Doğu ve Güneydoğu İlleri Karate Şampiyonası
Müsabaka Talimatı
Müsabakanın Yeri
Müsabakanın Tarihi
Kayıt ve Kafile Listelerinin Alınması
Tartı Tarihi ve Saati
Hakem Bilgilendirme Toplantısı
Müsabaka Başlama Saati
Kuşak Durumu
Müsabakaya Katılacak İller
YAŞ GRUPLARI ve KİLOLAR
Batman – Atatürk Spor Salonu
22-23 Ağustos 2014
21 Ağustos 2014 Perşembe – 16.00-19.00 arası
Müsabaka Programında Belirtilecektir.
22 Ağustos Cuma - Saat 09.00
23 Ağustos Cumartesi - Saat 09.00
22 Ağustos Cuma - Saat 09.30
23 Ağustos Cuamrtesi - Saat 09.30
Sarı Kuşak ve üstü
Erzurum-Erzincan-Malatya-Van-Elazığ-Muş-Bingöl-Iğdır-Kars-Hakkari-BitlisArdahan-Tunceli-Gaziantep-Diyarbakır-Şanlıurfa-Batman-Adıyaman-Siirt-MardinKilis-Şırnak-Ağrı
YAŞ GRUPLARI
2006-2007 Doğumlu Bay-Bayan Kata
2005-2004 Doğumlu Bay-Bayan Kata-Kumite
2003-2002 Doğumlu Bay-Bayan Kata-Kumite
2001-2000 Doğumlu Bay-Bayan Kata-Kumite
1999-1998-1997 Doğumlu Bay-Bayan Kata-Kumite
2005-2004 Doğumlu Bay Kumite
2005-2004 Doğumlu Bayan Kumite
2003-2002 Doğumlu Bay Kumite
2003-2002 Doğumlu Bayan Kumite
2001-2000 Doğumlu Bay Kumite
2001-2000 Doğumlu Bayan Kumite
1999-1998-1997 Doğumlu Bay Kumite
1999-1998-1997 Doğumlu Bayan Kumite
KİLOLAR
30, 35, 40, +40 Kg.
25, 30, 35, +35 Kg.
35, 40, 45, +45 Kg.
32, 37, 42, +42 Kg.
40, 45, 50, +50 Kg.
42, 47, +47 Kg.
52, 57, 63, 70, +70 Kg.
47, 54, +54 Kg.
Tüm kategorilerde ellik, ayak koruyucu, kaval kemiği koruyucu ve dişlik mecburidir.
TEKNİK TALİMATLAR
1 - Müsabakalar W.K.F. ve T.K.F. Kurallarına göre yapılacaktır.
2 - Müsabakaya katılacak sporcuların kuşak durumlarını gösterir sicil kayıtları Federasyon Sicil sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.
3 - Müsabakalarda Lisans mecburiyeti olup, Lisanslar 2014 yılı vizeli olacaktır.
4- Antrenörler 2014 yılı vizeli olup, resmi Kafile Listelerinde isimleri yazılı olacak ve müsabaka anında Federasyonca verilmiş olan Antrenör Kimlik
kartlarını boyunlarında asılı bulunduracaklardır. Kafile Listesinde isimleri olmayan Antrenörler müsabakada görev yapamayacaklardır.
5- Müsabakaya katılacak iller, kafile listelerinde sporcuların kategorilerini (Kata-Kumite) kilolarını ve kulüplerini belirterek İl Müdürlüğünden
onaylatacaklardır. Kafile Listesine elle yazı ilavesi yapılmayacaktır. Kafile Listesinde ismi olmayan sporcular müsabakalara katılamayacaktır.
6 - Tartılar kontrol tartısı niteliğinde olup; talimatta belirtilen saatler dışında yapılmayacaktır. Tartıya girecek sporcular Lisanslarını tartıda ibraz etmek
zorundadırlar. Tartının uzatılma süresi yetkisi Organizasyon Kuruluna aittir. Tartıya isteyen Antrenörler katılabilirler. Tartılar bittikten sonra ve Kontrol
listeleri askıdan kaldırıldıktan sonra tartı ile ilgili itirazlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
7 - Kilolarda kesinlikle tolerans tanınmayacaktır. Kilosu fazla veya az olan sporcular reglamanda belirtilen kilolar dışındaki alt ve üst kilolara kontenjanı
olsa dahi kesinlikle yerleştirilmeyecek ve maça alınmayacaklardır.
8 - Kata kayıtları talimatta belirtilen saatlerde yapılacak olup, Kata müsabakalarına katılacak olan sporcuların Lisansları Antrenör veya idareciler
tarafından kayıt esnasında Organizasyon Kuruluna teslim edilecektir. Sporcu katılmayacağı halde kata kaydı yaptıran antrenörler Organizasyon Kurulu
tarafından Disiplin Kuruluna sevk edileceklerdir.
9 - Müsabakanın yapıldığı il imkânları müsait ise, a) Yeteri kadar tatami ayarlayacaktır. Yeteri kadar tatamileri yoksa tatamiler Türkiye Karate
Federasyonunca Müsabakanın yapıldığı ile gönderilecektir. b) Müsabaka alanı dışında sporcuların ısınma alanı ayarlayacaktır. c) Müsabaka süresince saha
komiserliği yapabilecek 4 görevli bulunduracaktır. d) Müsabaka alanını çevreleyecek panolar ayarlanacaktır. e) Organizasyon Kurulu odası, Bay ve bayan
hakem odaları ile bay ve bayan sporculara yeteri kadar soyunma odaları ayarlanıp odaların kimlere ait olduğunu belirten yazılar yazılacak. f)
Müsabakalarda kullanılmak üzere 2 Yazıcı, 1 Fotokopi Makinesi en az 5 top kâğıt, 1 Zımba ve teli, delgeç 5 adet dosya 20 adet A–4 zarf ile 2 Doktor ve
Ambulans temin edilecektir.
10 - Müsabakalarda İlk 4 dereceye giren sporcular ile 01–15 arası 1 Antrenör, 16 - 30 arası 2 Antrenör, 31–75 arası 3 Antrenör ile 76 ve yukarısı için 4
Antrenöre Harcırahları Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığınca karşılanacak olup; Dereceye giremeyen sporcuların ve idarecilerin harcırahları kendi İl
Müdürlüklerince karşılanabilir.
11 - Müsabakalar ile ilgili yapılacak itirazlar Merkez Hakem Kuruluna, Müsabaka Organizasyonu ile ilgili itirazlar ise Organizasyon Kuruluna 100 TL.
makbuz Karşılığında yapılacaktır.
12 - Müsabaka Esame (Kontrol) listeleri müsabaka başlamadan önce salon içerisinde görünür bir yerde asılacak ve anons edilecektir. Müsabaka günü kura
çekiminden sonra kura çizelgelerine kesinlikle müdahale yapılamayacaktır. İsteyen Antrenörler kura çekimine katılabilirler.
13– Sporcu ve Antrenörlerin Kıyafetleri Federasyonumuz internet sitesinde yayımlanan Kıyafet Talimatı doğrultusunda olacaktır. Aksi davrananlardan
Antrenör ve Sporcu sorumludur. Açılış ve Madalya Seremonisinde Sporcular Karate elbisesi ve ya Eşofman giyineceklerdir.
14 - Bu Talimatla ilgili gerekli değişikliklerde karar verme yetkisi Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığına aittir.
Download

müsabaka reglamanı - Türkiye Karate Federasyonu