Adı-Soyadı
Unvan
Telefon
E-posta
Doğum YeriYılı
KİŞİSEL BİLGİLER
Çetin NACAR
Mühendis
(324) 518 00 52
[email protected]
Göksun/KAHRAMANMNARAŞ - 1966
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
Üniversite Adı
Akademik Birim/ Mezuniyet
Yılı
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/ Mezuniyet
Yılı
Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/ Mezuniyet
Yılı
Yabancı Dil/Derecesi
İngilizce
Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Bahçe Bitkileri (Tez Aşaması)
Harran Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri/1999
Trakya Üniversitesi
Tekirdağ Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri/1989
YABANCI DİL BİLGİSİ
KPDS
ÜDS
46
58,75
TOFL
GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum)



1993-1995
1995-1998
1998-….
/ Memur / İçişleri Bakanlığı Konya Emniyet Müdürlüğü
/ Mühendis / Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğü
/ Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyon Müdürlüğü
IELTS
YAYINLARI
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER


“Plastik Serada Toprak Örtüsünün Farklı Kabak Çeşitlerinin Verim ve Bazı Kalite
Özelliklerine Etkileri Üzerinde Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, 1998-1999.
“Plastik Serada Tüplü Fideyle Yetiştirilen Yeni Bazı Çilek Çeşitlerinin Verim,
Kalite ve Erkencilik Durumları Üzerine Bir Araştırma”, 1999-2001.

“Türkiye F1 Hibrit Sebze Çeşitlerinin Geliştirilmesi ve Tohumluk Üretiminde Kamu-Özel
Sektör İşbirliği Projesi” (DPT Projesi Kabak Tür sorumlusu), 2004-2009.

“Kabaklarda Pazar İsteklerine Uygun Nitelikli Hat ve F1 Hibrit Çeşitlerin
Geliştirilmesi”, TUBİTAK, 2010-2014.
“Yazlık Kabaklarda Kabak Sarı Mozayik Virüsü (ZYMV)’ne Tolerant Nitelikli
Hatların Geliştirilmesi”, TUBİTAK, 2010-2014.
“Karpuzda Pazar İsteklerine Uygun Nitelikli Hat ve F1 Hibrit Çeşitlerin
Geliştirilmesi”, TUBİTAK, 2010-2014.
“Karpuzda Fusarium oxysporum f. sp. niveum’a Tolerant Nitelikli Hatların
Geliştirilmesi”, TUBİTAK, 2010-2014.
“Yazlık Kabaklarda (Cucurbita pepo L.) Morfoljik ve Moleküler Yöntemlerle
Heterotik Grupların Tespit Edilmesi ile Verim, Erkencilik ve Meyve
Özelliklerinde Heterozis”, Doktora Tezi, 2013-2014.




MAKALE / BİLDİRİLER / YAYINLAR
1. ARAS, V., SARI, N, KESICI, S., NACAR, Ç., DENLI, N., GÜLSEN, O. 2007. Bazı Karpuz
Hatlarının Karakterizasyonu ve Akrabalık Derecelerinin Belirlenmesi. 5. Ulusal Bahçe
Bitkileri Kongresi, ERZURUM.
2. ARAS V., Dr. KESİCİ S., NACAR Ç., Dr. AYDIN A., ÜNLÜ M., 2009. Kavun-Karpuz
Yetiştiriciliği. TAYEK (Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu) 2009 yılı
Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri Kitabı. Ege Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü Yayın No: 135. 26-28 Mayıs, Salihli-MANİSA, S. 20-30.
3. NACAR, Ç., ARAS, V., YANMAZ, R., 2010. Çerezlik Kabak Yetiştiriciliği ve Ege Bölgesine
Uygun Çeşitler. TAYEK (Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu) 2010 yılı
Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri Kitabı. Ege Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü Yayın No: 139. 21-24 Haziran, Kaleköy-Gökçeada-ÇANAKKALE,
S. 33-39.
4. FIDAN, H., NACAR, Ç., ARAS, V., 2011. Yazlık Kabaklardaki en büyük sorun: Kabak Sarı
Mozaik Virüsü. Tarım Türk Dergisi sayı 29, s:64-65.
5. NACAR, Ç., ARAS, V., DENLİ, N., KELEŞ, D., 2011. Kabak (Cucurbita pepo) Hatlarının
Morfolojik Karakterizasyonu ve Akrabalık Derecelerinin Belirlenmesi. Alatarım, Cilt 10,
Sayı 2, S. 13-18.
6. PINAR, H., ARAS, V., ÜNLÜ, M., NACAR, Ç., MUTLU, N., KELEŞ, D.,
ÖZDEN, Y., Ş., ERMİŞ, S., 2011. Bazı Karpuz Çeşit ve Genotiplerinde
Fusarium Solgunluğunun (Fusarium oxysporum f. sp. niveum) 1 Numaralı
Irkına Dayanıklılığın Scar Markırı (P01-700) ile Belirlenmesi. VI. Ulusal
Bahçe Bitkileri Kongresi, URFA, 04-08 Ekim.
7. NACAR, Ç., PINAR, H., ÜNLÜ, M., ARAS, V., DENLİ, N., KELEŞ, D., 2011. Bazı Yazlık
Kabak (Cucurbita pepo) Hatlarında Genetik Farklılığın SRAP (Sequence-Related
Amplified Polymorphism) Marker Sistemleriyle Belirlenmesi. 6. Bahçe Bitkileri
Kongresi, Şanlıurfa
8. ARAS, V., NACAR, Ç., 2012. Yazlık Kabak Yetiştiriciliği. Tarım Türk Dergisi sayı 36, s:8688.
9. ARAS, V., PINAR, H., ÜNLÜ, M., NACAR, Ç., ERMİŞ, S., MUTLU, N., ÖZDEN, Y.Ş.,
KELEŞ, D., 2012. Yeni Karpuz Çeşitlerinde Fusarium Solgunluğunun
(Fusarium oxysporum f.sp. niveum) 1 Numaralı Irkına Dayanıklılığın SCAR
Markırı (P01-700) ile Belirlenmesi. IX. Sebze Tarımı Sempozyumu, 2012,
KONYA, s. 294-297.
10. ARAS, V., PINAR, H., ERMİS, S., ÜNLÜ, M., NACAR, C., MUTLU, N., OZDEN, Y.S.,
KELES, D., 2012. Morphologic molecular characterization of different watermelon
varieties. Proceedings of the Xth EUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of
Cucurbitaceae October 15-18, 2012, Antalya-Turkey, 332-339.
11. NACAR, C. FİDAN, H., EKBİÇ, E., ARAS, V., DENLİ, N., KELES, D., 2012.
Development of suitable sourcess of resistance to ZYMV in Cucurbita pepo.
Proceedings of the Xth EUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of
Cucurbitaceae October 15-18, 2012, Antalya-Turkey, 633-638.
12. NACAR, C., SARİ, N., MUTLU, N., 2012. “Determination of Heterotic Groups in Summer
Squash (Cucurbita Pepo L.) Using Morphological and Molecular Methods.” Proceedings
of the Xth EUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of Cucurbitaceae October 1518, 2012, Antalya-Turkey, 723-732.
SEMİNERLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sebzelerde F1 Çeşit Islahı, 2003, Erdemli-MERSİN
Örtüaltı Sebzeciliği (Kabak, Taze Fasülye), 2004, Erdemli-MERSİN
Örtüaltı Sebzeciliği (Kabak, Taze Fasülye), 2007, Erdemli-MERSİN
Örtüaltı Kabak Yetiştirme Teknikleri ve Seracılık, Ocak 2011, Erdemli, MERSİN.
Çerezlik Kabak Yetiştiriciliği, Mayıs 2009, NEVŞEHİR.
Çerezlik Kabak Yetiştiriciliği, Haziran 2010, Gökçeada, ÇANAKKALE.
Örtüaltı Tarımında Yeni Gelişmeler, Kabak Yetiştiriciliği, (Türkiye ve Dünya Seracılığı),
11 Ekim 2011, Erdemli, MERSİN.
8. Örtüaltı Kabak Yetiştiriciliği, 14 Ekim 2011, 21 Ekim 2011, Erdemli, MERSİN.
Download

KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı Çetin NACAR Unvan Mühendis