T.C.
BARTIN ÜNĐVERSĐTESĐ
2013 - 2014 Bahar Dönemi
ARA SINAV ÖĞRENCĐ GRUPLARI
Sınav Tarihi:
10.04.2014
Yrd. Doç. Dr. Halil ÇALIŞKAN
Akademik Personel
Ders Adı
(MAK116) Bilgisayar Dest. Teknik Tasarım
Sınav Saati ve Yeri
12:30- Bilgisayar Laboratuarı
Sınav Süresi
60 dk. (Öğrencilerin sınav saatinden önce sınav salonunda olmaları gerekmektedir.
(Đkinci Öğretim)
Aksi taktirde sınava alınmayacaklardır.)
S.No
Öğrenci No
Ad
Soyad
1
2
10010302001
Dilek
KARAGÖZ
10010302007
Ozan
3
KILIÇ
10010302033
Haluk
FĐDAN
4
12010302003
Tuğba
ÇAKMAK
5
12010302004
Uğur Can
KALENDER
6
12010302017
Fatih
ABANOZ
7
12010302045
Semih
ALPTEKĐN
VATANSEVER
8
12010302058
Mert
9
13010302001
Sinan
MEKEÇ
10
13010302003
Alican
ÖZTÜRK
11
13010302005
Osman
YAYANGĐL
12
13010302007
Zafer
YAN
13
13010302009
Fatih
KUŞ
14
13010302011
Ahmet Semih
KAÇAR
15
13010302013
Samet
KARAMAZAK
SAKARYA
16
13010302015
Batuhan
17
13010302017
Şule
BAYRAK
18
13010302019
Đrem
ÇĐLĐNGĐR
19
13010302021
Kübra
GEYĐK
20
13010302023
Ahmet Furkan
BAĞDĐGEN
21
13010302025
Orkun Taylan
GÜNGÖR
22
13010302027
Hakan
YAMAN
23
13010302029
Çağatay
TAŞ
24
13010302031
Emre
ERSEÇKĐN
25
13010302033
Salih
ÖZKOÇAK
26
13010302035
Mehmet Batuhan
KARABACAK
27
13010302037
Fatih
TURAN
28
13010302039
Şükrü Muhammet
KAPUCU
29
13010302041
Bahadır
AYDIN
30
13010302043
Ali
CAN
31
13010302045
Onat Eren
AYGÜN
32
13010302047
Salih
ERDOĞDU
33
13010302049
Merve Nur
AYATA
34
13010302051
Ziya
KARAKAHYA
35
13010302053
Ali
YILDIRIM
36
13210302001
Hasan
DOĞRUOĞLU
37
13210302003
Semih
ÖZÇĐÇEK
38
13210302005
Đzzettin
DEMĐR
Ağırlıklı
Not Ortalaması
Başarı
Notu
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
ORTALAMA
Yrd. Doç. Dr. Halil ÇALIŞKAN
Đmza
1 /
1
Download

(N\326 A grubu ve hepsi.xls)