DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
01.01.2015
SİRKÜLER NO: 2015 / 12
Konu: 2015 yılında uygulanacak asgari ücret ve SGK primi günlük kazancının üst
ve alt sınırı hk.
31 Aralık 2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun
30 Aralık 2014 tarih ve 2014/1 sayılı Kararı ile 1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında
uygulanacak olan asgari ücret tutarları belirlenmiştir.
16 yaşını doldurmuş işçiler ile 16 yaşını doldurmamış işçiler için asgari ücret tutarları eşitlenmiş
olup 2015 yılına ilişkin belirlenen asgari ücret tutarları aşağıda yer almaktadır.
1) 1 Ocak – 30 Haziran 2015 tarihleri arasında uygulanacak olan Asgari Ücret ve SGK primi alt ve üst
sınırları
1.1. Asgari Ücret
- İşçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin günlük tutarı 40,05 TL, aylık tutarı
1.201,50 TL’dir.
1.2. SGK Primine Esas Günlük ve Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı
Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 82’nci maddesine göre alınacak prim ve
verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun
39’uncu maddesine göre 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücret, üst sınırı ise günlük
asgari ücretin 6,5 katıdır.
Buna göre 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 82’nci maddesi uyarınca alınacak prim ve
verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan;
- günlük kazanç alt sınırı 40,05 TL, günlük kazanç üst sınırı 260,33 TL,
- aylık kazanç alt sınırı 1.201,50 TL, aylık kazanç üst sınırı 7.809,75 TL olarak hesaplanmaktadır.
2) 1 Temmuz – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında uygulanacak olan Asgari Ücret ve SGK primi alt ve
üst sınırları:
2.1. Asgari Ücret
- İşçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin günlük tutarı 42,45 TL, aylık
tutarı 1.273,50 TL’dir.
1
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
2.2. SGK Primine Esas Günlük ve Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı
5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 82’nci maddesi uyarınca alınacak prim ve verilecek
ödeneklerin hesabına esas tutulan;
- günlük kazanç alt sınırı 42,45 TL, günlük kazanç üst sınırı 275,93 TL,
- aylık kazanç alt sınırı 1.273,50 TL, aylık kazanç üst sınırı 8.277,75 TL olarak hesaplanmaktadır.
Açıklanan konu ile ilgili ek bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temasa geçiniz.
Saygılarımızla,
DİPNOT YMM LTD. ŞTİ.
2
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
Download

sırk 2015-12 2015 yılı asgari ücret ve sgk tavan tutarı hk.