T.C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖĞRENCİ ADRES BİLDİRİM FORMU
(Address Student Information Form)
ADI ve SOYADI:
(Name and Surname)
ANABİLİM DALI :
(Department)
TEZLİ
BİLİM DALI :
(Discipline)
(Thesis)
TEZSİZ
(Without Thesis
İKAMETGAH ADRESİ:
(Address)
E-POSTA ADRESİ:
(e-mail)
GSM :
TLF.NO. :
(Mobile Phone)
(Phone)
İŞYERİ ADRESİ:
(Office Address)
YAZIŞMA ADRESİ:
(Mailing Address)
ACİL DURUMLARDA BAĞLANTI KURULACAK KİŞİ VE YAZIŞMA ADRESİ:
Connecting People To Be In Emergency And Mailing Address:
GSM :
TLF.NO. :
(Mobile Phone)
(Phone)
ÖNEMLİ NOT : Verdiğiniz bilgilerin herhangi birindeki değişiklikleri en geç on gün içinde Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ofisi’ne bildiriniz. Aksi halde sorumluluk şahsınıza aittir. (Changes in any of the information you provide within ten
days notify the office of the Institute of Social Sciences. Otherwise, the responsibility belongs to you personally).
YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERİM
(True That The Above Information Statement Would)
Ad Soyad
(Name/ Surname)
Tarih:
(Date)
13/02 /2014
İmza: …………………
(Signature)
Download

Adres Bildirim Formu