TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
II. YARIYIL
ECTS Kr.
BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi
EDB 113 Eski Türk Edebiyatına Giriş
TDE 125 Türk Dili Tarihine Giriş
TDE 119 Osmanlı Türkçesine Giriş
TDE 121 Türkiye Türkçesi Ses
4+0
2+0
2+0
4+0
4+0
5 ,0
3,0
3 ,0
5 ,0
2+0
3 ,0
2 ,0
3,0
30,0
6,0
Bilgisi
EDB109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş
Seçmeli Ders (1)
Yabancı Dil Dersleri (1)
III. YARIYIL
ECTS Kr.
EDB118 Edebiyat Bilgileri
TDE 212 Türkiye Türkçesi Yapı Bilgisi
EDB120 Türk Halk Edebiyatına Giriş
TDE 110 Osmanlı Türkçesi Grameri
Mesleki Seçmeli Ders (2)
Yabancı Dil Dersleri( 1)
Seçmeli Ders (1)
2+0
4+0
2+0
4+0
IV. YARIYIL
ECTS Kr.
EDB 225 13-15. Yüzyıl Eski Türk Edebiyatı
EDB 223 Tanzimat Edebiyatı
TAR 165 Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi I
TDE 215 Eski Anadolu Türkçesi Grameri
TDE 210 Osmanlı Türkçesi
TDE 219 Göktürkçe
TDE 221 Genel Dilbilim I
Mesleki Seçmeli Ders (2)
2+0
2+0
3,0
3,0
2+0
2+0
4+0
2+0
2+0
2,0
3,0
7,0
3,0
3,0
6,0
30,0
V. YARIYIL
ECTS Kr.
TDE 224 Türkiye Türkçesi Cümle Bilgisi
TAR 166 Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi II
TDE 220 Eski Uygurca
TDE 222 Genel Dilbilim II
Meslekî Seçmeli Dersler (3)
Seçmeli Ders (3)
3+0
4,0
2+0
2+0
2+0
-
2,0
3,0
3,0
9,0
9,0
30,0
VI. YARIYIL
ECTS Kr.
EDB 327 16. Yüzyıl Eski Türk Edebiyatı
EDB 325 Servet-i Fünun Edebiyatı
TDE 303 Karahanlı Türkçesi
Meslekî Seçmeli Dersler (4)
Seçmeli Dersler (3)
2+0
2+0
2+0
-
3,0
3,0
3,0
12,0
9,0
30,0
VII. YARIYIL
ECTS Kr.
EDB 328 17. Yüzyıl Eski Türk Edebiyatı
EDB 326 İkinci Meşrutiyet Dönemi Edebiyatı
TDE 304 Harezm Türkçesi
Meslekî Seçmeli Dersler (4)
Seçmeli Dersler (3)
2+0
2+0
2+0
3,0
3,0
3,0
12,0
9,0
30,0
VIII. YARIYIL
ECTS Kr.
EDB 405 Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı
EDB 411 Türkoloji Çalışmaları I
EDB 423 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı I
EDB 401 18-19. Yüzyıl Eski Türk Edebiyatı
TDE 401 Çağatay Türkçesi
Meslekî Seçmeli Dersler (3)
Seçmeli Ders (1)
3,0
6,0
3,0
6 ,0
6 ,0
3 ,0
3,0
30,0
2+0
4+0
2+0
2+0
2+0
3,0
6,0
3,0
3,0
3,0
9,0
3,0
30,0
ECTS Kr.
EDB 412 Türkoloji Çalışmaları II
EDB 424 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı II
Meslekî Seçmeli Dersler (3)
Seçmeli Dersler (4)
4+0
2+0
6,0
3,0
9,0
12,0
30,0
MESLEKÎ SEÇMELİ DERSLER
EDB 214 Dil ve Edebiyat Araştırmalarında Yöntem
ve Teknikler
EDB 216 13-15. Yüzyıl Eski Türk Edebiyatı Metinleri
EDB 318 Yapısalcı Edebiyat Eleştirisi
EDB 321 Roman Çözümlemeleri
EDB 322 Türk Halk Efsaneleri
EDB 323 Çocuk Edebiyatı
EDB 324 Türk Halk Masalları
EDB 373 Türk Halkbilimine Giriş
EDB 403 Öykü Çözümlemeleri
EDB 416 Çağatay Edebiyatı
EDB 488 Halk Türküleri
EDB 490 Cumhuriyet Dönemi Metinleri
MİT 101 Mitoloji ve İkonografi I
MİT 104 Mitoloji ve İkonografi II
RUS 255 Rusça I
RUS 256 Rusça II
RUS 357 Rusça III
RUS 358 Rusça IV
SNT 201 İslam Sanatı
SNT 211 Türk Sanatı I
SNT 212 Türk Sanatı II
SNT 336 Osmanlı Sanatı II
SOS 101 Sosyolojiye Giriş I
TAR 202 Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri
TAR 206 Osmanlı Tarihi (1300-1520)
TAR 212 Selçuklu Uygarlığı
TAR 304 Osmanlı Tarihi (1730-1908)
TAR 310 Osmanlılarda Basın
TAR 330 Osmanlı Devleti Merkez ve Taşra Teşkilatında Reform
TAR 329 Anadolu’da Moğollar
TDE 127 Yazılı Anlatım
TDE 213 Türkiye Türkçesi
TDE 217(İng) Introduction to Turkology (Türkolojiye Giriş)
TDE 217 Türkolojiye Giriş
TDE 218 Dilbilime Giriş
TDE 308 Klasik Farsçaya Giriş
TDE 311 Osmanlı Türkçesi Metinleri
TDE 312 Divan Şiirinde Üslup
TDE 315 Anlambilime Giriş
TDE 320 Anadolu Ağızları
TDE 323 Yazınsal Metin Çözümlemeleri
TDE 324 Özbekçe
TDE 325 Osmanlı Türkçesi Okuma, Yazma, Çeviri I
TDE 326 Osmanlı Türkçesi Okuma, Yazma, Çeviri II
TDE 381 Gagavuz Türkçesi Grameri
TDE 382 Kırım Tatar Türkçesi Grameri
TDE 384 Azerî Türkçesi Grameri
TDE 405 Dilbilim ve Edebiyat
TDE 408 18.-19. Yüzyıl Eski Türk Edebiyatı Metinleri
TDE 409 Divan Şiirinde Eleştiri
TDE 410 Söylem Çözümlemesine Giriş
TDE 414 Tasavvuf ve Edebiyat
TDE 473 Türkmen Türkçesi Grameri
TDE112 Sözlü Anlatım
TDE226 Yabancılara Türkçe Öğretimi
TDE228 Tanzimat Dönemi Metinleri
EDB329 Batı Edebiyatında Akımlar I
TDE317 Türkçe Dilbilim Araştırmaları
EDB331 Sözlü ve Yazılı Edebiyatta İmgeler
EDB333 Şair Tezkireleri
EDB335 Batı Edebiyatı Metinleri I
TDE328 16.-17. Yüzyıl Eski Türk Edebiyatı Metinleri
EDB404 Şiir Tahlilleri
ECTS Kr.
2+0
3,0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
3+0
3+0
3+0
3+0
2+0
2+0
2+0
2+0
3+0
2+0
4+0
2+0
4+0
2+0
4+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,5
4,5
4,0
4,0
4,0
4,0
3,5
5,0
5,0
4,5
6,0
4,0
5,0
4,0
5,0
4,0
6,0
4,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
TDE319 Basit Yakutça Metinler
EDB336 Batı Edebiyatı Metinleri II
EDB330 Batı Edebiyatında Akımlar II
EDB332 Karşılaştırmalı Halk Türküleri
MİT401 Karşılaştırmalı Mitoloji
EDB410 Metin Şerhi
TDE416 Öğretim Uygulamaları
EDB408 Türkiye Türkçesinin Güncel Sorunları
EDB409 Türkoloji Bibliyografyası
EDB421 Yeni Türk Edebiyatı Metinleri
TDE 413 Kıpçak Türkçesi
TDE 418 Kurumsal Söylem
EDB 313 Türk Halk Hikayeleri
TDE 301 Çağdaş Türk Lehçeleri
EDB 402 Türk Edebiyatında Nesir
ALM 255 Almanca I
ALM 256 Almanca II
FRA 255 Fransızca I
FRA 256 Fransızca II
İTA 255 İtalyanca I
İTA 256 İtalyanca II
İNG 255 İngilizce I
İNG 256 İngilizce II
İSP 157 İspanyolca I
İSP 258 İspanyolca II
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
SEÇMELİ DERSLER
BEÖ 155 Beden Eğitimi
KÜL 199 Kültürel Etkinlikler
SAN 155 Salon Dansları
SNT 155 Sanat Tarihi
THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları
TİY 152 Tiyatro
MÜZ 151 Müziğin Tarihçesi
TÜR 120 Türk İşaret Dili
ING 226 Akademik İngilizce II
ING 325 Akademik İngilizce III
ING 326 Akademik İngilizce IV
ING 425 Akademik İngilizce V
ING 426 Akademik İngilizce VI
YABANCI DİL DERSLERİ
İNG 179 (Ing) İleri İngilizce I
İNG 180 (Ing İleri İngilizce II
İNG 177 (İng) İngilizce I
İNG 178 (Ing) İngilizce II
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
ECTS Kr.
2+0
0+2
0+2
2+0
0+2
2+0
2+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3+0
3+0
3+0
3+0
3,0
3,0
3,0
3,0
Download

türk dili ve edebiyatı bölümü