİ
MEZUNLARI
SON SINIF
KARAMANOĞLU MEHMETBEY
ÜNİVERSİTESİ SON SINIF VE
MEZUNLARI
40
40
30
30
20
40
80
40
30
40
10
40
40
60
100
30
50
20
20
15
15
*210
10 MATEMATİK
11 MUHASEBE VE FİNANS (İşletme-İktisat-Kamu)
12 GÖRSEL SANATLAR/RESİM/GRAFİK
13 SAĞLIK
14 TARİH
15 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
16 KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ (Turizm)
17 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
18 GIDA TEKNOLOJİLERİ
19 LABORATUVAR HİZMETLERİ
20 GAZETECİLİK
21 RADYO TELEVİZYON
TOPLAM
*
1000
15
22
30
20
107
21
40
45
300
Necmettin Erbakan Üniversitesi son sınıf İHL MESLEK DERSLERİ Kontenjanına sadece Necmettin
Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencileri başvurabilirler.
Fakültemiz Pedagojik Formasyon Birimi tarafından 2014-2015 öğretim yılı BAHAR dönemi
pedagojik formasyon eğitimi programlarına yerleştirme yapılacaktır. İlgili programlara mezunlar
ile 2011 ve öncesi girişli olup halen son sınıfta bulunan öğrenciler başvurabileceklerdir.
Adayların Yerleştirilmesi;
Yüksek Öğretim Kurumunun 25.09.2014 tarihli genel kurul toplantısında alınan karar
gereği, adayların yerleştirilmesinde; not ortalaması dikkate alınacaktır. Eşitlik durumunda;
mezunlara öncelik tanınacak, mezunların eşitliğinde mezuniyet tarihi eski olan aday/adaylara,
okuyanların eşitliğinde ise üniversite giriş puanı yüksek olan aday/adaylara öncelik verilecektir.
Not 1: Değerlendirmeler 4’lük not sistemine göre yapılacaktır. Hem 4’lük hem 100’lük not
ortalaması olan transkriptlerde sadece 4’lük not dikkate alınacaktır. Sadece 100’lük not ortalaması
olan transkriptlerde YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.
Başvuru ve Kayıtlar;
Ön kayıtlar fakültemiz web sayfasında ONLİNE olarak 27.01.2015 tarihi ile 30.01.2015 tarihi
arasında yapılacaktır. Kazananların listesi 02.02.2015 tarihinde ilan edilecektir.
Kesin kayıtlar 03.02.2015 tarihinde başlayıp ile 05.02.2015 tarihinde sona erecektir. Kayıt
saatleri 09.00’da başlayıp 17.00’de bitecektir. Kesin kayıtlarla kontenjan dolmadığında
06.02.2015 tarihinde yedekler ilan edilecektir.
Yedek olarak kayda hak kazananların kesin kayıtları ise 09-10 Şubat 2015 tarihlerinde
fakültemiz formasyon bürosunda yapılacaktır.
Yedek kayıtlarla da kontenjan dolmadığı takdirde adaylardan ONLİNE BAŞVURU ile kayıt
güncelleme yoluyla tekrar yedek kayıt ilanı yapılacaktır.
Belirtilen kontenjanların dolmaması durumunda başvuruların yoğunluğuna göre kontenjanlar
diğer bölümlere aktarılacaktır.
Başvuru şekli;
Başvurular ŞAHSEN veya noter vekâletiyle yapılacaktır. Posta, faks veya kargo ile yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru sırasında istenilen belgeler;
a. Dilekçe (pedagojik formasyon birimince verilecek)
b. Onaylı mezuniyet belgesi (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının
denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir)
c. Lisans not transkripti (aslı)
d. Okuyan öğrenciler için üniversite yerleşme sonuç belgesi.
e. Nüfus cüzdan fotokopisi (aslını ibraz etmek kaydıyla)
f. 2 adet vesikalık fotoğraf
g. T.C. Vakıflar Bankası Nalçacı Şubesine öğretim ücretin ilk taksiti olan 1.027 TL’nin
TR 59 0001 5001 5800 7300 2284 83 IBAN numaralı Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Döner Sermaye hesabına yatırdığına dair 2 adet banka dekontu.
Not 2: Dekontta Öğrencinin Adı Soyadı ve TC Kimlik Numarası yazılarak pedagojik formasyon
ücreti açıklaması yer alacaktır.
Not 3: Yedek kayıtlar tamamlandıktan sonra kayıt sildirenlerin harç iadesi yapılmayacaktır.
Not 4: (Sosyoloji Bölümü transkript ve En az 16 Kredi Felsefe, 16 Kredi Psikoloji, 8 Kredi
Mantık dersi aldığını gösterir belge ile başvurabilir.)
Pedagojik Formasyona ilişkin bütün duyuruları, Fakültemiz web sitesinden takip edebilir.
ONLİNE SİSTEM BAŞVURULARINDA YANLIŞ BİLGİ VERENLERİN KAYITLARI
YAPILMAYACAKTIR.
Download

Duyuru metni için tıklayınız. - Necmettin Erbakan Üniversitesi