Download

Mesto Galanta poskytlo potravinovú pomoc sociálne slabším rodinám