KADIKO?Y-5:Layout 2
1/29/15
3:11 PM
Page 1
HABER
5
Kadıköylü yönetmen
26 ARALIK 2014 - 1 OCAK 2015
BERLİN YOLCUSU
Kars’ta doğan, Londra ve Kadıköy’de yaşayan yönetmen
Faruk Hacıhafızoğlu’nun Kars’ta çektiği, Kadıköy’de
kurguladığı ilk filmi, Berlin Film Festivali’nde yarışacak
● Gökçe UYGUN
Sokak müzisyenlerinden eylem
KADIKÖY’de müzik yapan sokak sanatçlar zabta
tarafndan engellendi. stanbul Büyükehir
Belediyesi'nin zabtalar geçtiimiz günlerde Kadköy
Rhtm Meydan'nda sokak müzii yapan sanatçlar
engellemeye çalt. Sanatçlar ve Kadköylüler de olay
protesto etti. Sokak müzisyenlerinin sokaklar,
meydanlarn önemli bir parças olduunu vurgulayan
müzisyenler, “BB görevlileri sanattan sanatçdan elini
çekmeli, her birey özgürce sanatn sokaklarda
yapmaldr. Müziin hiçbir canlya zarar yoktur. Kenti
kirleten, yaanmaz bir hale getiren kaçak yaplar
görmezden gelen BB'nin sokak sanatçlarna
müdahale etmesi kabul edilemezdir. Renklendirmek
istediimiz sokaklarmz griye boyayanlara, sanatmz
engellemek isteyenlere izin vermeyeceiz!
VAPURDA DA YASAK!
Öte yandan 2015 yl bandan beri de vapurlarda
müzik yapmaya yasak gelmiti.
ehir Hatlar yetkilileri, genç müzisyenlerin Kabahatler
Kanunu’na göre suç ilediklerini, ‘vapur yolcularn
rahatsz ettikleri’ iddiasyla, vapuru müzie kapatmt.
Genç müzisyenler yasaa tepki göstermi, vapur
yolcular da “Yetkililer, vapur keyfimize ve
çocuklarmza karmasn” demiti.
CKM’DE ‘TATMİNKÂR ÖDÜL’
Kadköy Belediyesi,
kültür sanat
faaliyetlerini herkesin
ulaabileceini
etkinlikler haline
getirmeye devam
ediyor. Son olarak
Kadköy Belediyesi'nin
organizasyonu ile
Caddebostan Kültür
Merkezi'nde
gösterimde olan
Tiyatro AHK ekibinin
“Tatminkar Ödül”
oyununu, Huzurevi ve
Öretmenevi'nden
onlarca yal vatanda,
23 Ocak Cuma akam
ücretsiz izledi.
önetmen Faruk Hachafzolu’nun ilk uzun metrajl filmi “Kar Korsanlar”, dünyann prestijli etkinlii 65. Berlin Film Festivali’nde Türkiye’yi temsil edecek.
Festivalin 2015 programnda
Türkiye'den seçilen 3 filmden biri
olan Kar Korsanlar, Berlinale Generation bölümünde, ngiltere, Kanada, sveç, Almanya, talya, Danimarka, Hindistan, ABD, Avustralya ve rlanda’dan 13 filmle birlikte Kristal Ay Ödülü için yaracak. Yönetmenin “nsann en özel,
en masum yllarna, çocuklua dair
bir hikâye” olarak tanmlad Kar
Korsanlar (Snow Pirates), dünya prömiyerini, 5-15 ubat arasnda gerçekletirilecek 65. Berlin Film Festivali’nde yapacak.
DARBE, SOUK VE KÖMÜR…
Kars'ta 12 Eylül darbesinin hemen sonrasnda geçen
filmde, üç çocuun evlerini stabilmek için kömür arayn çkmalar, kentin karla kapl sokaklarnn büyüsünde, iirsel ve yer yer komik bir dille aktarlyor. Yönetmen Faruk Hachafzolu, filmi öyle anlatyor;
“Yl 1981… Türkiye tarihinin en acmasz askeri dar-
Y
belerinden birinin henüz balarnda ve o yl Türkiye, son
yllarn en ar kyla da
kar karya… Dounun en ücra köesinde aylarca karlarn
kalkmad, geni bir
tarihi mirasn üstüne kurulmu Kars’ta o yl,
halk için kömür ihtiyac özgürlük
ihtiyacyla yarmaktadr. O k
kömür, mücevher deerinde,
hatta parayla
satn almak bir
yana, birkaç
devlet kurumunun ve
ayrcalkl kiinin
ulat bir elmastr.
Tek servetleri kzaklar ve ayr ayr hayalleri olan Serhat, Gürbüz ve bo da
bembeyaz karlara tezat, simsiyah kömürün peinde dayanmann gücünü kefedecekleri bir yolculuun bandadrlar. O k, üçünün de askeri darbenin gölgesinde evlerini stmak için baladklar bu masum mücadele, hayatn sorumluluklar ve gerçeklerle tantklar bir dönüm
noktas olacaktr.”
Kara Karga’dan ‘Çukur’ oyunu
Tiyatro Kara Karga, ilk oyununu
sahneledi. Yönetmen Oktay Emre’nin
“Çukur” adlı oyununa ilgi büyüktü. Oyunu
izleyen yazar Latife Tekin, “Genç bir
yönetmenin edebiyatımızı oyuna
uyarlaması beni çok mutlu etti” dedi
● Aysel KILIÇ
iyatro Kara Karga’nn genç ekibi, “Çukur” adl
oyuna imza att. Yazarln ve yönetmenliini Oktay Emre’nin yapt oyun, 50 kuandan kara anlat yazar Vüs’at Orhan Bener’in “Bay Muannit Sahtegi’nin Notlar”, 80 dönemi yazarlarndan Latife Tekin’in
“Gece Dersleri” ve Modern ran edebiyatnn yasakl yazar Sâdk Hidayet’in “Kör Bayku” adl romanlarndan
yola çklarak yazlm.
ktidar, yazg, ölüm, ensest, ak ve bakaldr gibi temalar etrafnda dönen oyun, izleyicinin bir yargya varmasn
engellerken tüm bu temalar etrafnda izleyicinin yeniden
düünmesine de olanak salyor.
LK GÖSTERME YOUN LG
Özge Özdemir, Serhat Özbek ve ahin Adgüzel’in
oyunculuunu yapt “Çukur”un ilk gösterimi 18 Ocak’ta
KargART’ta yapld. Gösteriten uzak bir salonda sahnelenen Çukur’un sahne tasarm da altmzn dnda. Rabia Kip ve Onur Özcan’n tasarmn yapt sahnede, hikâ-
T
yeler bir araba, bir bavul ve mezar etrafnda toplanyor. Youn ilginin gösterildii oyunun izleyicileri arasnda yazar
Latife Tekin de vard.
TEKN: “OYUN ÇOK ETKLEYC”
Gösterimin ardndan Çukur’un ekibi ve Latife Tekin
izleyicilerle söyleti. Tekin, “Genç bir oyun yazar olan
Oktay Emre’nin, edebiyatmz, eserlerimizi oyuna uyarlamas beni çok mutlu etti. Üç ayr metni kaynatrmas çok
önemliydi. Yazmak kolay ama onu seslendirmek, sahnelemek ayr bir yetenek. Oyun çok etkileyici. Oyuncular da
çok baarlyd” dedi.
“TYATRO SORUNLARLA YÜZLEMEL”
“Karakterlerimizin hepsi, allmn dnda bakaldran karakterler” diyen yönetmen Oktay Emre ise toplumsal
sorunlar ile Türkiye Tiyatrosu arasndaki uçuruma vurgu
yaparak, “Türkiye Tiyatrosu kendi gerçekleriyle yüzlemeli. Aksi takdirde tiyatrodaki tkanmln önü açlamaz.
Türkiye Tiyatrosunda da maalesef kendi sorunlaryla hesaplaan, yüzleen tiyatrolar yok denilecek kadar az” dedi
ve yapacaklar tüm ilerde estetik kaygy her daim ön
planda tutacaklarn söyledi.
NEDEN KARA KARGA?
Oktay Emre, Tiyatro Kara Karga’ya yönelik sorular da
yantlad: Tiyatro Kara Karga’y Nisan 2014’te kurduklarn anlatan Emre, neden “Kara Karga” ismini verdiklerini
ise öyle ifade etti: “Karga renginden ve karakterinden ötürü öteki olarak konumlandrld için ve her eyi dndan
görebilen bir yapya sahip olduu için biz bu ismi verdik.”
KADIKÖY TiYATROLARI
PLATFORMU ARALIK PROGRAMI
TYATRO AÇIKÇA (0216 330 53 30)
SAYIN MUHBR VATANDALAR – 28 ubat 20.30
KEMEKE – 7,27 ubat 20.30 – 15 ubat 19.30
MUSAKKA – 20,21 ubat 20.30
ZYARETÇ – 13 UBAT 20.30
TYATRO AK’LA KARA (0216 541 43 59)
KELEBEKLER ÖZGÜRDÜR – 7,14,21,28 ubat 20.30 – 8,15,22
ubat, 1 Mart 17.00
KU KAFES – 5,6,12,13,19,20 ubat 20.30
CYRANO DE BERGERAC – 26,27 ubat 20.30
BZM TYATRO
ESK VE YEN TÜFEKLER – 6,21 ubat 20.30 (BMKM) –
27 ubat 20.30 (CKM)
DURU TYATRO (0216 338 56 36)
SONDAN SONRA – 21,24 ubat 20.30
MD OLMAZ SEVGLM – 7 ubat 20.30
EMEK SAHNES (0216 545 73 76)
KÜSKÜN MÜZKAL – 1, 15 ubat 19.00
11’E 11 – 3,17 ubat 20.30
TYATRO FORA (0216 418 16 46)
DERS – 1,15 ubat 15.30 (BMKM)
STANBUL KUMPANYASI (0553 435 02 62)
AYYAR HAMZA – 8 ubat 19.00 (HKKM) –
14 ubat 20.30 (BMKM) 22 ubat 19.00 (KKM)
KARMAN ÇORMAN – 13 ubat 20.30 (CKM) –
28 ubat 20.00 (KKM)
ASLAN LE FARE – 8 ubat 14.00 (KKM)
KAPLUMBAA LE TAVAN – 8 ubat 13.00 (HKKM) –
22 ubat 15.00 (KKM)
1 Mart 13.30 (Duru Tiyatro)
YILDIZ ÇALAN KURBAA – 8 ubat 15.00 (HKKM)
KORSAN ANA VE GEVEZE PAPAAN – 8 ubat 12.00 (KKM)
KAHRAMAN ÇOMAR VE SEVML DOSTLAR – 1 ubat 13.30
(Duru Tiyatro) 22 ubat 13.00 (KKM)
AFACAN SNCAPLAR VE MAYMUN TK – 15 ubat 13.30 (Duru
Tiyatro)
KABARE DEV AYNASI TYATROSU (0537 046 67 55)
VATAN KURTARAN ABAN – 3,7,27 ubat 20.30 (BMKM) – 6
ubat 20.30 (HKKM)
KADIKÖY TERMNAL SAHNES (0532 332 05 33)
BR ZAMANLAR KADIN – 13 ubat 20.30
DAVUL TOZU – 4 ubat 20.30
NE ALA TEMAA – 21 ubat 20.30
OLAY RUSYA’DA GEÇYOR – 7,14,27 ubat 20.30
MODA SAHNES (0216 330 58 00)
PARKTA GÜZEL BR GÜN – 7,21 ubat 16.00 ve 20.30
HAMLET – 6,12,26 ubat 20.30 – 22 ubat 17.00
BÜTÜN ÇILGINLAR SEVER BEN – 1 ubat 17.00 – 28 ubat
16.00 ve 20.30
ROBERTO ZUCCO – 5,11,18 ubat 20.30
KÖPEK KADIN ERKEK – 8,14 ubat, 1 Mart 16.00 ve 19.00 – 15
ubat 17.00
MÜJDAT GEZEN TYATROSU (0216 449 59 58)
BERABER BÜYÜDÜK BZ BU YILLARDA – 7,14,21,28 ubat
20.30 1,7,8,14,21,28 ubat 15.30
BUNAK – 15,22 ubat 15.30
OYUN ATÖLYES (0216 345 39 39)
DOLU DÜÜN BO KONU – 12,13,14,26,27,28 ubat 20.30 –
14,15,28 ubat 16.00
TESTOSTERON – 2,3,9,10,16,23,24 ubat 20.30
NEHR – 17,18,25 ubat 19.00 ve 21.00
KM KORKAR HAN KURTTAN – 5,6,7,19,20,21 ubat 20.30 –
8,22 ubat 16.00
ARAF – 1 Mart 16.00
Download

BERLİN YOLCUSU - gazete kadıköy