ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
2014/2015 GÜZ YARIYILI VİZE SINAV PROGRAMI
Sınav Tarihleri Sınav
Saati
3 Kasım 2014 09.00
Pazartesi
1.SINIF
Dersin Adı
Hukukun Temel Kavramları
(Mehmet ÇATLI)
Snv
Sal.
103
110
Sınav
Saati
11.00
4 Kasım 2014 09.00
Salı
Medeni Hukuk Bilgisi-I
(Ramazan AYDIN)
103
110
5 Kasım 2014 09.00
Çarşamba
Daktilografi-I
( Fuat AYDIN)
6 Kasım 2014 09.00
Perşembe
Temel Bilgi Teknolojileri-I
2.SINIF
Dersin Adı
Ticaret Hukuku Bilgisi-I
(Mehmet ÇATLI)
Snv
Sal.
103
110
11.00
İcra Hukuku
(Mehmet ÇATLI)
103
110
LAB
11.00
Daktilografi-III
(Fuat AYDIN)
LAB
103
11.00
Borçlar Hukuku
103
(Ramazan AYDIN)
(Seyit HASOĞLU)
110
110
Davranış Bilimleri
(Seyit HASOĞLU)
103
110
11.00 Kalem Mevzuatı ve İşlemleri 103
(Sevil AYDIN)
110
10 Kasım 2014 09.30
Pazartesi
Anayasa Hukuku Bilgisi
(Sevil AYDIN)
103
110
11.00
Ceza Hukuku Blgisi
(Emrah ÖZDEMĠR)
103
110
11 Kasım 2014 09.00
Salı
Adli Yazışma-I
(Sevil AYDIN)
103
110
11.00
İktisat
(Oğuzhan TÜRKER)
103
12 Kasım 2014 09.00
Çarşamba
Yargı Örgütü
(Sevil AYDIN)
103
110
11.00
İdari Yargı
(Atila ERKAL)
103
09.00
7 Kasım 2014
Cuma
110
13.00
13 Kasım 2014 09.00
Perşembe
Genel Muhasebe
(Mehmet ERCĠYES)
103
110
11.00
Belediye Mevzuatı
103
(Veli BÖKE)
110
Tebligat Hukuku
103
(Sevil AYDIN)
110
14 Kasım 2014
Cuma
11.00
Mali Mevzuat
(Gülden ġĠġMAN)
103
110
15 Kasım 2014 10.00 AİİT-I/Yabancı Dil-I/Türk Dili-I ERUZEM
Cumartesi
Sınav süresi, bir ders saatini (50 dakika) geçmemek üzere sınavı yapan öğretim elemanınca belirlenir.
Takvimde değişiklik yapılması Yüksekokul Müdürlüğünün oluruna bağlıdır.
Gözetmenli sınav takvimi daha sonra ilan edilecektir.
Öğretim Görevlisi Mehmet ÇATLI
Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Download

Sınav Programı - Erciyes Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu