1.Soru:
Bir dede ile torunun yaşları
…
toplamı 60 tır. Dedenin yaşı , torununun
yaşının 4 katı olduğuna göre dedenin yaşı
kaçtır?
4.Soru:
Aleyna
ile
dedesinin
yaşları
toplamı 65tir. Dedesinin yaşı , Aleyna’nın
yaşının 6 katından 2 yaş fazla olduğuna
göre Aleyna’nın dedesi kaç yaşındadır?
T
D
2.Soru: Bir baloncuda ki kırmızı ve mavi
balonlarının
balonlar
toplamı
56
dır.
Mavi
, kırmızı balonların 6 katı
5.Soru: 3 katı 96 olan sayının 26 katı
kaçtır?
olduğuna göre mavi balonların sayısı
kaçtır?
K
M
6.Soru: Bir sınıftaki öğrencilerin toplamı
3.Soru: Bahçemizde erik ve kiraz olmak
üzere 48 meyve ağacı vardır. Erik
ağaçları, kirazların 5 katı olduğuna göre
erik ağaçları kiraz ağaçlarından kaç
fazladır?
42 dir. Kızların sayısı, erkeklerin 4
katından 3 eksik olduğuna göre bu
sınıftaki kızların sayısı kaçtır?
Download

1.Soru: Bir dede ile torunun yaşları toplamı 60 tır. Dedenin yaşı