Download

1.Soru: Bir dede ile torunun yaşları toplamı 60 tır. Dedenin yaşı