İLERİ (HİBRİT) BİTKİ ISLAHI
TEKNİKLERİ
Dr. Pınar ÇUBUKCU
Doğu Akdeniz Tarımsal
Araştırma Enstitüsü
Sunu Planı
 Tanıtım
Yapılan Çalışmalar
Sonuç
2
Tanıtım
17 Aralık 2012 tarihinde ABD, Iowa Devlet
Üniversitesi Ziraat Fakültesinde başlayan bu eğitim 5
ay sürmüştür.
3
Tanıtım
Reid G. Palmer
Affiliate Professor
[email protected]
Office: G301 AGRON
Phone: (515) 294-7378
Fax: 5152942299
4
Tanıtım
5
Tanıtım
Hibrit Soya Islahı
İstatistik ve Moleküler Bitki Islahı
Soya Bitkisinde SDS ve Kist Hastalığı ile
ilgili proje
Yıllık Soya Islahçıları toplantısı (St. Louise)
SDS Dayanıklı Çeşit Geliştirme Projesi
6
Yapılan Çalışmalar
Hibrit Soya Projesinin amacı;
Böcekler
yoluyla
yabancı
döllenmeyi
sağlayarak, fenotipik tekrarlamalı seleksiyon
yöntemi ile soyada tohum artışını sağlamak,
Sitoplazmik
erkek
kısırlık
ile
ilgili
bilinmeyenleri tanımlamak
Soya
çiçeklerinin
çekiciliğini
sağlayan
özelliklerin moleküler haritasını çıkarmak.
7
Yapılan Çalışmalar
Bu proje ile istenilenler
 Heterosis düzeyleri üstün ebeveyn
kombinasyonları üretmek,
 Stabil bir erkek steril , dişi fertil bir sistem
oluşturmak,
 Mekanik olarak hasat edilebilen, normal olarak
tohum oluşturabilen %100 dişi bitkilerin elde
edildiği seleksiyon sistemi
8
Yapılan Çalışmalar
Erkek ebeveynden dişi ebeveyne pollen
transferini sağlayan, etkili bir transfer sistemi,
Tohum firmaları ve yetiştiriciler gibi tüketiciler
için ekonomik bir tohum artışı sağlamak
9
Yapılan Çalışmalar
İlk adım
Erkek ebeveynden dişi ebeveyne polen transferi
Discovery-Attraction-Reward
• Çiçeğin dizaynı
– Büyüklüğü
– Yapısı
– Durumu
– Rengi
– Yaydığı kokular (volatiles); PER technique
– Nectar üretimi (Kalitesi ve miktarı)
– herkogamy derecesi (Çiçek içindeki anter ve
stigmanın ayrılma derecesi))
– Dichogamy (Anterin çatlaması ve stigmanın pollenleri
kabul etme zamanı arasındaki farklılık)
Yapılan Çalışmalar
Erkek steril soya bitkilerinin tohum miktarları arılarla
fenotipik tekrarlamalı seleksiyon kullanılarak
artırılabilir.
Soyada tohum miktarlarını artıracak Anatomik,
morpholojik, and kimyasal özellikler tam olarak
bilinmemektedir.
 Stoplazmik erkek kısır yeni germplasmların
belirlenmesi gerekmektedir.
Yapılan Çalışmalar
Soyada SDS ve SCN hastalığına dayanıklı çeşit
geliştirme ıslahı ile ilgili projeyi yürüttüm. Bunun için
önce nematodlar elde edilmiştir.
14
Yapılan Çalışmalar
15
Yapılan Çalışmalar
16
Yapılan Çalışmalar
17
Yapılan Çalışmalar
Nematodları ve fusariumları hastalık olusturması için
toprağa karıştırılmıştır.
18
Yapılan Çalışmalar
Soya tohumlarını ekilerek dört tekerrürlü bir sera
denemesi kurulmuştur. Düzenli olarak bakım
işlemleri yapılmıştır.
19
Yapılan Çalışmalar
20
Yapılan Çalışmalar
Bitkiler toprak yüzeyine çıktıktan sonra 6 defa hastalık
gözlemleri alınmış ve skorlama yapılmıştır. Ayrıca moleküler
çalışmalar için de yaprak örnekleri alınmıştır.
21
Yapılan Çalışmalar
22
Yapılan Çalışmalar
Sudden Death Syndrom (SDS)
23
Yapılan Çalışmalar
Bu çalışmaların yanı sıra laboratuvarda DNA analizi yapılarak
moleküler çalışmalara da katılım sağlanmıştır. Proje ile ilgili
çalışmalar Dr. Cianzio ve Dr. Leonorun ekibi tarafından halen
yürütülmektedir.
24
Yapılan Çalışmalar
25
Sonuç
Bitki ıslahı ile ilgili yeni bilgiler edinilmiştir.
Bitki ıslahı çalışmaları bir ekip işidir.
Bu program ile bitki ıslahı konularında çalışan
çok sayıda bilim insanı ile tanışılmıştır.
Literatür tarama ve yayın yapma
26
27
Teşekkürler
[email protected]
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
28
Download

"İleri Bitki (Hibrit) Islahı Teknikleri" konulu Eğitime katılım