T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ
AÇIK VE UZAKTAN EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
ĠNTERNETTEN ÖNKAYIT KILAVUZU
1. ADIM: SĠSTEME GĠRĠġ
http://nokta.istanbul.edu.tr adresinden Ġstanbul Üniversitesi Öğrenci Otomasyon Sistemi‟ne
giriniz.
(Öğrenci Otomasyon Sistemine ulaşmak için TIKLAYINIZ)
Bu linke tıkladığınızda karşınıza gelecek ekran aşağıda gösterilmiştir.
2. ADIM: KULLANICI ADI VE ġĠFRE ÖĞRENME
Sol menüde bulunan “Yeni Kayıt ġifre Öğren” linkini tıklayınız.
Geçici şifrenizi öğreneceğiniz aşağıdaki sayfa açılacaktır.
T.C. Kimlik numarası, Doğum tarihi, Baba adı (İÜYÖS, DGS ve
ÖSYS ile yerleşip KKTC uyruklu adaylar şifre öğrenme işlemi
yapmadan doğrudan kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş
yapabilirler. Kullanıcı adı ve şifre olarak İÜYÖS ile yerleşenler
Pasaport Numaralarını, DGS ile yerleşen adaylar ve KKTC uyruklu
adaylar Kimlik Numaralarını yazarak doğrudan giriş yapabilirler.) ve
güvenlik kodu bilgilerinizi doğru olarak girdikten sonra Kullanıcı Adı
ve Şifremi Göster butonuna basınız.
3. ADIM: SĠSTEME GĠRĠġ
Sistem tarafından verilen bilgiler doğrultusunda kullanıcı adınız ve şifreniz oluşacaktır.
Ekranın sol tarafında bulunan „Kullanıcı Adı‟ ve „Şifre‟ kısmına verilen bilgileri
girerek „Giriş‟ butonuna tıklayınız.
Sisteme ilk girişten sonra şifre değiştirme işlemi yapılacaktır. Eski şifre bölümüne
“Sisteme giriş yapılan şifre”, “Yeni Şifre” ve “Yeni Şifre Tekrar” bölümüne değiştirmek
istediğiniz yeni şifre yazılacaktır. KAYDET butonuna tıklayarak yeni şifre oluşturma
işlemi tamamlayınız.
Oluşturulan yeni şifreniz ile sisteme giriş yaparak bir sonraki adıma geçebilirsiniz.
Sisteme ilk girişten sonra şifre değiştirme işlemi yapılacaktır. Eski
şifre bölümüne “Sisteme giriş yapılan şifre”, “Yeni Şifre” ve “Yeni
Şifre Tekrar” bölümüne değiştirmek istediğiniz yeni şifre yazılacaktır.
KAYDET butonuna tıklayarak yeni şifre oluşturma işlemi
tamamlayınız.
Oluşturulan yeni şifreniz ile sisteme giriş yaparak bir sonraki adıma
geçebilirsiniz.
4.ADIM: ONLĠNE KAYIT
KĠġĠSEL BĠLGĠLER sekmesi altında yer alan Online Kayıt (1457 nolu ekran) ekranında
Öğrencinin yasal sorumluluklarını anlatan ve onaylanması gereken “Taahhütname’ye”
onay verilerek bir sonraki sayfaya geçilecektir.
5.ADIM: BĠLGĠLERĠN KONTROLÜ
Yasal sorumluluklar ekranda okunarak
onay
verildiğinde
karşınıza
kişisel
bilgilerinizin yer aldığı bi r ekran çıkacaktır.
5.1. KiĢi Bilgileri:
Bu ekranda yer alan bilgilerinizde hata/eksiklik var ise kesin kayıtlardan sonra Fakültemize
başvurarak gerekli düzeltmeyi yapmanız gerekmektedir.
5.2 ĠletiĢim Bilgileri:
Bu ekranda yer alan bilgilerinizde hata/eksiklik var ise gerekli düzeltmeleri yapınız, varsa boş
alanları doldurunuz.
Not: Bundan sona öğrencilikle ilgili bütün işlemlerinizde (bilgilendirme, gönderi vb.) aşağıda
belirtilen iletişim adresleri kullanılacağından doğru ve ulaşılabilir olması gerekmektedir. Hatalı
iletişim bilgisinden kaynaklı yaşanabilecek sorunlarda fakültemiz sorumluluk kabul
etmeyecektir.
İletişim bilgilerinizle ilgili değişiklik gerçekleştiği taktirde öğrenci otomasyon sistemi
üzerinden iletişim bilgilerinizi güncellemeniz gerekmektedir.
5.3. Birim Bilgileri:
Bu ekranda yer alan bilgilerinizde hata/eksiklik var ise kesin kayıtlardan sonra fakültemize
başvurarak gerekli düzeltmeleri yapmanız gerekmektedir.
5.4. Yükseköğrenim Bilgileri:
Başka bir yükseköğrenim kurumu ile ilişiğiniz var ise ekrandaki ilgili alanları doldurunuz.
6. ADIM: KATKI PAYI/ÖĞRENĠM ÜCRETĠ BĠLGĠLERĠ
Kesin kayıt yaptırabilmeniz için, Katkı Payını/Öğrenim Ücretini ödemiş olmanız
gerekmektedir. Bu ödemeleri yapabilmeniz için İnternet üzerinden önkayıt işleminizi
yapmanız ve REFERANS NUMARANIZI öğrenmeniz gerekir. Referans Numaranızı
öğrenmeden banka şubelerine gitmeyiniz. Refarans numaranızı aşağıda belirtilen
yollardan temin edebilirsiniz.
Bulunduğunuz yere en yakın Halk Bankası şubesi veya ATM lerini kullanarak referans
numaranızla Katkı Payınızı/Öğrenim Ücretinizi ödeyebilirsiniz.
Bankaya ödemenizi gerçekleştirdiğinizde size verilecek olan dekontta kimlik
bilgilerinizi kontrol ederek işleminizi tamamlayınız.
Referans Numarası Öğrenme
Aşağıda verilen ekranda Kişisel Bilgiler menüsü altındaki Harç Bilgilerim (1310)
kısmını tıklayarak Referans Numaranızı öğrenebilirsiniz. Bunun yanı sıra refarans
numaranız SMS yolu ile ulaştırılacaktır.
Not: (İstanbul Üniversitesinde eğitim görmüş veya eğitimine devam eden (Öğrenci
otomasyon sisteminde önceden kaydı bulunan) öğrencilerin aşağıda verilen ekranın
birim kısmında fakültemiz programının bulunduğunu kontrol etmesi gerekmektedir.
Birim kısında daha önceden kayıtlı olduğu program mevcutsa ekranda altı kırmızı
çizgiyle çizilerek belirtilmiş kısmı tıklayarak AUZEF‟e kayıt yaptırmak istediği
programı seçerek referans numarasını alması gerekmektedir.)
7. ADIM: KAYIT EVRAKLARININ TESLĠMĠ
Yukarıda belirtilen adımlardaki işlemleri gerçekleştirdikten sonra kayıt için gerekli
evrakları MNG Kargo aracılığıyla fakültemize ulaştırabilirsiniz. İstenilen belgeleri
http://auzef.istanbul.edu.tr/auzef-yeni-kayit-kilavuzu.html
linki
üzerinden
görüntüleyebileceğiniz 2014 – 2015 Yeni Kayıt Kılavuzu aracılığıyla öğrenebilirsiniz.
Gönderim Adresi : İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bozdoğan
Kemeri Cad. No:1 Vezneciler / Fatih / İSTANBUL.
( MNG Kargo İÜ AUZEF öğrencilerine indirim uygulamaktadır. )
Download

Ön Kayıt Kılavuzu için TIKLAYINIZ - İstanbul Üniversitesi Açık ve