GIDA ANALİZLERİ
MATERYAL
(MATRİKSİ)
ANALİZ ADI
METODU
MİNİMUM
MİKTAR
ANALİZ SÜRESİ
(Maksimum)
Protein Tayini
Kafein Analizi
Gıda ve Yem
Çay,kahve…
Kjeldahl
TS ISO 10727
1 gün
1 gün
50 gr
50 gr
Sudan Boyası
Sorbik ve Benzoik Asit
Aflatoksin (B1,B2,G1,G2)
Okratoksin A
Aflatoksin M1
Gıda
Gıda
Gıda
Gıda
Peynir, Süt, Süt
Tozu, Yoğurt
1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
2 gün
100 gr
100 gr
50 gr
50 gr
1 kg
Histamin Analizi (n1)
Su Ürünlerinde
ABAN No:15
NCFAM No:124-1997
AOAC-999.07
AOAC-2003.03
Rhone Diagnostics, IAC-HPLC
Yöntemi,
(Peynir, Süt, Süt Tozu, Yoğurt
Yöntemleri)
1999.
Journal of AOAC International Vol.76,
No:3, pp.575-577
2 Gün
Histamin Analizi (n9)
Su Ürünlerinde
Journal of AOAC International Vol.76,
No:3, pp.575-577
2 Gün
TVB-N
Su Ürünlerinde
Ec nO 2074/2005
1 Gün
En az 1 kg (büyük
balıklarda en az 1
adet)
En az 5 kg
(Büyük balıklarda
en az 9 adet
100 gr
Gıdalarda makro ve mikro element
analizi (Element başına)
Yağ Asitleri Kompozisyonu
Ucucu yağlar
(Eterik yağlar)
Alkol analizleri
Sterol analizler
Fruktoz, Glukoz analizi
Sakkaroz Analizi
Bitkisel yağ aranması
Vitamin Analizleri (Herbir vitamin için)
Yağsız sütte Kuru Madde
Gıda
Wet Ashing method (MP-AAC)
1 Gün
-
Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar
Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar
GC-MS
GC-MS
2 saat
2 saat
50g
5 ml
Alkollü içecekler ve kanda
Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar
Şeker
Şeker
Yoğurt
Gıda
Süt
GC-MS
GC-MS
Pierce- Portallier method(GC)
Pierce- Portallier method(GC)
TS 7503 GC
HPLC
2 saat
2 saat
2 gün
2 gün
1 gün
1 hafta
2 gün
5ml
20 ml
100 g
100 g
100 g
TS 1019 / 2009
1
*Belirtilen numune miktarları ollması gereken minimum miktarlar olup fazla getirilebilir.
Denetim,İthalat, İhracat numunelerinde ise numune miktarı ‘‘ Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Limitlerinin Resmi Kontrolü için Numune
Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği’’nde belirtilmiştir.
*Verilen Süreler Mesai Günleri İçin Geçerlidir.
200 ml
GIDA ANALİZLERİ
MATERYAL
(MATRİKSİ)
ANALİZ ADI
Homojenisazyon
Malik Asit
Laktik Asit Tayini
Sitrik Asit Tayini
Früktoz, Glikoz Analizleri (HPLC)
Früktoz
Glikoz
METODU
UHT ve pastörize süt
TS 1019 / 2009
Gıda
HPLC
HPLC
AOAC 2007, 986.13 (HPLC)
HPLC
HPLC
HPLC
UHT ve pastörize süt ,Süt tozu,
Meyve kokteyli,Elma suyu,reçel
Gıda
Gıda
Gıda
2
ANALİZ SÜRESİ
(Maksimum)
2 gün
1 gün
1 gün
1 gün
6 saat
6 saat
6 saat
*Belirtilen numune miktarları ollması gereken minimum miktarlar olup fazla getirilebilir.
Denetim,İthalat, İhracat numunelerinde ise numune miktarı ‘‘ Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Limitlerinin Resmi Kontrolü için Numune
Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği’’nde belirtilmiştir.
*Verilen Süreler Mesai Günleri İçin Geçerlidir.
MİNİMUM
MİKTAR
1000 ml
200 ml
200 ml
200 gr
200 gr
200 gr
Download

1 GIDA ANALİZLERİ Protein Tayini Gıda ve Yem Kjeldahl 1 gün 50