BULUNDUĞUMUZ DURUM!
437.766
?
2014’te daha
önce yerleştiği
halde
ÖSYS’ye
başvuran
aday sayısı
MESLEK SEÇİMİ
ARAŞTIRMASI
Y KUŞAĞI ?
• Merhabalar hocam öncelikle, size sorum sizce
tıp okunur mu?Daha doğrusu okumaya değer mi
veya daha az zor olan hem de iş bulma
açısından daha uygun mf-3 meslekleri var
mıdır?
• Merhabalar
hocam
öncelikle.Size
sorum
eczacılık veya psikoloji bölümlerinden hangisini
önerirsiniz? Bir de sizce uluslararası ilişkiler
okuyup psikoloji çap yapmak mantıklı mıdır?
teşekkürler şimdiden…
• Hocam merhaba,tercih yapıp yapmamak
arasında gitgellerim oluyor. İllaki bir yere
yerleşirim ama mutlu olmazsam?İçimde uhte
kalan tıp,diş var. Ailem der ki;'' Dershaneler
yok,özel ders bizi aşar,evde bilgilerin körelir artı
nasıl çalışacaksın özellikle de deneme sınavı
olmadan durumunu nasıl bileceksin? İnternetle
olmaz mı,bir sene evde kalmayla bilgiler körelir
mi?Yardımcı olun!
• Cihan hocam moleküler biyoloji ve genetiği mi
yoksa veteriner hekimliğini mi tavsiye edersiniz ?
• Mimarlık mı hemşirelik mi ? Çok kararsız kaldım.
Sizce hangisi hocam 
• Hocam sizce mimarlık mı endüstri mühendisliği
mi yoksa elektrik elektronik mühendisliği mi
daha iyi iş bulma açısından ve maaş konusunda
?
• Cihan hocam ,Yıldız teknik Üniversitesi’nin en
ekol mühendislik bölümleri sizce hangileridir.:))))
• Hocam kolay gelsin sizce coğrafya öğretmenliği
mi Türkçe öğretmenliği mi daha kolay atanabilir,
hangisini okumak bu yönden daha mantıklı?
• Hocam biyoloji bölümünü seçip formasyon dersi
alıp biyoloji öğretmeni olsam diye düşünüyorum
sizce yanlış mı düşünüyorum atanma sorunu
olur mu?
• Hocam merhabalar YGS 2 ve 3 200 okuldan 37
puan geliyor. Diğerlerinden de barajı geçtim
bana önereceğiniz bir bölüm var mı? aof ya da
örgün önlisans da olur.
Araştırmanın Konusu
Bu araştırmada 12. sınıfta okuyan öğrencilerin
meslek seçimlerini etkileyen faktörler incelenmiştir.
Meslek tercihini ele alırken meslek tercihinin yapılıp
yapılmadığı, meslek seçimindeki belirleyici faktörler,
mesleğin nasıl algılandığı gibi konular irdelenmiştir.
Araştırmanın Yöntemi
Araştırma ,tarama modelinde olup teorik arka planı
oluşturmak üzere kaynak taraması yapılmıştır.
Araştırma İstanbul il merkezindeki öğrencilerin
1483’ü ile anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir.
Anket sonuçları SPSS 12,0 istatistik programında
analiz edilmiştir. Bu araştırmada elde edilen
bulgular ve bilgiler ışığında lise son sınıf
öğrencilerinin meslek seçimlerini etkileyen faktörler
belirlenmeye çalışılmıştır.
Bulguların Değerlendirilmesi
Cinsiyet
Cinsiyet
Sayı
%
Kız
827
55,8
Erkek
656
44,2
Toplam
1483
100
Ankete katılanların %55,8’i kız, %44,2’si de erkek öğrencilerden oluşmuştur.
Öğrenim Gördükleri Alan
Sayı
%
Sayısal
918
61,9
Eşit Ağırlık
565
38,1
Toplam
1483
100
Alan
Ankete katılan öğrencilerin okudukları alan dağılımı; %61,9 sayısal ,%38,1
eşit ağırlık şeklindedir.
İlgi Alanınızı Ve Yeteneklerinizi Belirleyen Test
Uygulandı Mı?
Test Uygulanıp Uygulanmadığı
Sayı
%
Evet-Okulda
721
48,6
Hayır
469
31,6
Evet- Dershanede
197
13,3
Diğer
80
5,39
Boş
16
1,08
1483
100
Toplam
Mesleğin Belirlenmeye Hangi Dönemde
Karar Verildiği
Mesleğinizi belirlemeye hangi dönemde karar
verdiniz?
Sayı
%
İlköğretim
208
14
9.sınıf
133
8,97
10.sınıf
161
10,9
11.sınıf
409
27,6
12.sınıf
492
33,2
Boş
80
5,4
1483
100
Toplam
Ankete katılanların %33,2’si 12. Sınıfta, % 27,6’sı 11.sınıfta , %10,9’u 10.sınıfta , %
14’ ü ilköğretim döneminde, %8,97’si ise 9.sınıfta tercih edecekleri bölüm ile ilgili
karar verdiğini ifade etmiştir.
Meslek Tercihini Yapanların Tercih Ettiği
Bölümler
(%1 ‘in altında kalan meslekler değerlendirme dışı bırakılmıştır.)
Meslek Adı
Hukuk
Tıp
Mimarlık
Psikoloji
Endüstri Mühendisliği
Diş Hekimliği
Makine Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
İşletme
Mühendislik Programları
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
İç Mimarlık
Ekonomi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Eczacılık
Genetik ve Biyomühendislik
Uluslararası ılişkiler
Uluslararası Ticaret
Sayı
%
134
110
82
82
59
47
45
44
39
31
31
28
25
22
20
18
17
16
16
16
9
7,4
5,5
5,5
4
3,2
3
3
2,6
2,1
2,1
1,9
1,7
1,5
1,3
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
Toplumda En Saygın
Meslek
(%1 ‘in altında kalan meslekler değerlendirme dışı bırakılmıştır.)
Sizce toplumda en saygın meslek hangisidir?
Sayı
%
Tıp
873
58,9
Hukuk
100
6,74
Öğretmenlik Programları
63
4,25
Mühendislik Programları
41
2,76
En Az Bilgiye Sahip Olduğu Düşünülen
Meslek
(%1 ‘in altında kalan meslekler değerlendirme dışı bırakılmıştır.)
En az bilgi sahibi olduğunuzu düşündüğünüz meslek
hangisidir?
Mühendislik Programları
Endüstri Mühendisliği
Hukuk
Mekatronik Mühendisliği
Uluslararası İlişkiler
İşletme
Genetik ve Biyomühendislik
Psikoloji
Mimarlık
Sayı
99
69
63
44
27
26
21
18
17
%
6,7
4,7
4,2
3
1,8
1,8
1,4
1,2
1,1
Araştırmaya katılanların en az bilgiye sahip olduklarını düşündüğü meslekler %6,7 ile
mühendislik programları olmuştur. Mühendislik programları İçinde ise en az bilgi sahibi
olduğu düşünülen meslek %4,7 ile endüstri mühendisliğidir.
Geleceğin Meslekleri
(%1 ‘in altında kalan meslekler değerlendirme dışı bırakılmıştır.)
Sizce geleceğin meslekleri nelerdir?
Genetik ve Biyomühendislik (Moleküler Biyoloji ve Genetik)
Tıp
Psikoloji
Mekatronik Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik Programları
Endüstri Mühendisliği
Hukuk
Lojistik Yönetimi
Uzay Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Uçak Mühendisliği
Sayı
%
249
177
73
60
47
43
37
37
26
22
21
15
17
11,9
4,92
4,05
3,17
2,9
2,49
2,49
1,75
1,48
1,42
1,01
Ankete katılanların %17’si Moleküler Biyoloji ve Genetik programını ;%11,9’u ise Tıp Fakültesini geleceğin mesleği
olarak düşündüklerini ifade etmiştir.
Tercih Sıralamasında İlk Üç Meslek
MF/ TM PUAN türünde istediğiniz sıralamayı yaparsanız seçeceğiniz ilk üç meslek
tercihiniz neler olur?
Hukuk
Tıp
Mimarlık
Psikoloji
Endüstri Mühendisliği
Makine Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İşletme
Mühendislik Programları
Bilgisayar Mühendisliği
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Ekonomi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Eczacılık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Uluslararası ılişkiler
Genetik ve Biyomühendislik
İç Mimarlık
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Sayı
173
165
106
102
86
49
48
44
41
35
30
26
25
23
20
19
17
16
15
%
11,7
11,1
7,15
6,88
5,8
3,3
3,24
2,97
2,76
2,36
2,02
1,75
1,69
1,55
1,35
1,28
1,15
1,08
1,01
Son Üç Tercih
Bir yıl daha sınava hazırlanmaktansa bu yıl tercih yapmayı düşünürseniz, son üç tercihiniz
neler olur?
Sayı
%
İşletme
Hukuk
Öğretmenlik Programları
iktisat
Tıp
Psikoloji
Uluslararası İlişkiler
Makine Mühendisliği
Matematik
Sosyoloji
Mühendislik Programları
İnşaat Mühendisliği
Ekonomi
Endüstri Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Eczacılık
Mimarlık
Veteriner
83
64
57
35
35
32
28
26
23
21
20
19
18
18
18
17
17
15
5,6
4,3
3,8
2,4
2,4
2,2
1,9
1,8
1,6
1,4
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1
1
Belirlenen Meslek İle İlgili Bilgilerin Nasıl
Edinildiği Durumu
Seçtiğim meslekle ilgili yayınları takip ettim.
Okul rehberlik servisinin mesleki tanıtım faaliyetlerine katıldım.
Ailemin ve yakınlarımın verdiği bilgilerden öğrendim.
Anne ve babamın mesleği olduğu için onların iş hayatından
öğrendim.
Arkadaşlarımın verdiği bilgilerden öğrendim.
Dershane rehberlik servisinin mesleki tanıtım faaliyetlerine
katıldım.
Hiçbir mesleki rehberlik faaliyetine katılmadım.
Sayı
%
Evet
Hayır
Boş
Evet
Hayır
Boş
Evet
Hayır
Boş
555
887
41
658
786
39
975
464
44
37,4
59,8
2,76
44,4
53
2,63
65,7
31,3
2,97
Evet
Hayır
Boş
Evet
Hayır
Boş
216
1223
44
574
867
42
14,6
82,5
2,97
38,7
58,5
2,83
Evet
Hayır
Boş
602
832
49
40,6
56,1
3,3
Evet
Hayır
379
1052
25,6
70,9
Meslek Seçimini Etkileyen
Faktörler
Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler
Yetenek ve ilgilerim
Mesleğin toplumdaki yeri ve değeri
Üniversitenin adı
Akademik başarı durumum
Lisans programlarının içeriği
Çok fazla etkilidir
Fazla etkilidir
Orta derecede etkilidir
Az etkilidir
Hiç etkili değildir
Boş
Çok fazla etkilidir
Fazla etkilidir
Orta derecede etkilidir
Az etkilidir
Hiç etkili değildir
Boş
Çok fazla etkilidir
Fazla etkilidir
Orta derecede etkilidir
Az etkilidir
Hiç etkili değildir
Boş
Çok fazla etkilidir
Fazla etkilidir
Orta derecede etkilidir
Az etkilidir
Hiç etkili değildir
Boş
Çok fazla etkilidir
Fazla etkilidir
Orta derecede etkilidir
Az etkilidir
Hiç etkili değildir
Boş
Sayı
974
370
111
16
6
6
470
557
325
83
43
5
539
529
279
85
47
4
599
528
259
50
36
11
510
526
308
79
42
18
%
65,7
24,9
7,48
1,08
0,4
0,4
31,7
37,6
21,9
5,6
2,9
0,34
36,3
35,7
18,8
5,73
3,17
0,27
40,4
35,6
17,5
3,37
2,43
0,74
34,4
35,5
20,8
5,33
2,83
1,21
Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum
Üniversite bölümlerinin başarı sırası
Baba mesleği
Anne mesleği
Çok fazla etkilidir
Fazla etkilidir
Orta derecede etkilidir
Az etkilidir
Hiç etkili değildir
Boş
Çok fazla etkilidir
Fazla etkilidir
Orta derecede etkilidir
Az etkilidir
Hiç etkili değildir
Boş
Çok fazla etkilidir
Fazla etkilidir
Orta derecede etkilidir
Az etkilidir
Hiç etkili değildir
Boş
Çok fazla etkilidir
Fazla etkilidir
Orta derecede etkilidir
Az etkilidir
Hiç etkili değildir
Boş
431
491
350
126
72
13
428
524
327
118
79
7
83
77
164
263
892
4
30
56
145
257
983
12
29,1
33,1
23,6
8,5
4,86
0,88
28,9
35,3
22
7,96
5,33
0,47
5,6
5,19
11,1
17,7
60,1
0,27
2,02
3,78
9,78
17,3
66,3
0,81
Dershane rehberlik servisinin bilgilendirmesi
Arkadaşlarım
Öğretmenlerim
Okul rehberlik servisinin bilgilendirmesi
Çok fazla etkilidir
Fazla etkilidir
Orta derecede etkilidir
Az etkilidir
Hiç etkili değildir
Boş
Çok fazla etkilidir
Fazla etkilidir
Orta derecede etkilidir
Az etkilidir
Hiç etkili değildir
Boş
Çok fazla etkilidir
Fazla etkilidir
Orta derecede etkilidir
Az etkilidir
Hiç etkili değildir
Boş
Çok fazla etkilidir
Fazla etkilidir
Orta derecede etkilidir
Az etkilidir
Hiç etkili değildir
Boş
89
257
464
282
385
6
58
144
362
422
489
8
64
209
398
355
449
8
85
201
349
280
558
10
6
17,3
31,3
19
26
0,4
3,91
9,71
24,4
28,5
33
0,54
4,32
14,1
26,8
23,9
30,3
0,54
5,73
13,6
23,5
18,9
37,6
0,67
Kişilik özelliklerim
Ailemin sosyo ekonomik durumu
Ailemin düşünce ve önerileri
Çok fazla etkilidir
Fazla etkilidir
Orta derecede etkilidir
Az etkilidir
Hiç etkili değildir
Boş
Çok fazla etkilidir
Fazla etkilidir
Orta derecede etkilidir
Az etkilidir
Hiç etkili değildir
Boş
Çok fazla etkilidir
Fazla etkilidir
Orta derecede etkilidir
Az etkilidir
Hiç etkili değildir
Boş
969
374
92
18
22
8
239
361
401
206
268
8
180
343
555
241
161
3
65,3
25,2
6,2
1,21
1,48
0,54
16,1
24,3
27
13,9
18,1
0,54
12,1
23,1
37,4
16,3
10,9
0,2
Ankete katılanların bölüm tercihi yaparken büyük bir kısmı (%91 ) yetenek ,ilgilerim ve kişilik özelliklerim seçeneğini işaretlemiştir. Daha
sonra ise % 76 akademik başarı durumum, %72 üniversitenin adı ,%70 lisans programlarının, % 69,3 mesleğe toplumda değer verilmesi,
% 64 üniversite bölümlerinin başarı sırası, % 62 ülkenin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik durum etkilidir şeklinde bir sıralama çıktığı
görülmüştür. Baba mesleği %78 ,anne mesleği %66,3, arkadaşlarım %62 az etkili olduğu yönünde görüş ifade etmişlerdir. Dershane
rehberlik servisinin bilgilendirmesi%31, ailenin sosyo –ekonomik durumu %27, ailenin düşünce ve önerileri meslek seçiminde orta
derecede etkili bulunmuştur. Okul rehberlik servisinin bilgilendirmesi %37 , öğretmen görüşleri %30 hiç etkili bulunmamıştır.
Tablodan da anlaşılacağı üzere öğrencilerin tercihlerinde dış etmenlerden ziyade kendi ilgi, istek ve becerilerine göre tercih yaptıkları
görülmektedir
ARAŞTIRMA SONUCU
HP'nin
araştırmasına
göre,
Türkiye'deki
ebeveynlerin
yüzde 22'si
çocuklarının
doktor
olmasını
istiyor.
HP’NİN 1653 KİŞİ İLE YAPTIĞI ARAŞTIRMA
SONUCUNA GÖRE;
Türkiye:
“mühendislik”,
“girişimcilik” ve
“yaratıcılık tabanlı
çalışmaları” ön
plana çıkarırken,
gazeteci, oyuncu ve
sporcu olmasını
istemedi.
Rusya, Polonya,
Çek Cumhuriyeti,
Ukrayna, Türkiye,
Güney Afrika,
Yunanistan, Birleşik
Arap Emirlikleri
(BAE), Romanya,
Macaristan ve
Slovakya'da.
Türkiye:
Doktorluk:
%22
Bilim insanlığı:
%13
HP’NİN 1653 KİŞİ İLE YAPTIĞI ARAŞTIRMA
SONUCUNA GÖRE;
Orta ve Doğu
Avrupa'da da :
1. sıra:Doktorluk
2. sıra:Avukatlık
BAE, Güney Afrika ve
Yunanistan'ı içeren Orta
Doğu, Afrika ve Akdeniz
bölgeleri:
Doktor:%17
Download

Cihan YEŞİLYURT Meslek Seçimi Faktörleri Araştırma Sonuçları