7. NÖROPSİKİYATRİ GÜNLERİ & 100.YIL SEMPOZYUMU
BİLİMSEL PROGRAM
30 EKİM 2014 Perşembe
09:00 – 09:30 Kayıt ve İkram
09:30 – 10:00 Açılış Konuşmaları (3er dakikalık konuşmalar)
Sunum: Banu Aslantaş-Evrim Göde
Bilim Üniversitesi Rektörü
Türk Nöropsikiyatri Derneği Başkanı
TND Baskan Yardımcısı / 2. Başkanı
Sempozyum Başkanı
Çavlan Çiftçi
Mustafa Sercan
Gülşen Akman Demir
Peykan Gökalp
Küresel Düzeyde Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler İşbirliğinin Satır Başları
Dünya Psikiyatri Birliği Genel Sekreteri
Levent Küey
10:00 Türk Nöropsikiyatri Derneği; Geçmişten Bugüne Belgeselinin İlk Gösterimi (45 dk)
10:45 – 11:00 Ara
11:00 – 12:30 Forum
Türk Nöropsikiyatri Derneği Gemisinde Yüz Yıllık Yolculuk, Önceki Limanlar
Oturum Başkanı: Peykan Gökalp
Tartışmacılar: Özcan Köknel, Şahap Erkoç
(Filmin yarattığı çağrışımlarla; kıdemli meslektaşlarımızın anıları, bilimsel ve sosyal gelişmeler, kısa anektodlar
paylaşılacaktır.)
Plaket Töreni
12:30 – 13:00 Ara
13.00-14.15
Öğlen Oturumu: Epilepsi: Hem Nörolojinin Hem Psikiyatrinin Uğraş Alanı
Oturum Başkanı: Ayşen Gökyiğit
İlk Nöbet’e Yaklaşım
Betül Baykan Baykal
Dirençli Nöbetler
Ebru Altındağ
Epilepside Görülen Psikiyatrik Tablolar
Işın Baral Kulaksızoğlu
14.15- 15.45
Noroloji, Psikiyatri, Beyin Cerrahisi Ortak Oturumu
Delilik Taşı, Ruhun Tahtı ve Aklın Sonu
Oturum Başkanı: Mustafa Sercan - Halil Toplamaoğlu
Dünden Bu Güne Alzheimer Hastalığı
Delilik Taşının Çıkarılması
Psikiyatri. İlk Yüzyıl –Yaklaşma, Uzaklaşma
Murat Emre
Talat Kırış
Cem Atbaşoğlu
7. NÖROPSİKİYATRİ GÜNLERİ & 100.YIL SEMPOZYUMU
BİLİMSEL PROGRAM
15.45-16:00
Ara
16:00-17:15
Zamandan Kalan, Deneyimden Aktarılanlar
Oturum Başkanı: Talat Kırış, Aylin Uluşahin, Feyza Deymeer
Hocalarımızın meslek yaşamından kesitler, eğitim, çalışmalar, deneyimler, toplumsal çalışmalar, zorluklar ve
gelecek kuşaklara öneriler (20şer dakika)
Gazi Yaşargil
Orhan Öztürk
Coşkun Özdemir
17:15 – 18:45
Fenomenal Bilinci Nasıl Bilirsiniz?
Oturum Başkanı-Tartışmacı: Betül Yalçıner, Saffet Murat Tura
Feomenal Olan Nasıl Ölçülebilir?
Eyüp Süzgün
Ölçülen Şey Beyinle Nasıl İlişkilendirilebilir?
Lütfü Hanoğlu
Nörogörüntüleme ile Ölçülenler Neyi Gösteriyor?
Emre Aktunç
19.00-21.00
Açılış Kokteyli
31 EKİM 2014
09:00 – 10:30 Bağışıklık Sistemi Kendi Dokularına Düşman Olunca: Psikosomatik Yaklaşım, Onarım ve Tedavi
Oturum Başkanı: Gülşen Akman Demir
Otoimmun Hastalıklarla Ruhsal İşleyiş Arasındaki Bağ Nasıl Kurulur?
Tevfika İkiz
Otoimmun Hastalıklarda Onarım ve Alemtuzumeb’in Gelişim Öyküsü
Alastair Compston
10:30 – 11:00 Ara
11:00 – 12:00 Yuvarlak Masa Toplantısı-Roundatable Discussion
Brain Dergisi ve Nöropsikiyatride Yayıncılık- The Journal “Brain” and Publishing on Neuropsychiatry
Oturum Başkanı: Olcay Yazıcı, Betül Baykan Baykal
100 yıllık Nörobilim Dergisi “Brain”in Öyküsü
Alastair Compston
Tartışmacılar/Discussants: Aylin Uluşahin, Ömer Saatçioğlu
7. NÖROPSİKİYATRİ GÜNLERİ & 100.YIL SEMPOZYUMU
BİLİMSEL PROGRAM
12:00 – 12:30 Ara
12:30-14.00 Oğlen Oturumu : Otomatizmler ve Bilincin Davranış Üzerindeki Rolü: Neden ve Nasıl?
Oturum Başkanı: Güven Güzeldere, Çiğdem Özkara
Bilincin Zihindeki İşlevi ve Davranış Üzerine Etkisi: Kuramsal Bir Çerçeve
Güven Güzeldere
Epilepsi Nöbetlerinde Otomatizm
Çiğdem Özkara
Otomatizm ve Dissosiyatif Bozukluklar
Vedat Şar
Parasomnilerde Otomatizm
Derya Karadeniz
14:00 – 15:30
Derin Tarih, Nörobilim ve Davranış
Beynin Tarihselliği Bağlamında İstifçilik: Zamanın Biriktirdikleri Daniel Smail
Oturum Başkanı: Raşit Tükel
Tartışmacı: Ömer Madra
15:30-16.00
Akılcı İlaç Kullanımı
Hakan Karaş- Evrim Göde
16.00-17.30 Nörolojik Bilimler, Psikanaliz ve Felsefe
“Haz İlkesinin Ötesinde” Plastisite ve Elastisite
Catherine Malabou
Oturum Başkanı- Tartışmacı: Talat Parman
01 KASIM 2014
09: 00 – 10:00 Türkiye’de Davranış Bilimleri
Türkiye’de Davranış-Beyin İlişkilerinin Kısa Tarihi
Oğuz Tanrıdağ
Oturum Başkanı: - Hakan Atalay, Öget Öktem Tanör
10.00-10.15
Ara
10:15 – 12:15
Oturum Başkanı: Hakan Gürvit, Güven Güzeldere
İnsan Nöroplastisitesinin Nörobilimsel ve Felsefi Yönleri, Fenomenal Bilinç ve Onun Derin Tarihteki Kökleri
Daniel Smail
Nöroplastisiteye Hegelci Diyalektik Çerçevesi ve Nörobilimden Bakış
Fenomenal Bilinç, Nörobilim ve Felsefe
12:15 – 13:30 Ara
Catherine Malabou
Güven Güzeldere
7. NÖROPSİKİYATRİ GÜNLERİ & 100.YIL SEMPOZYUMU
BİLİMSEL PROGRAM
13:30 – 15:00 Yolculuk Nereye? Kehanetler, Öneriler.
Oturum Başkanı: Engin Eker, Başar Bilgiç
Hakan Gürvit Geleceğin Birleşik Nöropsikiyatrisi İçin Bir İsim Önerisi: Nörofenomenoloji
Timuçin Oral Sonraki Yüzyılda Psikiyatri Ne Vaadedebilir?
15:00 – 15:30 Kapanış Oturumu-İŞ Aksel Ödül Töreni
15:30 – 17.00 Kurslar
Migrende Botox Tedavi Kursu 2 Seans
Download

Program için Tıklayınız..