Türkiye Cumhuriyeti
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programı
İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Kredi
(T+U)
Öğretim Üyesi
Gün – Saat
Derslik
Dersler
541502005
Türkiye’nin Su Kaynakları
3+0
Doç. Dr. Cansu FİLİK
İŞCEN
Pazartesi
13.00-14.00 ve
15.00-17.00
A12
A11
541502004
Fen Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar
3+0
Doç. Dr. Cavide
DEMİRCİ
Cuma 15.0018.00
A2
541502002
Eğitim İstatistiği II
3+0
Yrd. Doç. Dr. Ersin
KARADEMİR
Cuma 09.0012.00
A4
541502001
Eğitimde Araştırma Yöntemleri II
3+0
Yrd. Doç. Dr. Munise
SEÇKİN KAPUCU
Cuma 12.0015.00
A6
541501007
İnsan, Doğa ve Bilim
3+0
Yrd. Doç. Dr. Ersin
KARADEMİR
Pazartesi
08.00-11.00
A12
Seminer Dersi (Ders dönemini bitiren ve teze başlamamış olan öğrenciler alacaktır)
541502003
Seminer
0+3
Prof. Dr. Özden
TEZEL
Çarşamba 17.0020.00
-
Çarşamba 09.0010.00
-
Yüksek Lisans Tezi (Yalnızca tez aşamasında olan öğrenciler alacaktır)
541502701
Yüksek Lisans Tezi (FEN)
0+1
Prof. Dr. Özden
TEZEL
Uzmanlık Alan Dersi (Bu dersi yalnızca tez aşamasında olan öğrenciler, danışmanlarından alacaklardır)
Prof. Dr. Özden
TEZEL
Y. Doç. Dr. Burcu
ANILAN
Çarşamba 20.0022.00
Cuma 20.0022.00
3+0
Doç. Dr. Cavide
DEMİRCİ
Cuma 20.0022.00
-
3+0
Doç. Dr. S. Deniz
KORKMAZ
Cuma 20.0022.00
-
541501901
Uzmanlık Alan Dersi (A)
3+0
541501901
Uzmanlık Alan Dersi (B)
3+0
541501901
Uzmanlık Alan Dersi (C)
541501901
Uzmanlık Alan Dersi (D)
-
Download

Dersin Kodu Dersin Adı Kredi (T+U) Öğretim Üyesi Gün – Saat Derslik