MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
22 MART 2015 DÜNYA SU GÜNÜ
ÖDÜLLÜ SLOGAN YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
KONU: “Su ve Yaşam”
AMAÇ: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (MESKİ)
hayatın her anında ihtiyaç duyulan suya dikkat çekmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir
dünya bırakabilmek için 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle; MESKİ Kurumu ile ilgili; Su
Kıtlığı İle Mücadele; Su tasarrufu; Suyun Önemi; Su Kaynaklarının Sınırsız Olmadığı;
Su ve Hijyen; Su ve Yaşam gibi konular başta olmak üzere su ile ilgili işlenebilecek her
konunun öneminin genç nesillere benimsetilerek bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik
hususların İlkokul / Orta Okul / Lise ve dengi okul öğrencilerine benimsetilmesini sağlamak.
Yarışmaya Katılacak Okullar: Mersin İli dâhilindeki İlkokul / Orta Okul / Lise ve dengi
okullarında okuyan 06-18 yaş grubunda yapılacaktır
YARIŞMAYA AİT KATILIM KOŞULLARI
1. İlkokul / Orta Okul / Lise ve dengi okul öğrencileri bu yarışmaya iştirak
edebileceklerdir.
2. Sloganlar A4 kağıda yazılacak, A4 dışında gönderilecek çalışmalar değerlendirmeye
alınmayacaktır. Ayrıca sloganların arka yüzünde öğrencinin adı, soyadı, okulu, sınıfı
numarası ile ailesinin de iletişim bilgileri mutlaka yazılacaktır.
3. Sloganlar, herhangi bir yerden kopya edilmemiş, alıntı yapılmamış, daha önce herhangi
bir yerde yayınlanmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış, herhangi bir markanın
kullanmadığı slogan olacaktır.
4. Sloganlar 06/03/2015 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese gönderilmediği ya da
getirilmediği takdirde kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Postayla gönderilme durumunda tüm sorumluluk okul idaresine ait olacaktır.
6. Dereceye giren sloganların her türlü telif hakkı MESKİ’ye geçer ve Kurum bunu
istediği görsel ve yazılı çalışmalarda kullanma hakkını elde eder.
Mahmudiye Mah. Zeytinlibahçe Cad. No:99 Akdeniz/MERSİN
Tel: 0324 337 08 41 beş hat Faks: 0324 336 09 67
e-posta: [email protected] Elektronik ağ: www. meski.gov.tr
İrtibat: Yaşar OK
Basın Yayın ve Halkla İl.Şb.Müd.V
DEĞERLENDİRME
1. Öğrenciler tarafından hazırlanan resimler okul idaresi tarafından değerlendirilecek
ve değerlendirme sonucunda her okulda seçilen sloganlar en geç 06/03/2015 tarihine
kadar aşağıdaki adrese gönderilecektir.
2. Dereceye giren Sloganlar; MESKİ Genel Müdürlüğü’nce oluşturulacak seçici kurul
tarafından tekrar değerlendirilecek ve Mersin İli genelinde birinci, ikinci, üçüncü
olanlar ödüllendirilecektir.
ÖDÜLLER
Seçici kurulun değerlendirmesi sonrasında dereceye giren öğrenciler aşağıda belirtilen
şekilde ödüllendirilecektir.
Birincilik ödülü : Plaket ve Dizüstü Bilgisayar
İkincilik ödülü : Plaket ve Tablet
Üçüncülük ödülü : Plaket ve Mini Tablet
Dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahipleri; teşvik için 3 adet mansiyon plaketi ve
sertifika ile ödüllendirilebilecektir.
TELİF HAKKI: Yarışmada ödül alan sloganlar bütün telif haklarıyla MESKİ Genel
Müdürlüğü tarafından satın alınmış gibi işlem görecektir. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği
sloganın kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
Eseri ödül alan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu
yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. MESKİ Genel
Müdürlüğü, ödüle değer bulunan sloganları; tüm etkinliklerinde, seminer, sempozyum vb.
eğitim faaliyetlerinde ayrıca dergi, gazete, afiş, katalog, broşür, ilan panoları, billboard vb. her
türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayınlama hakkı
da dahil olmak üzere, slogan sahibinin ismi ile birlikte 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu'ndan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
ADRES: MESKİ Genel Müdürlüğü
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Mahmudiye Mah. Zeytinlibahçe Cad. No:99 Akdeniz/MERSİN
TEL: 0324 337 08 41-45 /1330/1320 FAX: (0324) 336 09 67
Mahmudiye Mah. Zeytinlibahçe Cad. No:99 Akdeniz/MERSİN
Tel: 0324 337 08 41 beş hat Faks: 0324 336 09 67
e-posta: [email protected] Elektronik ağ: www. meski.gov.tr
İrtibat: Yaşar OK
Basın Yayın ve Halkla İl.Şb.Müd.V
Download

mersin büyükşehir belediyesi meski genel müdürlüğü 22 mart 2015