T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 65894265/<...>/<...>
Konu: Seminer Duyurusu.
<...>
.......................................MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi :Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 23/12/2014 tarih ve 6806746 sayılı yazısı.
İlgi yazı gereği,Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca
10-11 Ocak 2015 tarihlerinde yapılacak olan seminer ile ilgili yazı örneği ektedir.Konunun
okullarınızda bulunan tüm öğretmenlere duyurulması ve okul müdürlükleri tarafından
katılımcı listelerinin [email protected] adresine gönderilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet BABA
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
EKİ:
1-Yazı Örneği ( 2 sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Okullara
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 73943645/774.01/6806746
Konu: Seminer Duyurusu
23/12/2014
.................................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 10/09/2012 tarihli ve 12952
sayılı yazısı.
Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca 10-11 Ocak 2015
tarihlerinde yapılacak olan seminer ile ilgi yazı ektedir. Konunun ilçenizde bulunan tüm
öğretmenlere duyurulması ve okul müdürlükleri tarafından katılımcı listelerinin
[email protected] adresine gönderilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EK:Yazı (2 sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Kaymakamlıklara (İlçe MEM)
Ayşe Fitnat Cad. 31070 Antakya/HATAY
Elektronik Ağ : hatay.meb.gov.tr - www.hataymeb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: Aysel KARA Şef
Tlf.
: 0 326 - 2276868- ( 1118 )
e-posta : [email protected]
Faks : 0 326 - 2276969
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden6723-46d3-3b9d-828a-f505 kodu ile teyit edilebilir.
Download

T.C. YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı