Laboratuvar adı: JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI
Bağlı olduğu kurum: JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Posta Adresi: Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
LABORATUVARDA BULUNAN CİHAZLAR
Cihaz: Kaya ve zemin mekaniği deneyleri fiziksel özelliklerin belirlenmesine ait deney seti
Marka: Yüksel Kaya Makine
Kapasite/teknik özellik:
Uygulama:
İlgili ASTM standartı
Sorumlu :
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Cihaz: Tek eksenli kaya test presi
Marka: BESMAK
Kapasite/teknik özellik:
100 ton
Uygulama:
İlgili ASTM standartı
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Cihaz: Nokta yükleme cihazı
Marka: FORE
Kapasite/teknik özellik:
50 kN
Uygulama:
İlgili ASTM standartı
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Cihaz: Suda dağılmaya karşı duraylılık cihazı
Marka: FORE
Kapasite/teknik özellik:
2 tambur
Uygulama:
İlgili ASTM standartı
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Cihaz: Donma-çözünme deney cihazı
Marka: BEKO
Kapasite/teknik özellik:
Uygulama:
İlgili ASTM standartı
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Cihaz: Konsolidasyon deney cihazı
Marka: Yüksel Kaya Makina
Kapasite/teknik özellik:
4 adet
Uygulama:
İlgili ASTM standartı
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Cihaz Sabit ve düşen seviyeli permeabilite deney seti
Marka Yüksel Kaya Makina
Kapasite/teknik özellik 4 adet
Uygulama
İlgili ASTM standartı
Sorumlu
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Cihaz Kompaksiyon deney cihazı (Dijital CDR)
Marka FORE
Kapasite/teknik özellik 50 kN
Uygulama
İlgili ASTM standartı
Sorumlu
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Cihaz Kıvam limitleri deney seti
Marka Yüksel Kaya Makine
Kapasite/teknik özellik
Uygulama
İlgili ASTM standartı
Sorumlu
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER
Analiz: Doğal birim hacim ağırlık/yoğunluk tayini (şekilsiz örnek veya hazır karot örneği üzerinde)
Malzeme:
Kayaç örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 40 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Doğal birim hacim ağırlık/yoğunluk tayini (blok numuneden karot örneği hazırlanarak)
Malzeme:
Kayaç örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 50 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Doygun veya kuru birim hacim ağırlık/yoğunluk tayini (şekilsiz örnek veya hazır karot örneği
Malzeme:
Kayaç örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 40 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Doygun veya kuru birim hacim ağırlık/yoğunluk tayini (karot numuneden şekilli deney örneği
hazırlanarak)
Malzeme:
Kayaç örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 45 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Doygun veya kuru birim hacim ağırlık/yoğunluk tayini (blok numuneden karot örneği
hazırlanarak)
Malzeme:
Kayaç örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 50 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Özgül ağırlık tayini
Malzeme:
Kayaç örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 60 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Nem içeriği tayini
Malzeme:
Kayaç örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 40 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Boşluk oranı ve gözeneklilik (porozite) tayini
Malzeme:
Kayaç örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 100 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Doygunluk derecesinin tayini
Malzeme:
Kayaç örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 40 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Tek eksenli sıkışma dayanımı (Hazır karot örneği üzerinde)
Malzeme:
Kayaç örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 50 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Statik deformabilite parametrelerinin tayini (tek eksenli sıkışma dayanımı dahil ve hazır karot
örneği üzerinde)
Malzeme:
Kayaç örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 400 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Tek eksenli sıkışma dayanımı (Karot numuneden deney örneği hazırlanarak)
Malzeme:
Kayaç örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 60 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Tek eksenli sıkışma dayanımı (Karot numuneden deney örneği hazırlanarak)
Malzeme:
Kayaç örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 60 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Statik deformabilite parametrelerinin tayini (tek eksenli sıkışma dayanımı dahil ve karot
numuneden deney örneği hazırlanarak)
Malzeme:
Kayaç örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 450 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Tek eksenli sıkışma dayanımı (blok numuneden karot alınarak)
Malzeme:
Kayaç örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 120 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Statik deformabilite parametrelerinin tayini (tek eksenli sıkışma dayanımı dahil ve blok
numuneden karot alınarak )
Malzeme:
Kayaç örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 500 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Statik deformabilite parametrelerinin tayini (tek eksenli sıkışma dayanımı dahil ve blok
numuneden karot alınarak )
Malzeme:
Kayaç örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 500 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Nokta yükü dayanım indeksi deneyi (bir set için)
Malzeme:
Kayaç örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 300 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Suda dağılmaya karşı dayanıklılık testi (Slake Durability Test; 2 çevrim için)
Malzeme:
Kayaç örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 300 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Schmidt çekici geri tepme sayısı tayini (Bir örnek üzerinde on deney yapılarak)
Malzeme:
Kayaç örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 60 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Schmidt çekici geri tepme sayısı tayini (Bir örnek üzerinde on deney yapılarak)
Malzeme:
Kayaç örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 60 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Islanma-kuruma deneyi (Tek örnek üzerinde, örnek hazırlama ve ağırlık kaybı ölçümü dahil,
10 çevrime kadar)
Malzeme:
Kayaç örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 400 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Islanma-kuruma deneyi (Tek örnek üzerinde, örnek hazırlama ve ağırlık kaybı ölçümü dahil,
10 çevrime kadar)
Malzeme:
Kayaç örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret:
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Nem içeriği tayini (Tek örnek için üç örnek üzerinde)
Malzeme:
Kayaç örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 30 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Likit limit, plastik limit ve plastisite indeksi tayini
Malzeme:
Kayaç örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 100 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Büzülme limiti (Hacimsel Büzülme) tayini
Malzeme:
Kayaç örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 40 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Elek analizi (kuru yöntem)
Malzeme:
Kayaç örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 75 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Elek analizi (ıslak yöntem)
Malzeme:
Kayaç örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 100 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Elek analizi ve hidrometre deneyleri birlikte
Malzeme:
Kayaç örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 150 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Zemin sınıflandırması ve adlandırılması (USC) (Laboratuvar deneylerine ilave olarak)
Malzeme:
Zemin örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 50 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Özgül ağırlık (piknometre deneyi)
Malzeme:
Zemin örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 70 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Doğal birim hacim ağırlık/yoğunluk
Malzeme:
Zemin örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 60 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Boşluk oranı, gözeneklilik ve doygunluk derecesinin belirlenmesi
Malzeme:
Zemin örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 120 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Konsolidasyon deneyi (Değişik yükleme ve yük boşaltma kademelerinde deformasyonların
ölçümü ve e-log P grafiğinin çizimi dahil)
Malzeme:
Zemin örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 750 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Konsolidasyon deneyi (Her yükleme aşaması için konsolidasyon parametrelerinin belirlenmesi
ve gerekli garfiklerin çizimi dahil)
Malzeme:
Zemin örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 1000 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Şişme basıncı ve şişme yüzdesinin tayini (odometre cihazı ile)
Malzeme:
Zemin örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 400 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Kompaksiyon (Standart Proktor) deneyi
Malzeme:
Zemin örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 250 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Sabit seviyeli permeabiliye deneyi
Malzeme:
Zemin örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 200 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Analiz: Düşen seviyeli permeabiliye deneyi
Malzeme:
Zemin örneği
Metod: İlgili ASTM Standartı
Ücret: 300 TL (KDV hariç)
Sorumlu:
Doç.Dr. Zeynal A. ERGÜLER
Download

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ Posta Adresi: Dumlup