Mitgliedsantrag
Üyelik formu
□
Frau Bayan
□ Herr Bay
(bitte ankreuzen! Lütfen işaretleyin!)
A) Persönliche Daten Kişisel Bilgiler
Name
Soyadı
Vorname
adı
Geburtsdatum, -ort
Doğum tarihi ve yeri
Staatsangehörigkeit
Uyruğu
Anschrift
Adres
Telefon (privat)
Telefon numarası (özel)
Telefon (geschäftlich)
Telefon numarası (iş yeri)
Fax
Faks
Mobil
Cep telefon numarası
E-Posta
E-Mail
Wie sind Sie auf die TDPlattform aufmerksam
geworden
TD-Platform’ la nasıl bağlantıya
geçtiniz
B) Studium Öğrenim Bilgileri
Bei Studenten, bitte den Studiumsnachweis innerhalb 14 Tagen nachreichen.
Üniv. Öğrencisi konumunda, öğrenci belgesini lütfen 14 gün içinde gönderiniz.
Ich bin
□
Schüler/in(kostenlos)
Öğrenci
□ Student/in
Üniversite öğrencisi
□ Akademiker/in
Üniversite mezunu
□
Angestellter
Personel
Hochschule
Üniversite
Fachrichtung/-bereich Bölüm
Studienschwerpunkt(e)
Uzmanlık alanı
1
Türkisch-Deutsche Studierenden und Akademiker Plattform e.V.
Alt-Pempelfort 2, 40211 Düsseldorf
Telefon: +49(0) 211 - 911 927 58 Fax: +49(0) 211 - 911 927 60
E-Mail: [email protected]
www.td-plattform.de
Sparkasse Köln Bonn
Kto: 1900352582
BLZ: 37050198
C) Praxis Stajlar – iş tecrübeleriniz veya çalıştığınız yerler
Derzeitige Arbeitsstelle
(Firma, Position)
Şu anda çalışmakta olduğunuz şirket
(Şirket adı, görev alanı)
D) Mitgliedsbeitrag Üyelik aidatı
Der jährliche Mitgliedschaftsbeitrag für Studenten beträgt 25 €, der für Akademiker 50 €. Der
Beitrag ist in voller Höhe zu Beginn eines jeden Mitgliedschaftsjahres fällig und wird engezogen.
Senelik üyelik aidatı üniversite öğrencileri için 25 €, üniversite mezunları için 50 € tutarındadır. Aidat senede bir
kere TD-Plattform tarafından, sizin bize vermiş olduğunuz banka hesabınızdan çekilir.
E) Kündigung
Die Kündigung kann nur für das nächste Mitgliedsjahr erfolgen. Diese muss 3 Monate vor Ende des
aktuellen Mitgliedsjahres erklärt werden. Sie muss in schriftlicher Form an den Vorstand
(Vereinsadresse) gerichtet sein. Bereits eingezahlte Mitgliedsbeiträge für das aktuelle Mitgliedsjahr
werden nicht rückvergütet.
Üyelikten istifa etmeniz, istediğiniz takdirde her an mümkündür. İstifa talebiniz yazılı şekilde yönetim kuruluna
hitaben, dernek adresine gönderilmelidir. Ödenmiş olan üyelik aidatı iade edilmez.
_______________________________
(Ort, Datum)
(Yer, tarih)
_______________________________________
(Unterschrift des Zahlungspflichtigen)
(Ödeyenin imzası)
2
Türkisch-Deutsche Studierenden und Akademiker Plattform e.V.
Alt-Pempelfort 2, 40211 Düsseldorf
Telefon: +49(0) 211 - 911 927 58 Fax: +49(0) 211 - 911 927 60
E-Mail: [email protected]
www.td-plattform.de
Sparkasse Köln Bonn
Kto: 1900352582
BLZ: 37050198
Einzugsermächtigung
Ödeme talimatı
Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschrift:
Aidatı tahsil etme yetkisi:
Hiermit ermächtige ich die TD-Plattform widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen
wegen Mitgliedschaft bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos durch Lastschrift einzuziehen.
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren
nicht vorgenommen.
Sizi üyeliğim için ödemem gereken aidatı –itiraz etme hakkım saklı kalmak suretiyle- banka hesabımdan
çekmekle yetkilendiriyorum. Eğer hesabımdaki miktar çekilecek olan aidatı karşılamıyorsa, hesabı tutan
bankanın aidatı tahsil etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kısmi tahsilat mümkün değildir.
Empfänger Alıcı: TD-Plattform
(Türkisch-Deutsche Studenten und Akademiker Plattform e. V.)
(Türk-Alman Öğrenci ve Akademisyenler Platformu)
Zahlungspflichtiger Ödeyen
Name, Vorname des
Kontoinhabers
Hesap sahibinin adı, soyadı
(eğer hesap numarası sahibi ve üyelik
için başvuran kişi farklıysa)
(nur, wenn abweichend vom
Antragsteller)
Anschrift des Kontoinhabers
Hesap numarası sahibinin adresi
((eğer hesap numarası sahibi ve üyelik
(nur, wenn abweichend vom
Antragsteller)
için başvuran kişi farklıysa)
Kreditinstitut
Banka adı
IBAN
IBAN
oder
veya
Bankleitzahl
Banka kodu
und
ve
Kontonummer
_______________________________
(Ort, Datum)
(Yer, tarih)
Hesap numarası
________________________________
(Unterschrift des Zahlungspflichtigen)
(Ödeyenin imzası)
3
Türkisch-Deutsche Studierenden und Akademiker Plattform e.V.
Alt-Pempelfort 2, 40211 Düsseldorf
Telefon: +49(0) 211 - 911 927 58 Fax: +49(0) 211 - 911 927 60
E-Mail: [email protected]
www.td-plattform.de
Sparkasse Köln Bonn
Kto: 1900352582
BLZ: 37050198
Download

Mitgliedsantrag Üyelik formu - TD