1.1. Projenin Katkıları (Projenin bağlantılı olduğu sektör veya alanlara ne gibi katkıları olacağının
sistem bütünlüğü çerçevesinde açıklanması).
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
İlk yıl İstanbul ili rrrrrilçesinde imalathanenin kurulması 14 işçinin istihdam edilmesi ile 64 ton
U
Z
1.1.1. Yerel Katkılar
bademli 40 ton incirli,43 ton üzümlü,19 ton çilekli,39 ton kayısılı,45ton karışık meyveli lokum olmak
üzere toplamda 250 ton lokum imal edip satmak.
1.1.2. Bölgesel Katkılar
Marmara bölgesinde 3 yıl içinde organik lokum imalatı yapana bir işletme olup en az 25
kişinin doğrudan istihdam olmasına katkı sağlamak ve pazarlama ve dağıtım kanallarında
çalışan dolaylı istihdam ile en az 50 kişinin istihdam olması.
1.1.3. Ulusal Katkıları
Ulusal düzeyde Türk Lokumu markasının organik özelliği ile uluslar arası düzeyde pekiştirmek
1.2. Sürdürülebilirlik
1.2.1. Mali Açıdan
İşletme kara geçtikten sonra faaliyetler otonom bir şekilde proje ruhuna uygun olarak devam
edecektir.
1.2.2. Kurumsal Açıdan
İşletme kara geçtikten sonra işletme Limitet şirket olacak ve ticari yaşamına bu şekilde
devem edecektir.
1.2.3. Çevresel Açıdan
İşletme için ÇED raporu hazırlanacak ve yönetmeliklere uygun olarak işleyecektir.
2.2.3. Değerler(Maddeler halinde yazılacak)
Kaliteli ürün imalatı
Türk Gıda Kontekstine uygun ürün imalatı
%
10
0
Ulusal damak tadına uygun ve uluslara arası pazarı hedefleyen işletme olmak
2.2.4. Stratejik Amaçlar(Maddeler halinde yazılacak)
 İstihdam edeceğimiz kişi sayısını 25’e çıkarmak
 Üç yılın toplamında 701 ton lokum satışı yapmak
 Ürünümüzün toptan satışı için araç satın almak
 İstanbul ili ve ilçelerinin tamamında bayii sitemi kurmak
 Araç filosu oluşturup çevre illere hizmet sunmak.
 Marmara bölgesinde tanınır olmak
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
 İşletmemizin hedef kitlesini genişletmek,
Z
 İşletmemizin kapasitesini orta vadede % 20 artırmak
 Ciro ve pazarımız % 20 artırmak
2.2.5. Uygulanacak Stratejiler(Maddeler halinde yazılacak)
Türk gıda kontekstine uygun organik lokum imalatı yapmak.
İstihdam oranı ile ülkenin süründürülebilir ekonomisine katkıda bulunmak
Lokum imalatı konusunda marka olmak
2.2.6. Hedefler (Kısa Dönem)
 İşletmenin resmi ve fiziki kurulumunu gerçekleştirmek,
 Sektörsel olarak İstanbul ilinde lokum çeşitleri imalat ve satışı yapmak
 Müşteri memnuniyetini sağlamak
 Pazar ağını iyi oluşturmak(öncelikle İstanbul ili başta olmak üzere bu ile bağlı tüm ilçelerde)
 İlk yıl 64 ton bademli 40 ton incirli,43 ton üzümlü,19 ton çilekli,39 ton kayısılı,45ton karışık meyveli
lokum olmak üzere toplamda 250 ton lokum imal edip satmak.
 Reklam tanıtım ve görünürlük faaliyetleri ile yeni müşteriler bulup Pazar alanımızı genişletmek.
 14 kişiyi İstihdam etmek(ilk etapta 14kişi daha sonra 3 kişi daha işe alınacak)
 Müşteri memnuniyet yüzdesini artırmak
 Müşteri şikâyet yüzdesini % 1 lere indirmek
%
10
0
2.2.7. İmaj ve İtibar
Ulusal değerlerimizin ön planda olduğu Türk Lokumunu uluslar arası pazarda tanıtmak. Kısa sürede
organik lokum söz konusu olduğunda akla ilk gelen işletme olmak.
2.3 Stratejik Yönetim Sisteminin Diğer Unsurları
İŞLETME SAHİBİ
Şener KAYA
Z
İMALAT SORUMLUSU
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
MESUL MÜDÜR
1 kişi
Gıda Mühendisi
İmalat
(1 personel)
(8 personel)
Pazarlama
(2personel)
Paketleme
(2 kişi)
2.3.2. Stratejik Uygulama
Ulusal bağlamda lokum ülkemizde yaygın şekilde tüketilen bir gıda türü olduğu gibi özellikle
bölgemizde ise folklorik yeme içme alışkanlıklarının başında da gelmektedir.Özellikle ülkemizde ve
bölgede uzun geçen kış aylarında hemen hemen bütün hanelerde lokum bulundurulmakta hatta gelen
misafire lokum ikram etmek geleneksek bir Türk adeti olmuştur,Gerek tahmin ve gözlemlerimiz
gerekse İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası 2010 verilerine
göre İstanbul ilinde yıllık lokum başta
olmak üzere şekerleme ürünleri için yıllık harcama125 milyon TL civarındadır.
Genel anlamda İstanbul ilinin tamamında olduğu gibi özel olarak İstanbul il merkezinde ve İstanbul ili
başta olmak üzere çevre illerde lokum sıklıkla tüketilen bir gıda maddesidir ve bu ürüne yoğun ilgi ve
talep vardır.Bölgemizde lokum imal eden birçok imalatçı vardır.Bizim
İstanbul ili merkezinde kiralanacak olan kapalı alanda
İlk yıl
hedefimiz olan
gerekli fiziki rehabilitasyonlar
ve konu
hakkındaki yönetmelik ve mevzuatlara uygun olarak lokum çeşitlerinin imalatını yapmak ve yöre
halkına satışını gerçekleştirmektir.İşletmemiz bu vesile ile pazarın talebi karşılayacaktır ve ilk yıl
hedefimiz İstanbul merkezde bu pazarın ilk yıl %1,12 ikinci yıl %1,41 üçüncü yıl ise %2,13 ‘üne
hakim olmaktır.İşletme İstanbul ilinde wwwwwwwwwwww adresinde kurulacak ve toplam 120 m2
%
10
0
lik kapalı bir alana sahiptir bu alanın 15 m2 si idari büro 15 m2 si ise depo olarak kullanılacaktır.
İşeletmemiz için ilk ay var olan öz sermaye miktarı ve bankalardan çekilecek krediler için gerekli
ipotek miktarları hakkında işletme yönetimi ile toplantı yapılacak gerekli alt yapı ve demirbaşlar
listesi çıkarılacak bunların piyasa değeri ve işletmede imalatı yapılacak ürünler için en uygun olanları
hangileridir bunların araştırması yapılacaktır.1. ay sonunda işletme için gerekli demirbaşların piyasa
araştırması yapılacak varsa ilgili fuarlara katılım sağlanıp demirbaşlar hakkında bilgi toplanacak.İlk
ay yine demirbaş seçimine yönelik olarak işletmemizde imalatı yapılacak olan benzer ürün
gruplarının imalatını yapan işletmeler ziyaret edilerek çalışma şekilleri hakkında fikir edinilecektir.2.
ay başlarında işletmemiz için gerekli demirbaşlar alınıp işletmeye kurulacak ve İşletmemizde ilk 2 ay
içinde gerekli ekipman demirbaş listesine uygun olarak demirbaş ve imalat hattı için makineler
alınacaktır.Bu 2 ay içinde işletmemiz için gerekli olan 14 personel alınacak ve üretim yapılacaktır.İlk
üretim için hammadde tedarikçileri ile anlaşmalar yapılacak ve bu tedarikçiler arasında en iyi fiyat
ve en iyi kalitede hammadde tedarikçisinden hammadde alınacaktır.İşleme öncelikle numune
olarak ürün üretecek bu numuneler istenilen düzeyde ise seri imalata geçilecektir.İmalatı yapılan
ürünler işletmede soğuk hava deposuna konulacaktır.İşletmenin imalata geçmesinden sonra
işletmede imalatı yapılan ürünler gıda toptancılarına numune olarak verilecek ve bu toptancıların
siparişleri zaman içinde imal edilip dağıtım ve sevkiyat yapılacaktır.
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
2.3.3. Stratejik Kontrol
İşletmemizde yapılan tüm imalatlar için her 2 ayda bir işletme imalat hattı sorumlusu, işletme
mesul müdür ve pazarlama personelleri ile işletmenin genel gidişatı ve mali durum hakkında
toplantılar yapılacak bu toplantılar sonucunda işletmenin aksayan yönleri varsa bu konular hakkında
iyileştirici kararlar alınacaktır.
3.1.5. Dağıtım Kanalları
İşletmemizde imalatı yapılan ürünler ilk yıl İstanbul ili merkezde şekerleme toptancıları aracılığı ile
dağıtım kanalı oluşturulacak.İlk yıldan sonra işletmemize alınacak olan araç ile dağıtım kanalları
kendi elimizle yapılacaktır.İlk 3. Yılından sonra İstanbul ili merkezde satış noktaları oluşturulacak ve
bu marifet ile ürün satışı yapılacaktır.
3.2. Üretim Araştırması (Üretim Planı)
1. yıl için Üretim Planı
Aylar (ton)
Ürünler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Bademli Lokum
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
İncirli Lokum
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
2
Üzümlü lokum
3
3
3
3
2
2
2
3
3
4
4
5
Çilekli Lokum
0
0
0
0
0
0
1
2
2
3
3
4
Kayısılı Lokum
2
3
3
1
1
1
1
1
2
3
3
5
Karışık
3
3
3
2
2
2
3
4
4
5
6
7
Meyveli
%
10
0
Lokum
YILLIK SATIŞ HEDEFLERİ
0
YILLIK SATIŞ HEDEFLERİ
2. YIL(%25 LİK
ARTIŞ)
3. YIL
(%50’LİK ARTIŞ)
40
50
75
İncirli Lokum
7
9
14
Üzümlü lokum
37
46
69
Çilekli Lokum
15
19
29
Kayısılı Lokum
26
33
50
Karışık Meyveli Lokum
44
55
83
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
Bademli Lokum
Z
1.YIL
U
LOKUM ÇEŞİTLERİ
YILLIK SATIŞ HEDEFLERİ
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ
2013
10
0
ÜRÜN
2014
Satış (TL)
%
(1000kg)
ÜRÜN
2015
Satış(TL)
(1000kg)
ÜRÜN
Satış(TL)
(1000kg)
Bademli Lokum
40
360.000
50
450.000
75
675.000
İncirli Lokum
7
56.000
9
72.000
14
112.000
37
222.000
46
276.000
69
414.000
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
Üzümlü lokum
120.000
Çilekli Lokum
19
152.000
29
232.000
208.000
33
264.000
50
400.000
83
830.000
15
Kayısılı Lokum
26
Karışık Meyveli Lokum
44
440.000
55
550.000
169
TON
1.406.000
TL
212
TON
1.764.000
TL
TOPLAM
320 TON
3.2.2. Üretim Akış Şeması (Şekil çizerek gösteriniz)
Lokum üretim aşamaları Şekil de verilmiş ve her biri teker teker açıklanmıştır.
Hammaddelerin Temini (Şeker, nişasta, asit ve su)
⇓
Karışım Eldesi (Şeker Şurubu ve Nişasta sütünün hazırlanması)
⇓
Pişirme + Asit ilavesi (1.5-2.0 saat, açık kazanda)
⇓
%
10
0
Döküm ve Kalıplama
⇓
Bekletme (soğutma)
⇓
Kesim
2.663.000
TL
⇓
LOKUM
Z
⇓
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Paketleme
⇓
Depolama
⇓
Satış
Şekil 1. Lokum üretim aşamaları
Şeker Şurubu ve Nişasta Sütünün Hazırlanması
Lokum yapımında önce kullanılan şekerlerin kolaylıkla erimesini sağlayacak kadar su ile bir şurup
hazırlamaktır. Bundan sonra ayrı bir kapta kullanılacak olan suyun geri kalan kısmı nişasta ile
karıştırılır.Pratikte bu karışıma ‘nişasta sütü’ denilmektedir. Nişasta sütü kaynamakta olan şuruba
katılır.Pişirmenin bu aşamasında şekerin inversiyonu için asit, karışıma ilave edilir
Pişirme İşlemi
Türk damak zevkinin en güzel örneği olarak kabul edilen ve tüm dünyada kabul görmüş lokumun
üretimi açık kazan ve basınçta pişirme (Resim 3) olmak üzere iki yöntemle gerçekleştirilmektedir.
Açık kazanda pişirmede; max 125 ºC’de 2-2.5 saatte pişirme işlemi gerçekleştirilmektedir. Basınçta
pişirme ise pişirme süresinin ekonomik kabul edilebileceği düzeye indirilmesi amaçlanmaktadır. Bu
yöntemde pişirme 30-40 dk gibi kısa bir sürede tamamlanabilmektedir. Ayrıca basınçta pişirmede
daha az su, daha az asit ve asit modifiye nişasta kullanılmaktadır.Pişirme süresi kazan kapasitesine
%
10
0
göre 1.5–2.5 arasında değişmektedir. İncelenen işletmede lokumcular lokum hamurunu soğutup elle
muayene ederek pişirmeyi denetlemektedirler. Lokumculukta kitlenin sıcaklığı klasik termometrelerle
ölçülmez. Çünkü nişasta jeli termometrenin haznesini kaplar ve ısının transferini engeller. Lokum
kitlesinin sıcaklığını ölçmede ince duyarlı sondalı termometre kullanılması olumlu sonuç verir.
Pişirmede yaklaşık 30-40 L kapasiteli kazanlar kullanılmaktadır. Pişirmenin doğrudan ısıtma ile
yapıldığı
isletmelerde
bulunmaktadır.Pişirme
dip
tutmanın
sıcaklığının
önlenebilmesi
ayarlanmasında
için
kazanların
genellikle
bundan
altlarında
başka
saç
levha
bir
düzen
görülmemiştir.Pişirme sırasında dakikada yaklaşık 60–70 devirli karıştırıcılar kullanılmaktadır. Bunlar
yarım daire şeklindedir. Kazanda temas eden kısmı tahtadan yapılmıştır.Lokumculukta en önemli
sorunlardan biri de pişirme süresinin kısaltılmasıdır. Uygulamada açık kazanda pişirme koşullarında
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
süresinin ekonomik kabul edilebilecek düzeylere indirilmesinde kullanılabilmektedir.
U
bir pişirme için daha çok basınç altında pişirme üzerinde durulmaktadır. Bu yöntemi lokum pişirme
Z
pişen kitlenin miktarına bağlı olarak pişirme süresi oldukça uzundur. Ekonomik etkinlikte kısa süreli
Basınçlı pişirmede kitlenin iç sıcaklığı ve viskozitesinin ölçülmemesi konusunda başarılı bir sonucun
alınabilmesi söz konusu olabilir. Pişirme süresinin kısaltılabilmesi için basınç altında kademeli pişirme
yöntemi uygulanması daha doğru olabilecektir. Basınçla pişirmede açık kazanda pişirmeye göre
lokum üretiminde göz önüne alınması gereken bazı teknik farklılıklar söz konusu olup daha az su, asit
ve asit modifiye nişasta kullanılmaktadır.Açık kazanda pişirmede sıcaklığın yükseltilerek pişirme
süresinin ekonomik düzeylerde kısaltılması mümkün değildir. Pişirme süresinin önemli ölçüde
kısaltılabilmesi ancak basınçlı pişirme ile gerçekleştirilebilmektedir. Basınçta pişirmede pişme
işleminin belirlenmesi bu düzenekte mümkün olmamaktadır. Bu nedenle basınçta bir ön pişirme
işleminden sonra pişirme işlemini açık kazanlarda denetimli olarak tamamlanmasının hem kaliteli
lokum üretimine hem de toplam olarak daha kısa sürede pişirmenin tamamlanmasına yarayacağı
belirtilmektedir. Önerilen bu yöntem ile pişirme en az % 50düzeyinde kısaltılabilir
Dökme ve Kaplama
%
10
0
Resim 3. Lokum Pişirmede kullanılan geleneksel açık kazan yöntemine göre pişirme kazanları (A) Eski
sistem mazot vb ile ısıtılan bakır kazan, (B) son yıllarda kullanılan buhar ceketli paslanmaz çelik,
(C)ağzı kapalı olan ancak normal atmosferde çalışan buhar ceketli kazanı
Pişen lokum gerekli katkılar yapıldıktan sonra kalıplara dökülmektedir. Lokum kalıplamada tahta ve
paslanmaz çelik kalıplar kullanılmaktadır. Lokum çeşidine ve kesim biçimine göre kullanılan kalıpların
boyutları değişebilmektedir. Lokum hamurunun tavalara dökümünde; elle kesim yapılacaksa 5.0
cm,makine ile kesim yapılacaksa1.5-2.0 cm döküm yüksekliği uygulanmaktadır (Resim 4). Lokum
çeşidine ve kesim biçimine göre kalıpların boyutları değişebilmektedir.Lokumculukta en önemli kalite
sorunlarında biri kalıpla temas eden yüzeylerdeki kabuklaşma ve çatlamadır. Kalıplamada kullanılan
tavaların niteliği kalıp nişastanın nem düzeyleri ile döküm kalınlığının kabuk oluşumu üzerine etkilidir.
U
hamurunun yağlı metal tavaya dökülmesi ile bu kabuklaşma ve çatlamanın önlenebileceği
Z
Yapılan bir araştırmada kalıpların yanı sıra metal tava kullanılması denenmiştir. Sonuçta lokum
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
belirtilmektedir. Öte yandan tahta tavalara kalıplamada kullanılan doğal nişasta nem düzeylerinin
kabuklaşmayı etkileyen önemli bir faktör olduğu saptanmıştır. Kalıp nişastanın% 6–10 düzeyleri
arasında nem içermesi halinde kabuklaşma meydana gelmediği halde nem düzeyinin yükselmesi ile
kabuklaşmanın ortaya çıktığı görülmüştür. Bu sonuca göre lokum yapımcıları kabuklaşmayı önlemek
için kalıplamada ya metal tavaya yönelmelidirler yada kullandıkları kalıp nişastaların kuru olmasına
dikkat etmelidirler.Kalıp nişasta konusunda da % 9 dan daha nemli nişasta kullanılmamasını
önerilmiştir.Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra üzerine hindistan cevizi yada pudra şekeri ve ilave
nişasta karışımı dökülerek, mermer tezgahlar üzerinde, istenen büyüklük ve şekilde kesilir. Bunu
takiben lokumun içine çeşnili ise aroma maddeleri, ve % 20 kuru yemiş olacak düzeyde fındık, fıstık
vb. ilave edilip iyice karıştırılmakta ve 1.5-2.0 cm kalınlıkta kasalara dökülmektedir. Lokum yapımında
kullanılacak fındık,fıstık, badem gibi çeşitli kuruyemişler kabuk ve yabancı maddelerden ayıklanmakta
%
10
0
ve 140-150derecelik ısıtma dolabına konularak kavrulmaktadır.
Soğutma
Dökümden sonra lokum normal oda koşullarında 24 saat süre ile soğutmaya bırakılmaktadır.Soğutma
işlemi son zamanlarda su soğutmalı sistemlerde 3-4 saat gibi çok daha kısa sürede
soğutulabilmektedir.Tüm işletmelerde soğumanın hızlandırılması için herhangi bir özel işlem
uygulanmamaktadır. Lokum ustaları kendi haline bırakarak soğutmanın daha kaliteli lokum meydana
getirdiğine, aksi işlemlerin kaliteyi bozacağına inanmaktadırlar. Bu savın bilimsel bir dayanağı
bulunmamaktadır. Diğer bir görüşe göre soğutma lokum kalitesi üzerine etkili değildir. Lokumun
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
soğutulması sırasında ortaya çıkan kabuklaşma ve kabukta oluşan çatlamalar ciddi bir sorundur.
Kesme
Soğuyan lokum kitlesi kalıplardan alınarak kesme tezgahlarına aktarılmaktadır. Ülkemizde lokum
kesmeselle ve makine ile olmak üzere iki yöntem izlenmektedir. Tezgah üzerinde pudra şekeri veya
hindistancevizi bulunur.
Elle kesmede değişik şekillerde bıçaklar kullanılmaktadır (Resim 5). Kullanılan bıçağın tipine olursa
olsun elle kesme başlıca üç işlemde tamamlanmaktadır. Bu işlemler enine, boyuna ve son olarak da
döküm kalınlığını yarıya indirecek biçimde kesmedir. Üretim kapasiteleri yüksek olan işletmelerde elle
kesim yanında makine ile kesim de yaygınlaşmaktadır (Resim 6). Ayrıca lokum kutularının
ağırlıklarında
standardizasyon
sağlamak
için
de
standart
büyüklükte
lokum
üretimi
gerekmektedir.İster elle ister makine ile olsun lokumlar genellikle 2.5-3.0 cm’lik küpler biçiminde
kesilmektedir.Ancak bazı özel lokum çeşitleri dikdörtgen prizması biçimde de kesilebilmektedir. Daha
çok afyon yöresinde rulo tipi lokumlarda mevcuttur. Bu lokumlarda ince uzun kesim esastır. Genel
olarak makinede kesimin uygulandığı işletmelerde kesme işlemlerini kolaylaştırmak amacı ile lokum
döküm kalınlığı ince tutulmakta ve böylece kalınlığın enine kesimle azaltılması gibi bir işlemden
kaçınılmaktadır.İşletmelerin lokum kesimi ile ilgili olarak en çok üzerinde durdukları konu, dış satıma
yönelik lokumların boyutları olmuştur. Alıcı ülkelerin standart büyüklükte lokum istedikleri
bildirilmiştir.Özellikle Fransa gibi lokumum tane hesabı ile satıldığı ülkelerin büyüklük standardına
duyarlık gösterdikleri bildirilmektedir. Öte yandan paketlenmiş veya kutular Halide lokum pazarlayan
ülkelerde ise kutu sayısının ve ağırlığının değişmemesi istenmektedir. İşte bu gibi nedenlerle daha çok
dış satıma yönelik üretim yapan lokum işletmeleri lokum kesme konusunda alıcı ülke isteklerini
%
10
0
karşılamaya yarayacak daha ileri, makineli kesim tekniklerinin gelişmesini istemektedir. Günümüz
teknolojisi bakımından gelişmekte olan ülkemizde hemen hemen her sektörde makineleşme ve
otomasyonun giderek hızla arttığı görülmektedir. İnsan sağlığı ile doğrudan ilgili olan gıda sektörü,
şekerlemeürünlerinin üretiminde Avrupa standartlarında hijyenik üretim imkanı sağlayarak
makineleşme bakımından önemli mesafe kat etmiştir. Lokum sektörünün makineleşmesini sağlamak
amacıyla otomatik lokum kesme makinesi imal edilmiş olup üreticilerin hizmetine sunulmuştur.
Z
U
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
Resim 5. Elle lokum kesim bıçakları ve elle lokum kesim işlemi
Paketleme
Kesilen lokumlar istenilen ölçü ve ağırlıktaki kutulara yerleştirilerek satış için depoya sevk
edilir.Genellikle iç tüketim amacıyla üretilen lokumlar 5 kg. lık tahta kutularda paketlenmektedir
(Resim 7).Kutuların içine polietilen, yağlı kağıt veya mumlu kağıt gibi bilinen ambalaj malzemesi
yapışmalarının önlenmesi bakımından konulmaktadır. Kutular doldurulurken her sıra lokum araca
araya ambalaj malzemesi konularak diğer sıralardan ayrılmaktadır. Bazı firmaların gerek yurt içinde
gerekse yurtdışında pazarladıkları lokumları 1/4 ile 1 kg arasında değişen büyüklerde karton kutularda
paketledikleri de görülmüştür. Bu tipten paketlemede lokumlar kutulara genellikle tek sıra halinde
%
10
0
dizilmektedir
10
%
0
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
Z
U
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
3.2.3. Üretimle İlgili Diğer Konular
3.2.3.1. İş Analizleri (Hareket Etütleri ve Zaman Etütleri)
İşletmemiz sabah saat 08:00 da başlayacak saat 12:00 da öğlen arası ve yemek için çalışma duracak
13:00 da işletme de çalışan işçiler yeninden iş başı yapacak ve saat 17:00 da ise paydos yapılacaktır
.İşletmemiz gerekli satış hedeflerini sağladığında ise Gündüz vardiyasından sonra gecede bir grup
işçi çalışacaktır bu çalışma 18:00 ile ile 05:00 arasında olmak üzere 1 saat yeme ve dinlenme için
ayrılacaktır.
3.2.3.2. Kalite Kontrol (Önleyici Kontrol, İstatistiksel Kontrol ve İç Kontrol Sistemi)
%
10
0
İşletmemizde lokum imalatında kullanılacak bazıformülasyonlar aşağıda verilmiştir.
Z
U
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
Şeker
Lokumun
üretiminde
en
önemli
hammaddelerden
birisi
şekerdir.
Türkiye’de
16.
yy’dabaşlayanşekerleme imalatında tatlandırıcı olarak bal ve pekmez, su bağlayıcı ve doku yapıcı
olarak ta unkullanılmakta idi.18.yy sonlarında Avrupa’da kurulan şeker fabrikalarında üretilen şekerin
Türkiye’ yegelmesiyle lokum üretiminde de kullanılmaya başlamıştır. Ancak lokum üretiminde
şekerdenkaynaklanan bazı sorunlar bulunmaktadır. Özellikle Türkiye’de değişik fabrikaların ürettiği
toz şekerlerarasında asitlik ve safsızlık bakımından bir homojenliğin sağlanamadığı ve asitlik
değerlerinde farklılıkoluşurken değişik miktarlarda da safsızlıklara sahip oldukları belirtilmiştir.
Şekerin asitdeğerlerindeki değişim lokum kalitesini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Lokum
üreticileri
şekerlerizayıf
şeker,
safra
şeker
veya
kuvvetli
şeker
gibi
deyimlerle
de
sınıflandırmaktadırlar. Bunlardan da ŞekerFabrikalarında üretilen şekerlerin gerek fiziksel ve gerekse
kimyasal özellikleri bakımından önemlifarklılar bulunduğu anlaşılmaktadır.
Nişasta
Nişasta lokum üretiminde kullanılan temel hammaddelerden birisi olup önemli kalite kriterlerine
sahiptir. 1811’de bir Alman bilgini tarafından bulunan nişasta lokum üretiminde un yerine kullanarak
uygun şeker ve nişasta bileşimiyle bugünkü lezzetteki lokum üretimi gerçekleştirilmiştir. Nişasta su ile
karıştırılarak ısıtıldığında jelatinizasyongerçekleşmektedir . Lokumun en önemli kalite özelliği olan
doku, yüzey parlaklığı ve saydamlığı jelatinizasyon olayının tam olarak oluşması ile sağlanmaktadır
.Ortamdaki su, asit ve şeker miktarları nişastanın jelatinizasyonunu etkiler. Bunlardan başka kullanılan
%
10
0
nişastanın çeşidi (mısır, buğday, pirinç vb) değişik türleri, nişastanın doğal veya modifiye olması
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
(Resim 2) jelatinizasyonu ve dolayısıyla oluşacak jel’inkalitesini son derece etkilemektedir.
İnce kaynayan nişasta olarak ta tanımlanan asit modifiye nişastanın ısısal işleme olan yatkınlığı
bakımından doğal nişastaya göre önemli bir üstünlüğe sahiptir. Kaliteli ürün elde edilmesi için lokum
üretiminde işleme kolaylığı bakımından ’’asit modifiye’’ nişastanın kullanılması gerekmektedir. Son
yıllarda ülkemizde akışkan özelliğe sahip modifiye nişasta üretimi yapılmaktadır. Lokumcular
tarafından çok az bilindiği ve çokluk 1980’li yıllarda lokum üreticilerinin ham nişasta ile modifiye
nişasta arasında herhangi bir fark gözetilmediği ve hatta modifiye nişastanın kalıp nişasta olarak
kullanıldığı belirtilmektedir .Ancakmodifiye nişastaların vizkozite kaliteleri üretici firmadan firmaya
göre değişmektedir. Bundan dolayı nişasta üreticilerinin ürettikleri asit modifiye nişastayı üretirken
daima belli bir vizkozite düzeyine sahip standart olarak üretmeleri gerekmektedir. Nişastaya lokum
kalitesi üzerine etki eden bir hammadde gözüyle bakılmayarak lokum üretiminde değişik nişastaların
kullanılması lokum kalitesinin daha düşük olmasında neden olabilmektedir.Lokum için en uygun
nişasta asit modifiye nişastadır. Çünkü doğal nişastalar aynı miktar su,sıcaklık derecesi, karıştırma ile
asit modifiye nişastalara göre daha sert ve mat bir doku oluşturmaktadır. Ayrıca doğal nişastanın
jeletinizasyonu için daha fazla miktarda suger etmektedir. Buna bağlı olarak üründe arzulanmayan
mat ve pürüzlü doku oluşmaktadır.Ayrıca asit modifiye nişastanın ısısal işleme olan yatkınlığı
bakımından da doğal nişastaya göre daha üstündür. Sadece Kullanılan nişastanın çeşidi kaliteyi
etkileyen bir faktör olarak belirtilmiştir. Lokum yapımında sit modifiye nişastanın kullanıldığında daha
az su ile jelatinize olabileceği ve özellikle kapalı pişirme sistemlerin de bu tür nişastaların
gerek teknik gerekse ekonomik bakımdan kaçınılmaz görünmektedir.
%
10
0
kullanılmaları gerektiği bildirmektedir. Yapımcıların asit modifiye nişasta kullanımına yönelmeleri
Asidin Önemi
Asit lokumda pişirme sırasında sakarozdan invert şeker oluşturarak kristallenmeyi önlemesi amacıyla
kullanılmaktadır. Ülkemizde lokum üretiminde tartarik ve sitrik asit kullanılmaktadır. Üreticiler
üretimde kullanılan asit düzeylerinde genellikle duyarlılık göstermektedirler. Lokum üretim
denemelerinde tartarik ve sitrik asit kullanımları üzerine araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmaların
sonucuna göre en kaliteli lokum 5 gr tartarik asitin kullanılması ile elde edilmiştir. Bunu 3 gr
düzeyinde sitrik asit içeren lokum izlemiştir. Tartarik asitin 3 gr’ma düşürülmesi veya sitrik asitin 5
göz önüne alındığında daima sitrik asitin tartarik asitten daha az miktarda kullanılması gerektiği
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
belirtilmiştir.Basınçta pişirme denemelerinde yalnız tartarik asit kullanılmıştır. Literatüre göre bu tip
Z
gr’ma çıkartılması ile lokumun kalitesini düştüğü belirtilmiştir. Lokum üretiminde kullanılan asitler
pişirmede kullanılacak asit miktarını açık kazanda pişirmeye kıyasla daha düşük düzeylerde tutmak
gerekir. Çünkü basınçta pişirme koşullarında şekerin inversiyonu açıkta pişirmeye göre daha hızlı
gerçekleşmekte
ve
bu
nedenle
katalizör
olarak
gereksinim
duyulan
asitin
miktarı
azalmaktadır.İşletmelerdekilokumcu ustaları tartarik asit kullanımıyla lokumun daha yumuşak
olduğunu, bazıları ise,bu asidin kullanımı ile daha dayanıklı lokum ürettiğini belirtmişlerdir. Ancak
kullanılan asit düzeyi üzerinde önemle durulmadığı görülmüştür. Aslında bu iki asidin
şekerlemecilikteki kimyasal işlevleri bakımından önemli bir farkın olmadığı belirtilmiştir.
Tartarikasidin dış alımla sağlanması, buna karşılık sitrik asidin ülkemizde üretilmekte oluşu göz önüne
alındığında lokumcuların sitrik aside yönelmeleri daha doğru olacaktır. Açık kazanda ve basınçta
pişirme yöntemlerinde ilave edilecek asit miktarı farklıdır. Basınçta pişirmede açık kazanda pişirmeye
kıyasla daha düşük düzeylerde asit ilave edilmektedir. Çünkü basınçta pişirme koşullarında şekerinin
versiyonu açıkta pişirmeye göre daha hızlı gerçekleşmekte ve bu nedenle katalizör gibi olarak
gereksinim duyulan asit miktarı azalmaktadır.
Su
Lokum üretiminde şekerden sonra kaliteyi etkileyen en önemli hammaddelerden biride sudur.
Özellikle kireçsiz suyun lokumda kaliteyi iyileştirdiği, buna karşılık kireç oranı yüksek suların ürün
yapısını bozduğu belirtilmiştir. Lokum yapımında kullanılan şekere eşit miktarda su kullanılmalıdır.
Ancak ülkemizde kimi lokum yapımcıları kullanılan su miktarının artırılmasının kaliteyi iyileştirdiği
görüşündedirler. Bu amaçla gerek doğal gerekse modifiye nişasta içeren formüllerde ülkemizde yaygın
olarak kullanılmakta olan 1/1 ile ¼ şeker su düzeyleri denemiş ve üretilen lokumların kaliteleri
duyusal yöntemlerle incelenmiştir ve sonuçta aynı nişasta hammaddesinin iki ayrı şeker su oranları
içeren formüllerden elde edilen lokumların kalite bakımında fark edilmedikleri saptanmıştır.Lokum
%
10
0
üreticileri fazla su ile lokum pişirmenin kaliteyi iyileştireceği yönünde görüşlere sahiptirler.Genellikle
ülkemiz lokum yapımcılarının üretimde kullandıkları su düzeyinin kalite ile ilişkisini pek
kavramadıkları gözlemlenmektedir. Kaliteyi iyileştireceğini ileri sürenlerin sayısı oldukça fazla olup
bu sav doğrultusunda yüksek düzeyde su kullanma lokum pişirme süresini ve dolayısı ile enerji
giderlerini artıracaktır. Böylece lokum maliyeti de gereksiz yere yükseltmiş olacaktır. Bu konuya
kavrayan pek az lokum üreticisine rastlanmıştır. Fazla su kullanımından özenle kaçınılmalıdır.
Lokumcuların su ile kalite arasında kendilerince ilişki kurulan ve kurdukları doğru ilişki yani; kalitede
olduğu varsayılan kısmi iyileşmenin fazla su kullanımından ziyade daha çok nişastanın çeşidi ve
kalitesinden kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir .
Kullanılan suyun miktarının lokumun kalitesini etkilendiği fazla suyla pişen lokumların daha parlak
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
inanmaktadırlar. Kullanın suyun miktarı ile kullanılan nişasta çeşidi ve dolayısı ile nişastanın
Z
yapıda olduğu, aksi durumda lokumun matlaştığı bununla beraber tüketim tarihinin düştüğüne
jelatinizasyonu yakından ilgilidir.
Renk, Koku ve Diğer Maddeler
Lokum üretiminde çok çeşitli renk ve koku maddeleri, kuru meyveler kullanılmaktadır. Bunlardan
yapay renk ve koku maddeleri çoğunlukla yurtdışından sağlanmakta olup çeşitleri konusunda ’’Gıda
Maddeleri Tüzüğü’’ hükümlerine uyulması gerekmektedir. Lokum üretiminde kullanılan bu gruptan
maddeler tamamen tüketici isteklerine göre belirlenmektedir.Lokum üretiminde kullanılan kuru
yemişler Hindistan cevizi, fındık, fıstık,bademvb kullanılmaktadır .
3.2.3.3. Ürün Geliştirme
İşletmemizde yıllık 169 ton lokum imalatı yapılacaltır.Bu imalatın 44 tonu Karışık meyveli lokum,26
tonu kayısılı,15 tonu çilekli,37 tonu üzümlü,7 tonu incirli,40 tonu ise bademli lokum olacaktır.Bahsi
geçen bu ürünler için formülasyonlar işletmemizde çalışan gıda mühendisi tarafından Türk Gıda
konteksine uygun olarak yapılacaktır.
%
10
0
3.3. Finansal Araştırma (Finansal Plan)
BİZİ TERCİH EDEN GİRİŞİMCİLERE 2011-2013 YILINDA
U
Yİ AŞKIN
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
4 MİLYON TL’
600’
Z
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI İLE TOPLAMDA
HİBE ALDIK. HAZIRLADIĞIMIZ
Ü AŞKIN
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI DESTEKLENDİ.
KOSGEB Girişimcilik Desteğini alabilmeniz için KOSGEB Girişimcilik kurulunu ikna edecek düzeyde
eksiksiz ve profesyonelce hazırlanmış bir iş planı sunup KOSGEB girişimcilik kurulunu ikna
etmelisiniz aksi halde bu desteği alamazsınız. Kurulu ikna etmenin en garanti yolu alanında
uzman profesyonel danışmanlık firmalarından
% 100 destek alma garantili danışmanlık
almaktır.Danışmanlık almadan kendi iş planı projenizi kendiniz hazırlar iseniz iş planının KOSGEB
tarafından revizyon edilmesi ihtimali çok yüksektir.Bir iş planı 2 den fazla revizyon istenirse o iş
planı artık incelenmez ve desteklenmez yani bu desteği alamazsınız. Girişimci İş Planı Dosyası
Hazırlanması konularında danışmanlık hizmeti sunduk.Hazırladığımız 600’ü aşkın iş planı dosyası ile
destek aldık.
İşinizi şansa bırakıp sakın riske atmayın!!! İş Planını Danışmanlık Firmalarına hazırlatın.
BRÜKSEL UZMANLARI DANIŞMANLIK LTD ŞTİ bünyesinde 12 farklı departman bulunmaktadır.2010 yılı
başlarında siz girişimciler için şirketimiz bünyesinde özel bir departman olan Girişimcilik Departmanı
faaliyete geçti.Bu departman bünyesinde KOSGEB Girişimcilik sertifikası alan siz girişimcilerin eksiksiz
olarak desteklemesi için aşağıda bahsi geçen Danışmanlık Hizmetlerini tek bir paket olarak
sunmaktayız;
1- Girişimci İş Fikrinin geliştirilmesi.(Yapacağınız iş ile ilgili sizin bilmediğiniz en yeni güncel
ve inovatif teknik ve yöntemlerin bilgisini size sunuyoruz)
2-KOSGEB Girişimcilik Desteği için başvuru evrak ve işlemleri için danışmanlık.(KOSGEB
Girişimcilik Desteğini Etkin ve verimli bir şekilde kullanmanız için Girişimcilik Desteği Başvuru
%
10
0
evrakları,Girişimcilik Desteği Başvuru iş ve işlemleri konusunda danışmanlık sağlıyoruz.)
3- %100 geçme garantili iş planı projesi hazırlama*. (Girişimci İş Planlarınızı %100 destek
almanızı sağlayacak düzeyde profesyonel KOBİ Uzmanları hazırlıyor.Girişimci İş Planlarınızı
destek almanızı garanti edecek düzeyde eksiksiz ve profesyonelce hazırlıyoruz.)
4-İş Planı, KOSGEB tarafından destek aldıktan sonra Girişimcilik Desteği süresinde bu
destek ile ilgili iş ve işlemlerde 2 yıl boyunca danışmanlık hizmeti yapılmaktadır.(KOSGEB’in
İş Planınızı desteklenmesinin ardından Girişimcilik Desteği ile ilgili iş ve işlemlerinizde 7/24
Z
bizi arayabilir, Girişimcilik Destek Süreci ve yapılacak iş ve işlemler konusunda doğru ve
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
güncel bilgi alabilirsiniz.)
**KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ İLE HİÇ BİR RESMİ VE ORGANİK BAĞIMIZ YOKTUR. %100 DESTEK ALMA GARANTİSİNİ ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN ALANINDA
PROFESYONEL KOBİ UZMANI PERSONELİMİZİN BİLGİ, DENEYİM VE ALMIŞ OLDUKLARI AKADEMİK EĞİTİME DAYANARAK VERMEKETEYİZ
TÜRKİYE’DE İLK
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ PROGRAMI İLE %100
YATIRIM VE DESTEK ALMA GARANTİSİ VERİYORUZ
ALACAĞINIZ HİZMETLER ‘’DANIŞMANLIK HİZMET GARANTİ
SÖZLEŞMESİ’’ İLE TEMİNAT ALTINA ALINIYOR.
İŞ PLANI PROJENİ DESTEK ALMADIĞI TAKTİRDE 5 İŞ GÜNÜ
İÇİNDE %100 PARA İADE GARANTİSİ
% 100 DESTEK ALMA GARANTİLİ KOSGEB
%
10
0
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI PROJESİ HAZIRLATMAK İÇİN
BRÜKSEL UZMANLARI DANIŞMANLIK LTD ŞTİ
(0432) 215 11 02
(0534) 706 55 17
10
%
0
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
Download

Organik lokum ve şekerleme imalatı iş planı örneği