Test 3 26
109
Nesnelerin Dağılımı (Tekrarlı Kombinasyon - Kutu Problemleri )
1
5
denkleminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır?
eşitsizliğinin çözüm kümesi kaç elemanlıdır?
A) 6
B) 10
C) 15
D) 18
E)
x, y, z   olmak üzere,
x yz 5
A)
6
B) 12
C)
15
x, y, z    olmak üzere.
x yz 5
D)
18
E)
21
2
6
x, y, z , t   olmak üzere.
x y  z t  6
x y  4
x, y, z   olmak üzere.
x yz 5

denkleminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır?
A)
6
B) 12
C)
15
20
D)
18
E)
denklemlerini sağlayan kaç tane
24
 x, y, z, t  dörtlüsü
vardır?
Ahmet YAZICI
A)
3
6
B) 12
C)
15
D)
18
x, y, z , t   olmak üzere.
x  y  z  t  5 denkleminin çözüm kümesi kaç
7
elemanlıdır?
denkleminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır?
A)
12
B) 18
C)
20
D)
32
E)
A)
7
 
 2
B)
7
 
 3
C)
7
 
6
D)
8
 
 3
x, y, z   olmak üzere.
x yz 5
8
eşitsizliğinin çözüm kümesi kaç elemanlıdır?
denkleminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır?
A)
12
B) 24
C)
56
20
x, y, z , t   ve x  3 . y  2 , z  1 olmak üzere.
x  y  z  t  10
56
4
E)
E)
8
 
 4
x, y, z , t   ve x  2 , y  3 , z < 4 olmak üzere.
x  y  z  18
D)
60
E)
64
A)
7
 
 2
B)
7
 
 3
E
C)
8
 
 2
A E C
D)

9
 
 3
E)
9
 
5
B C
B C
110
ELEMENTLER
9
13
x, y, z   ve 0  x  y  z  13
olmak üzere. kaç farklı
A)
13 
 
1
B)
 13 
 
2
x, y, z    ve x  y  z  9 olduğuna göre, kaç
farklı  x, y , z  sıralı üçlü vardır?
 x, y, z  sıralı üçlü vardır?
C)
 12 
 
2
D)
 12 
 
3
E)
A)
11
 
5
x, y, z   ve 0  x  y  z  12 olmak üzere kaç
farklı (x, y, z) sıralı üçlü vardır?
 13 
C)  
3
 13 
D)  
4
B) 28
C)
56
D)
60
E)
66
A) 16
8
E)  
 5
24
B)
C) 30
D) 40
E) 64
Ahmet YAZICI
 13 
B)  
2
12
14
İki tanesi özdeş beş hediye iki çocuğa kaç farklı şekilde verilebilir?
10
13 
A)  
1
8.CİLT
11
x, y, z   ve 0  x  y  z  6 olmak üzere kaç
farklı
A)
 x, y, z  sıralı üçlü vardır?
7
 
 2
B)
7
 
 3
C)
7
 
6
D)
8
 
 3
E)
8
 
 4
12
x, y, z    ve x  y  z  10 olduğuna göre, kaç
farklı
A)
 x, y, z  sıralı üçlü vardır?
9
9
  B)  
 2
 3
C)
9
10 
  D)  
 4
2
15
Bir sınıfta 12 öğrenci vardır her sınava 4 öğrenci
girmesi koşulu ile 12 öğrenci 3 farklı sınava kaç yolla
girebilir?
A)
 13 
 13 
12!
12!
6!
B)   C)
D)   E)
4!.4!.4!
4!.4!
3!.2!
2
4
16
x  y  z
10
ifadesinin açılımı tamamlandığında elde
edilen polinomun terim sayısı kaçtır?
E)
10 
 
3
A)
13 
 
1
 13 
 
2
C)
 12 
 
2
D C
B
A
B)
D)

 12 
 
3
B
B
E)
11
 
5
A C
Download

, , x y z , , x y z , , , 7 2 ⎛ ⎞ ⎝ ⎠ 7 3 ⎛ ⎞ ⎝ ⎠ 7 6 ⎛ ⎞ ⎝ ⎠ 8 3 ⎛ ⎞