T.C.
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayı :
Konu :
12283801-900-10548
Şef Görevde Yükselme Sınavı
05/08/2014
Kuruluşumuzda münhal bulunan Şef pozisyonlarının doldurulmasını teminen Şef Görevde Yükselme Sınavı yapılacağı malumdur.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin;
Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar başlıklı 8.
maddesinin (g) bendinde “Şef pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Veznedar olarak en az üç yıl çalışmış olmak veya,
3) Mütercim, Başdağıtıcı veya Memur olarak en az dört yıl ç a lışmı ş olmak” şartları aranmaktadır.
Şef Görevde Yükselme Sınavına müracaat eden ve durumları incelenen;
1) Koruma ve Güvenlik Görevlisi iken memurluğa atanan ve memur unvanında 4 yıl hizmeti
bulunmayan personelin,
2) Memur normu karşılığı görev yapan ancak bu görevde 4 yıl hizmeti bulunmayan teknik
personelin,
3) Kuruluşumuzda 2 yıl 9 gün veznedar, 1 yıl 2 ay 23 gün memur olarak, başka kurumda ise 1
yıl 1 ay 12 gün teknisyen olarak hizme bulunan Niyazi MUTLU
’ nun,
4)Dağıtıcı olarak görev yapmakta iken memurluğa atanan ve memur unvanında 4 yıl hizmeti
bulunmayan personelin,
Sınava alınma şartlarını taşımamaları sebebiyle müracaatları 24/07/2014 tarihli Sınav Kurulu
kararı ile uygun görülmemiştir.
Sınava alınma talepleri uygun görülmeyen personeli gösterir liste ilişikte gönderilmiş olup,
sınava girme hakkı elde eden personeli gösterir listeler http://ik.ptt.gov.tr internet adresinde
yayımlanmıştır.
Bilginizi, sınava katılmaya hak kazanamayan personele ünitelerce gerekli tebliğin
yapılmasını arz/rica ederiz.
Not: Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince elektronik imza ile imzalanmıştır.
Şehit Teğmen Kalmaz Cad.No:2 Kat:2-3 06101 Ulus/Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat:C.ŞAHAN
Telefon: (312)509 56 78 Faks: (312)309 56 94
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr
1/2
T.C.
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayı :
Konu :
12283801-900-10548
Şef Görevde Yükselme Sınavı
05/08/2014
EK 1:LİSTE
Ali AKYÜZ
Daire Başkan Yardımcısı
Erdal ÖRGEN
Daire Başkanı
EK :
Ek-1 : SINAVA KATILAMAYACAK
PERSONELİ GÖSTERİR LİSTE
DAĞITIM:
4 Nolu Plan (Ek Konuldu)
.
Not: Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince elektronik imza ile imzalanmıştır.
Şehit Teğmen Kalmaz Cad.No:2 Kat:2-3 06101 Ulus/Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat:C.ŞAHAN
Telefon: (312)509 56 78 Faks: (312)309 56 94
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr
2/2
Download

Şef Görevde Yükselme Sınavı - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı