T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 2 NOLU GENEL SEKRETERLİĞİ
DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ
LARİNGOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
KONU
:
Dr. Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi
Kliniği”nde kullanılmak üzere larengoskop seti teknik şartnamesidir.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
TEKNİK ÖZELLİKLER
:
Laringoskop seti 1 adet handle, 5 adet blade, 4 adet şarj olabilir pil ve 1 adet
şarj cihazından oluşmalıdır
Laringoskop'un handle ve blade'i paslanmaz çelik olup, dezenfektan
solüsyonlara ve otoklava dayanıklı olmalıdır.
“Bladeler ;
1 adet 100mm ( + - ) 5 mmx11mm (+ - ) 1 mm (Miller)
1 adet 95mm ( + - ) 5 mmx12mm ( + - ) 1 mm (Macintosh)
1 adet 114mm ( + - ) 5 mmx12mm ( + - ) 3 mm (Macintosh)
1 adet 133mm ( + - ) 5 mmx15mm ( + - ) 1 mm (Macintosh)
1 adet 150mm ( + - ) 5mmx16mm ( + - ) 1 mm (Macintosh)
ölçülerinde olmalı ve Blade'ler görüş alanını kapatmayacak ve entübasyonu
zorlaştırmayacak incelikte olmalıdır.
Handle ile blade'in birleşme yeri kolay çıkarılıp, takılabilmelidir.
Bladelerde ampül ve elektrik devresi bulunmamalı, ışık kaynağı handle(gövde)
üzerinde olmalıdır.
Aydınlatma sistemi fiberoptik sistem olup ışık ömrü uzun parlak ve net ışık
sağlamalıdır. Bu hususlar orijinal katalog ve/veya kullanım kılavuzlarında
belirtilmelidir.
Işık kaynağı handle (gövde) üzerinde ve LED veya zenon halojen olmalıdır.
Blade, handle(gövde) üzerine takılıp kullanım pozisyonuna getirildiğinde ışık
kaynağı otomatik olarak devreye girmeli, blade çıkartıldığında otomatik olarak
sönmelidir.
Bladeler buhar ve etilen oksit ile steril steril edilebilir olmalıdır. Bu husus orijinal
katalog ve/veya kullanım kılavuzlarında belirtilmelidir.
İki adet orta boy şarj edilebilir pil ile çalışmalıdır.
Set ile birlikte 1 adet pil şarj cihazı, 1 adet ampul ve 1 adet taşıma çantası (en
az 5 blade ve en az 1 handle muhafaza edecek bölmelere sahip) verilmelidir.
Cihazın 2 yıl süreyle tam garanti, tam garanti süresi sonunda 10 yıl süreyle
ücreti karşılığında yedek parça ve servis garantisi olmalıdır.
İhale komisyonu gerekli görmesi durumunda teklif edilen marka model cihazın
demonstrasyonunun yapılmasını isteyebilir. İhale komisyonu tarafından
demonstrasyon istenmesi halinde; ilgili firma tarafından demonstrasyon
yazısının tebliğini takip eden en geç 7 (yedi) takvim günü içerisinde teklif edilen
cihaz ihale komisyonu teknik üyelerine demonstrasyon işlemi için getirilecektir.
İhale komisyonu teknik üyelerine demonstrasyon için teslim edilen cihazların
demo işlemi 3 (üç) iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir. Demonstrasyon
esnasında teklif edilen marka model cihazın teknik şartnameye uygunluğu
kontrol edilecektir. İlgili firma teklif ettiği marka model cihazı ilgili hastaneye
kurarak veya hazır kurulu çalışır durumdaki diğer kurumlardaki cihaz üzerinde
demonstrasyon yapılabilir. Demonstrasyonla ilgili bütün masraflar firmaya aittir.
Demo için teklif edilen cihazı istenilen sürede teslim etmeyen veya demo
sonucu uygun görülmeyen teklifler reddedilecektir.
3.
KABUL VE MUAYENE
:
3.1.
Cihaza ait garanti belgesi üretici ve satıcı firma tarafından düzenlenerek mal
teslimi esnasında muayene ve kabul komisyonuna verilecektir.
3.2.
Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
3.3. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri
geçerlidir.
Download

tc sağlık bakanlığı türkiye kamu hastaneleri kurumu ankara ili kamu