T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2014 - 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenci
alınacaktır. Öğrenci alınacak programlar, kontenjanlar, adaylarda aranan koşullar ve istenen belgeler aşağıda
belirtilmiştir.
BAHÇE BİTKİLERİ ANA BİLİM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
4
Yatay Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
-
-
Aranan Koşullar:
Yüksek Lisans Programına: Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri programlarından mezun olanlar kabul edilir.
BİTKİ KORUMA ANA BİLİM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
5
Yatay Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
1
-
4
Aranan Koşullar:
Yüksek Lisans Programına: Bitki Koruma Bölümünden mezun olanlar kabul edilir.
Doktora Programına: Bitki Koruma Ana Bilim Dalında Lisans veya Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak
Yatay Geçiş: Yatay geçiş için Bitki Koruma Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yapıyor olmak. İlanda belirtilen Doktora şartlarını
sağlamak
BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
8
Yatay Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
-
8
Aranan Koşullar:
Yüksek Lisans Programına: Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Genetik, Ziraat Fakültelerinin; Zootekni, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri,
Su Ürünleri, Eczacılık Fakültesinde mezun olanlar kabul edilir.
Doktora Programına: Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Genetik, Ziraat Fakültelerinin; Zootekni, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Ana
Bilim Dalında Lisans veya Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak
BİYOMÜHENDİSLİK ve BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
12
Yatay Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
-
6
Aranan Koşullar:
Yüksek Lisans Programına: Türk uyruklular için Biyomühendislik ve Bilimleri (2 adet), Kimya (5 adet), Tekstil Bilimleri (1 adet),
Biyoloji (5 adet), Su ürünleri (1 adet) bölümleri mezunları olmak.
Doktora Programına: Türk uyruklular için Kimya (2 adet) Biyoloji (1 adet) Su Ürünleri (2 adet), Biyomühendislik (1 adet)
Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak
YABANCI UYRUKLU
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili İngilizce)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
40
30
Yatay Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
-
Aranan Koşullar:
Yüksek Lisans Programına (M.Sc): to have B.Sc. Degree
Doktora Programına (Ph.D): to have M.Sc. Degree
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
Yatay Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
14
9
2
2
Aranan Koşullar:
Yüksek Lisans Programına: Biyosistem Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Kültürteknik, Tarım Makinaları, Tarımsal
Mekanizasyon, Tarım Teknolojisi, ve ilgili fakültelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar kabul edilir
Doktora Programına: Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Makineleri, Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek
Lisans yapmış olmak
Yatay Geçiş: İlanda belirtilen Yüksek Lisans veya Doktora şartlarını sağlamak.
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
11
Yatay Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
2
-
-
Aranan Koşullar:
Yüksek Lisans Programına: Çevre Mühendisliği lisans mezunları kabul edilir.
Yatay Geçiş: İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı ve Biyomühendislik ve Bilimleri Ana Bilim Dalından birinde yüksek lisans yapıyor
olmak. Yüksek Lisans veya Doktora şartlarını sağlamak.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
Yatay Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
-
2
Aranan Koşullar:
Doktora Programına: Lisans veya Yüksek Lisansını Teknoloji, Teknik Eğitim ve Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektronik,
Elektrik-Elektronik, Elektronik Haberleşme ve Elektronik Bilgisayar bölümlerinden/ana bilim dallarından mezunu olmak
ENFORMATİK ANA BİLİM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
6
-
Yatay Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
-
Doktora
-
Aranan Koşullar:
Yüksek Lisans Programına: İstatistik Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü lisans
mezunları kabul edilir.
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
4
-
Yatay Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
-
Doktora
-
Aranan Koşullar:
Yüksek Lisans Programına: Fen Edebiyat Fakültesi Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik bölümü mezunları ile Fizik Öğretmenliği,
Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliğinden mezun
olanlar kabul edilir.
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI (TEZSİZ II. ÖĞRETİM)
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezsiz Yüksek Lisans
50
Aranan Koşullar:
Tezsiz Yüksek Lisans Programına: Fen Edebiyat Fakültesi Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik bölümü mezunları ile Fizik
Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği ve Sınıf
Öğretmenliğinden mezun olanlar kabul edilir.
FİZİK ANA BİLİM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
Yatay Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
3
4
-
-
Aranan Koşullar:
Yüksek Lisans Programına: Fizik, Fizik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği veya Mühendislik bölümünden mezun olanlar kabul
edilir.
Doktora Programına: Fizik Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak
GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
7
-
Yatay Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
-
Doktora
-
Aranan Koşullar:
Yüksek Lisans Programına: Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olanlar kabul edilir.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
3
2
Yatay Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
1
Aranan Koşullar:
Yüksek Lisans Programına: İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olanlar kabul edilir.
Doktora Programına: İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak
Yatay Geçiş: İlanda belirtilen Doktora şartlarını sağlamak.
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
13
-
Yatay Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
-
Aranan Koşullar:
Yüksek Lisans Programına: Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Harita Mühendisliği ve Coğrafya
bölümünden mezun olanlar kabul edilir.
KİMYA ANA BİLİM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
18
9
Yatay Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
-
Aranan Koşullar:
Yüksek Lisans Programına: Fen Edebiyat Fakültelerinin Kimya Bölümlerinden Kimya Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Çevre
Mühendisliği ve Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar kabul edilir.
Doktora Programına: Kimya Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak
MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
16
9
Yatay Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
-
Aranan Koşullar:
Yüksek Lisans Programına: Fakültelerin Maden, Makine, Malzeme, Metal, Tekstil, Jeoloji, İnşaat, Jeofizik, Harita, Jeodezi ve
Fotogrametri, Biyomühendislik ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ile Fizik ve Kimya bölümünden mezun olanlar kabul edilir..
Doktora Programına: : Fakültelerin Tekstil, Elektrik ve Elektronik, Malzeme, Metalurji, İnşaat, Jeoloji, Fizik, Kimya ve Orman
Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak
MATEMATİK ANA BİLİM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
Yatay Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
1
1
-
-
Aranan Koşullar:
Yüksek Lisans Programına: Fen Edebiyat Fakültelerinin Matematik Bölümü, Matematik Mühendisliği ve Eğitim Fakültesi
Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar kabul edilir.
Doktora Programına: Yüksek Lisansını Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi’nde alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, doktorada da
aynı alanda çalışacak olmak,
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
14
Yatay Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
2
2
7
Aranan Koşullar:
Yüksek Lisans Programına: Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği,
Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya ve Dekorasyon ve Matbaa Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümü veya Kimya Mühendisliği,
Fakültelerin İşletme ve İktisat bölümlerinden mezun olanlar kabul edilir.
Doktora Programına: Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Teknik
Eğitim Fakültesi Mobilya ve Dekorasyon ve Matbaa Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümü veya Kimya Mühendisliği Lif ve
Kağıt Teknolojisi Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak
Yatay Geçiş: İlanda belirtilen Yüksek Lisans veya Doktora şartlarını sağlamak.
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
7
Yatay Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
-
4
Aranan Koşullar:
Yüksek Lisans Programına: Orman Mühendisliği bölümünden mezun olanlar kabul edilir.
Doktora Programına: Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak
YABANCI UYRUKLU
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili İngilizce)
Yatay Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
4
-
-
-
Aranan Koşullar:
Yüksek Lisans Programına (M.Sc): to have B.Sc. Degree of Forest Engineering,
Doktora Programına (P.hD): to have M.Sc. Degree of Forest Engineering,
PAMUK EKSPERLİĞİ ANA BİLİM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
2
-
Yatay Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
-
Doktora
-
Aranan Koşullar:
Yüksek Lisans Programına: Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Mühendislik Fakültesinin Tekstil Mühendisliği bölümü veya
Mesleki Eğitim Fakültesi ve Teknik Eğitim Fakültesi Tekstil ile ilgili bölümlerden mezun olanlar kabul edilir.
PEYZAJ MİMARLIĞI ANA BİLİM DALI (ORTAK PROTOKOL)
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
3
-
Yatay Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
-
Doktora
-
Aranan Koşullar:
Yüksek Lisans Programına: Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun olanlar kabul edilir.
NOT: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı ile Enstitümüz Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı
arasındaki Ortak Protokol kapsamında öğrenci alınacaktır.
SU ÜRÜNLERİ ANA BİLİM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
5
-
Yatay Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
-
Doktora
-
Aranan Koşullar:
Yüksek Lisans Programına: Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri alt programı, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun
olanlar kabul edilir.
TARLA BİTKİLERİ ANA BİLİM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
6
5
Yatay Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
2
Doktora
2
Aranan Koşullar:
Yüksek Lisans Programına: Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümü mezunları kabul edilir.
Doktora Programına: Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
Yatay Geçiş: İlanda belirtilen Yüksek Lisans veya Doktora şartlarını sağlamak.
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ ANA BİLİM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
4
Yatay Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
-
1
Aranan Koşullar:
Yüksek Lisans Programına: Ziraat Fakültelerinin Tarımsal Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri, Zootekni, Bahçe Bitkileri ve Bitki Koruma
veya alt programlarından mezun olanlar kabul edilir. Tarımsal Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri, Zootekni, Bitki Koruma, Biyoloji,
Moleküler Biyoloji mezunları kabul edilir.
Doktora Programına: Tarımsal Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Zootekni, Bitki Koruma, Biyoloji, Moleküler Biyoloji
ve Genetik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
TARIM EKONOMİSİ ANA BİLİM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
2
-
Yatay Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
-
Doktora
-
Aranan Koşullar:
Yüksek Lisans Programına: Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümlerinden mezun olanlar kabul edilir.
TARIM EKONOMİSİ ANA BİLİM DALI (TEZSİZ II. ÖĞRETİM)
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezsiz Yüksek Lisans
50
Aranan Koşullar:
Tezsiz Yüksek Lisans Programına: Dört (4) yıllık Fakültelerden mezun olanlar kabul edilir.
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
14
2
Yatay Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
-
Doktora
-
Aranan Koşullar:
Yüksek Lisans Programına: Fakültelerin Tekstil ve Kimya bölümünden mezun olanlar kabul edilir.
Doktora Programına: Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak
NOT: Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı ile Enstitümüz Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı
arasındaki Ortak Protokol kapsamında öğrenci alınacaktır.
TOPRAK BİLİMİ ve BİTKİ BESLEME ANA BİLİM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
3
2
Yatay Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
1
Doktora
1
Aranan Koşullar:
Yüksek Lisans Programına: Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Toprak Alt Programı, Toprak Bölümü veya Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme bölümlerinden mezun olanlar kabul edilir.
Doktora Programına: Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Toprak Alt Programı, Toprak Bölümü veya Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
Yatay Geçiş: İlanda belirtilen Yüksek Lisans veya Doktora şartlarını sağlamak.
ZOOTEKNİ ANA BİLİM DALI
Biyometri ve Genetik Bilim Dalı
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
3
Yatay Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
-
2
Aranan Koşullar:
Yüksek Lisans Programına: Ziraat Fakültesi, İstatistik, Fen Edebiyat veya Eğitim Fakültesi Matematik bölümünden mezun olanlar
kabul edilir.
Doktora Programına: Ziraat Fakültesi Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak .
Yemler ve Hayvan Besleme Bilim Dalı
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
3
Yatay Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
-
1
Aranan Koşullar
Yüksek Lisans Programına: Zootekni veya Veterinerlik Fakültesinden mezun olanlar kabul edilir.
Doktora Programına: Zootekni Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak
Hayvan Yetiştirme Dalı
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
2
Yatay Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
-
Aranan Koşullar:
Doktora Programına: Zootekni Bölümünde Lisans veya Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak
NOT:
1-Öğretim Üyesi Yetiştirme (ÖYP) programı ve Üniversiteler Arası İşbirliği Programı (ÜNİP)
kapsamında Üniversitemize gelen Araştırma Görevlilerinde / Öğretim Görevlisinde (ÜNİP) Kontenjan
şartı aranmaz.
2-“Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans
diplomasına…sahip olmaları gerekir.”(6 Şubat 2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmi Gazete). (Bu
tarihten önce kayıt yaptıran Tezsiz Yüksek Lisans veya mezun olan Tezsiz Yüksek Lisans
öğrencilerini kapsamaz.)
3- Engelli öğrenci ve birinci derece şehit yakınlarına tüm tezli yüksek lisans ve doktora
programları için “bir” öğrenci kontenjanı açılır. Söz konusu adayların, başvurdukları programın
öngördüğü puan ve koşullara sahip olmaları hâlinde, başvuruları değerlendirilir. Engelli adayların
çalışma güçlerinin en az % 40’ından yoksun olduklarını Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmeleri
gerekir.
4- “Mezuniyet not ortalamalarında 100’lük sistemdeki not esas alınarak hesaplama yapılır.
Not döküm belgesinde 100’lük sisteme göre notu bulunmayan öğrencilerin not birimlerinin
dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulunun not çevrim tablosu esas alınır.” (KSÜ Lisansüstü
Eğitim Öğretim Yönetmeliği 21. madde)
5- Üniversitemiz Senatosunun 26/06/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı oturumunda alınan 7
numaralı kararla;“ Tezsiz Yüksek Lisans programlarına öğrenci alımında ALES puanının ön şart
olmamasına, ancak başarı sırasının belirlenmesinde ALES puanının %10’unun, Lisans mezuniyet
notunun%90’ının alınmasına, (ALES puanı olmayanların lisans mezuniyet notunun %90’ının üzerinden
başarı sıralaması belirlenir.
6- Lisans Mezuniyet derecesi ile Doktora öğrencisi kabulünde ilgili sınav jürileri yetkilidir.
7- Yabancı Uyruklu öğrenci alımlarında Enstitü Yönetim Kurulu kontenjan ve diğer hususlarda
yetkilidir.
 TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ VE SINAV YERLERİ
BAŞVURU TARİHİ
19-23 Ocak 2015 tarihleri arası
BAŞVURU YERİ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu Kayseri
Yolu 13. Km. Avşar Yerleşkesi Rektörlük Binası
BİLİM SINAVI:
Yüksek Lisans
SINAV TARİHİ VE SAATİ
SINAV YERİ
27 Ocak 2015 Saat:10:00
İlgili Ana Bilim Dalları
DİSİPLİNLERARASI ANA BİLİM DALI OLAN BİYOMÜHENDİSLİK VE
BİLİMLERİ-MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ SINAV SAATİ:
Yüksek Lisans
SINAV TARİHİ VE SAATİ
SINAV YERİ
27 Ocak 2015 Saat:13:00
İlgili Ana Bilim Dalları
 TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURUSU İÇİN ADAYLARDAN İSTENECEK
BELGELER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Başvuru
dilekçesi
(Enstitü
web
sayfasından
Belgeler
bölümünden
temin
(http://fbe.ksu.edu.tr/belgeler.asp) (Başvuru Dilekçesinde Fotoğrafın olması gerekmektedir.)
Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi,
ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı,
Lisans not durum belgesinin (Transkript) fotokopisi,
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
1 Adet Fotoğraf
edilecektir.
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KABUL EDİLENLERİN ADAYLARIN KESİN
KAYITLARDA İSTENECEK BELGELER
1- Kesin
Kayıt Formu
(Enstitü
(http://fbe.ksu.edu.tr/belgeler.asp)
web
sayfasından
Belgeler
bölümünden
temin
edilecektir.
2- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi,
3- ALES sonuç belgesinin aslı, onaylı fotokopisi veya internet çıktısı,
4- Lisans not durum belgesinin (Transkript) aslı veya onaylı fotokopisi,
5- Askerlik Durum Belgesi
6- 3 Adet Fotoğraf
(Enstitü
web
(http://fbe.ksu.edu.tr/belgeler.asp)
7- Taahhütname
sayfasından
Belgeler
bölümünden
temin
edilecektir.
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KABUL EDİLENLERİN ASİL ADAYLARIN
KESİN KAYITLAR
02-04 Şubat 2015 tarihleri arası
KESİN KAYIT TARİHİ
KESİN
YERİ
KAYIT
İÇİN
BAŞVURU
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu
Kayseri Yolu 13. Km. Avşar Yerleşkesi Rektörlük Binası
BOŞ KALAN TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARININ DUYURULMASI
04 Şubat 2015 Saat 17:00’dan sonra
http://fbe.ksu.edu.tr/ Web Adresinden
YEDEK ADAYLARIN KESİN KAYITLAR
05-06 Şubat 2015 tarihleri arası
KESİN KAYIT TARİHİ
KESİN
YERİ
KAYIT
İÇİN
BAŞVURU
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu
Kayseri Yolu 13. Km. Avşar Yerleşkesi Rektörlük Binası
 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ VE SINAV YERLERİ
BAŞVURU TARİHİ
19-23 Ocak 2015 tarihleri arası
BAŞVURU YERİ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu Kayseri
Yolu 13. Km. Avşar Yerleşkesi Rektörlük Binası
 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURUSU İÇİN ADAYLARDAN İSTENECEK
BELGELER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Başvuru
dilekçesi
(Enstitü
web
sayfasından
Belgeler
bölümünden
temin
(http://fbe.ksu.edu.tr/belgeler.asp) (Başvuru Dilekçesinde Fotoğrafın olması gerekmektedir.)
Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi,
Varsa ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı,
Lisans not durum belgesinin (Transkript) fotokopisi,
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
1 Adet Fotoğraf
edilecektir.
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KABUL EDİLENLERİN ADAYLARIN KESİN
KAYITLARDA İSTENECEK BELGELER
1- Kesin
Kayıt Formu
(Enstitü
(http://fbe.ksu.edu.tr/belgeler.asp)
web
sayfasından
Belgeler
bölümünden
temin
edilecektir.
2- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi,
3- Varsa ALES sonuç belgesinin aslı, onaylı fotokopisi veya internet çıktısı,
4- Lisans not durum belgesinin (Transkript) aslı veya onaylı fotokopisi,
5- Askerlik Durum Belgesi
6- 3 Adet Fotoğraf
7- Taahhütname
(Enstitü
web
(http://fbe.ksu.edu.tr/belgeler.asp)
sayfasından
Belgeler
bölümünden
temin
edilecektir.
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KABUL EDİLENLERİN ASİL ADAYLARIN
KESİN KAYITLAR
02-04 Şubat 2015 tarihleri arası
KESİN KAYIT TARİHİ
KESİN
YERİ
KAYIT
İÇİN
BAŞVURU
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu
Kayseri Yolu 13. Km. Avşar Yerleşkesi Rektörlük Binası
BOŞ KALAN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARININ DUYURULMASI
04 Şubat 2015 Saat 17:00’dan sonra
http://fbe.ksu.edu.tr/ Web Adresinden
YEDEK ADAYLARIN KESİN KAYITLAR
05-06 Şubat 2015 tarihleri arası
KESİN KAYIT TARİHİ
KESİN
YERİ
KAYIT
İÇİN
BAŞVURU
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu
Kayseri Yolu 13. Km. Avşar Yerleşkesi Rektörlük Binası
 DOKTORA BAŞVURUSU İÇİN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
1.
Başvuru
dilekçesi
(Enstitü
web
sayfasından
Belgeler
bölümünden
temin
(http://fbe.ksu.edu.tr/belgeler.asp) (Başvuru Dilekçesinde Fotoğrafın olması gerekmektedir.)
edilecektir.
4- Doktora programları için lisans ve yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı
fotokopisi,
5- ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı,
6- Doktora programları için ise lisans ve yüksek lisans not durum belgelerinin (Transkript) fotokopisi,
7- Doktora programlarına başvuran adayların yabancı dil belgesinin fotokopisi,
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9- 1 Adet Fotoğraf
 DOKTORA BAŞVURUSU VE BİLİM SINAVI TARİHİ VE YERİ:
BAŞVURU TARİHİ
19-23 Ocak 2015 tarihleri arası
BAŞVURU YERİ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu Kayseri
Yolu 13. Km. Avşar Yerleşkesi Rektörlük Binası
 BİLİM SINAVI:
DOKTORA
SINAV TARİHİ VE SAATİ
SINAV YERİ
28 Ocak 2015 Saat:10:00
İlgili Ana Bilim Dalları
 DOKTORA PROGRAMINA KABUL EDİLENLERİN KESİN KAYITLAR
02-04 Şubat 2015 tarihleri arası
KESİN KAYIT TARİHİ
KESİN
YERİ
KAYIT
İÇİN
BAŞVURU
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu
Kayseri Yolu 13. Km. Avşar Yerleşkesi Rektörlük Binası
 BOŞ KALAN KONTENJANLARININ DUYURULMASI
04 Şubat 2015 Saat 17:00’dan sonra
http://fbe.ksu.edu.tr/ Web Adresinden
 YEDEK ADAYLARIN KESİN KAYITLAR
05-06 Şubat 2015 tarihleri arası
KESİN KAYIT TARİHİ
KESİN
YERİ
KAYIT
İÇİN
BAŞVURU
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu
Kayseri Yolu 13. Km. Avşar Yerleşkesi Rektörlük Binası
 DOKTORA PROGRAMINA KABUL EDİLENLERİN KESİN KAYITLARDA
İSTENECEK BELGELER
1- Kesin
9-
Kayıt Formu
(Enstitü web sayfasından Belgeler bölümünden temin edilecektir.
(http://fbe.ksu.edu.tr/belgeler.asp)
Doktora programları için lisans ve yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgelerinin aslı veya onaylı
fotokopisi,
ALES sonuç belgesinin aslı, onaylı fotokopisi veya internet çıktısı,
Doktora programları için ise lisans ve yüksek lisans not durum belgelerinin (Transkript) aslı veya onaylı
fotokopisi,
Doktora programlarına başvuran adayların yabancı dil belgesinin aslı, onaylı fotokopisi veya internet çıktısı
Askerlik Durum Belgesi
3 Adet Fotoğraf
Taahhütname
(Enstitü
web
sayfasından
Belgeler
bölümünden
temin
edilecektir.
(http://fbe.ksu.edu.tr/belgeler.asp)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:
2345678-
BAŞVURU TARİHİ
19-23 Ocak 2015 tarihleri arası
BAŞVURU YERİ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu Kayseri
Yolu 13. Km. Avşar Yerleşkesi Rektörlük Binası
YATAY GEÇİŞ YAPACAK ÖĞRENCİLERDE İSTENECEK BELGELER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dilekçe,
Öğrenci belgesi,
Diploma sureti,
ALES Belgesi sureti,
ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri yabancı dil sınav belgesi sureti,
Not durum belgesinin (Transkript) aslı ya da sureti,
Disiplin cezası alınmadığına dair belge,
Yurt dışında bulunan üniversitelerden başvuru olması halinde denklik belgesi

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:
BAŞVURU TARİHİ
02-06 Şubat 2015 tarihleri arası
BAŞVURU YERİ
İlgili Ana Bilim Dalı Başkanlıkları
 ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER
1.
2.
3.
4.
5.
Dilekçe,(ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığına yazılacak)
Diploma sureti veya Öğrenci belgesi
Not durum belgesinin (Transkript) aslı ya da sureti,
Kimlik Fotokopisi,
1 Adet Fotoğraf
ÖNEMLİ NOTLAR:
1.
Yukarıda belirtilen belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
2.
Belgelerin onaylı örnekleri alınacak olup, sınavı kazanamayan adaylara isteseler dahi belgeleri geri
verilmeyecektir.
3.
Diğer Üniversitelerde Lisansüstü eğitimi alan ancak Enstitümüz bünyesinde çalışmak üzere Araştırma Görevlisi
olarak ataması yapılmış olan öğrencilerin yatay geçişleri için yatay geçiş kontenjanı şartı aranmaz.
4.
Posta ile başvuru yapılabilir ancak; gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
5.

Belirtilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile tahrifat yapanların, sıralamada başarılı olsalar dahi kayıtları
yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

İstenen belgelerin aslı beyan edildiği takdirde, onaylama işlemi Enstitümüz tarafından yapılacaktır.
Lisansüstü Programlara başvurularda ALES Sayısal Puan Türünden 100 üzerinden en az 55 puan almış olmak
gerekir. Doktora başvurularında YABANCI DİL puanı 100 üzerinden en az 55 puan almış olmak gerekir.
Telefon
Faks
Web Adresi
: 0 344 2800 1707-1830-1831
: 0 344 280 18 26
: http://fbe.ksu.edu.tr/
Enstitümüz 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı İlanında yer alan
veriler bilgi amaçlı olup resmi belge olarak kullanılamaz. İtiraz halinde
Enstitümüz resmi kayıtları, KSÜ Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği geçerli olacaktır. Adayların başvuru süresinin bitimine kadar ilanı
takip etmeleri gerekmektedir.
Fotoğraf
T.C.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
2014–2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılı için açılmış bulunan Giriş sınavına katılmak
istiyorum.
Adı soyadı:
Başvurulan program
[ ]Tezsiz Yüksek Lisans [ ]Tezli Yüksek Lisans
]Doktora
[
Başvurduğu Ana Bilim dalı
Mezun olduğu üniversite
Mezun olduğu fakülte
Mezun olduğu bölüm
Mezun old.Enstitü (Doktora İçin )
E-Mail
Askerlik Durumu
Telefon
[ ]Muaf [ ]Terhis
…../…../20….)
Ev
[ ] Tehirli Tarihi(
İş
Cep
İkamet adresi
Lisans Notu
Yüksek Lisans Notu (Doktora
İçin)
ALES- Sayısal
ÜDS
Kayıtlı olduğu enstitü (Varsa)
ÖZGEÇMİŞİ
Özgeçmiş, özel sektör tecrübesi, hobiler, üye olduğu kuruluşlar:
Açıklamalar:
Tarih
…../01/2015
İmza
…..
1-Diploma Fotokopisi
Lisans [ ]
Yüksek Lisans [ ] (Doktora İçin)
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi [ ]
3-Not Durum Belgesi
Lisans [ ]
Yüksek Lisans [ ] (Doktora İçin)
4-ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi[ ]
5-ÜDS Sonuç Belgesi Fotokopi (Doktora İçin ) [ ]
Not: Başvuru koşullarını sağlamadığı halde müracaat eden öğrencilerin sınava girmiş dahi olsa sınavları iptal
edilir.
Not: Başvuru Sırasında Teslim Edilen Not Durum Belgesi Esas Alınacaktır
Download

BAHÇE BİTKİLERİ ANA BİLİM DALI BİTKİ KORUMA ANA BİLİM