25 KASIM – SALI
09:00 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 12:00
BÜYÜK
SALON
BÜYÜK
SALON
AÇILIŞ & PROTOKOL
12:00 – 13:00
13:30 – 15:00
KAHVE ARASI
PROF. DR. HÜSEYİN BAĞCI (ODTÜ Ulus. Aras. İliş. Böl. Başkanı)
PROF. DR. MUSTAFA AYDIN (Kadir Has Üni. Rektörü)
KEYNOTE SPEAKER 1
KEYNOTE SPEAKER 2
ÖĞLE YEMEĞİ
BÜYÜK
SALON
KHAS PANELİ
1914’ten 2014’e Türk Dış
Politikasının Sorunları ve
İkilemleri
-
13:30 – 15:00
KÜÇÜK
SALON
-
13:30 – 15:00
SEMİNER 1
13:30 – 15:00
SEMİNER 2
-
15:00 – 15:30
Mustafa AYDIN (Panel Başkanı)
Mitat ÇELİKPALA, “Fırsatlar ve Kaçan Fırsatlar: Türkiye’nin Avrasya
Politikası”
Serhat GÜVENÇ, “Tarihsel ve Bölgesel Perspektiften Türk Dış
Politikasında ‘Yalnızlık’”
Salih BIÇAKCI, “Bitmeyen Büyük Oyun Ortadoğu ve Türkiye’nin Dış
Politikası”
Lerna YANIK, “Türkiye-Rusya İlişkilerine Genel Bir Bakış: Dostlar
Alışverişte mi?”
Ramazan GÖZEN, Oturum Başkanı.
Zeynep Şahin MENCÜTEK, “A Comparative Study of State Responses
to the Syrian Refugee ‘Problem’ in Jordan, Turkey and Lebanon”
Düzgün ARSLANTAŞ & Şenol ARSLANTAŞ, “A Key to Assad’s
Survival in Syria: the International Context of the Syrian Crisis”
Madhu SHARMA, “Conflicting Human Rights in ‘Globalized’
Afghanistan”
Dinoj KUPADHYAY & Athar ZAFAR, “Afghanistan Under Transition:
India’s Multilateral Engagement and Prospective Policy”
Göksel İŞYAR, Oturum Başkanı
Zeeshan MUNIR, “Russian Geopolitical Concerns and Ukranian Crisis”
Nina BELYAKOVA & Firdavs ASANOV, “Cooperation between Russia
and Turkey in the Black Sea Region”
Sanjiv Ranjan, “India on the Bipolar Continuum of Ukraine Crisis”
KAHVE ARASI
15:30 – 17:00
BÜYÜK
SALON
SDE PANELİ
Oynak Coğrafya Ortadoğu’da
Siyaset
15:30 – 17:00
KÜÇÜK
SALON
-
15:30 – 17:00
SEMİNER 1
-
15:30 – 17:00
SEMİNER 2
-
18:30 – 20.00
Birol AKGÜN, Panel Başkanı
Birol AKGÜN, “Uluslararası Sistemin Dönüşüm Krizleri ve
Ortadoğu”
Mehmet ŞAHİN, “Ortadoğu Krizi ve Devlet Dışı Aktörler”
Ahmet UYSAL, “Kuzey Afrika: Qua Vadis?”
Murat YILMAZ, “Ulus İnşa Süreci ve Türkiye'nin Ortadoğu'dan
Kopuşu”
Hüseyin BAĞCI, Oturum Başkanı
Bezen Balamir COŞKUN, “What Brings us Together is What Pulls us
Apart: Cosmopolitanism, Norm Entrepreneurship and Critical Geography
in Euro-Mediterranean Relations”
Plamen RALCHEV, “International Communications: The Geopolitics of
No Limits”
Charalambos TSARDANIDIS, “Geopolitical Visions and the Process of
Europeanization : Τhe Case of Greek Foreign Policy after the Economic
Crisis”
Christian LEKON, “The Geopolitics of Islamic Anti-Imperialism: A
Comparison of Jamal Ad-Din Afghani and Usama Bin Ladin”
Idris BWANU, “Historical Radiation and Regional Dimension”
Hayati AKTAŞ, Oturum Başkanı
Hayati AKTAŞ, “Dağlık Karabağ Sorunun Uluslararası Boyutu”
İlham HESENOV, “Karabağ Sorunu Çözülebilir mi?”
Ruslan ISMAYILOV, “Küresel Mücadele Kafkasya, 23 Yıl Önce ve
Günümüzde”
Reha YILMAZ, “Dağlık Karabağ Çatışmasında Çözüm Arayışları:
Güvensizlik Eşiğinin Kırılması Çalışmaları”
Cavid QASIMOV, “Türkiye-Azerbaycan Petrol-Doğalgaz Boru Hat
projelerinin Kafkasların Jeopolitiği ve Enerji Güvenliği Bakımından
Önemi”
Sezgin KAYA, Oturum Başkanı
Surender SINGH, “Transnational Organized Crime and Drug
Trafficking”
H. Hossein Laghab, “The Arms Trade as Organized Crimes in Civil War
and Conflicts”
Amrita Purkayasta, “Issue of the Child Soldiers: Case Study of
Afghanistan”
AKŞAM YEMEĞİ
26 KASIM – ÇARŞAMBA
10:30 - 12:00
BÜYÜK
SALON
-
10:30 - 12:00
10:30 - 12:00
KÜÇÜK
SALON
SEMİNER 1
UİK PANELİ
-
1914’ten 2014’e Türk Dış
Politikasının Sorunları ve
İkilemleri – II
-
10:30 - 12:00
12:00 – 13:00
Tayyar Arı, Oturum Başkanı
Aybek ISAYEV, “The Most Important Geostrategic Interest of the USA
in the South Caucasus”
Mayya JAFARGULİYEVA, “Geopolitical Realities in the South
Caucasus: A New Vector of Integration Process”
Sevda ACHUNDOVA, “Azerbaijan in the System of Modern
International Relations”
Seyed Mohammad SEYEDİ, Hossein AGHANDE and Hasan GOLI,
“The Cultural structures’ Impact on the Relationships of Iran and
Republic of Azerbaijan in terms of Constructivism Approach”
Slimane MELOUKİ, “Algerian Diplomacy or Approach. How Algeria is
Positioning Itself toward an Exit Strategy from the Crisis in Mali”
Mustafa AYDIN, Panel Başkanı
Işık GÜRLEYEN, “Askeri Müdahalelerin Türk Medyasında İslenişi:
NATO'nun Libya Müdahalesi”
Haldun Yalçınkaya, “Yabancı Terörist Savaşçılar ve Türkiye”
Şevket Ovalı, “Türk-Yunan İlişkilerinde İşbirliği ve Anlaşmazlık
Dinamikleri”
Sezgin Kaya, Oturum Başkanı
Ragıp Kutay KARACA & Özlem COŞAR, “Pasifik'in Tehlikeleri Suları:
Çin-ABD Mücadelesinin Gölgesinde Güney Çin Denizinde Diplomatik
Bir Çözüm Mümkün Mü?”
Caner KUR & Mert ÇELİK, “Kuzey Doğu Asya’da Artan Silahlanmanın
Bölgesel Güvenliğe Etkisi”
Mustafa TÜTER, “Çin Jeopolitik Muhayyilesi”
Burak KORKMAZ, “3D Printer: Atlantik ve Avrasya”
SEMİNER 2
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 15:00
BÜYÜK
SALON
-
13:30 – 15:00
KÜÇÜK
SALON
-
13:30 – 15:00
SEMİNER 1
SESA ENSTİTÜSÜ PANELİ
Toplum, Siyaset, Çözüm
Modelleri ve Uluslararası
Hukuk Tartışmaları
13:30 – 15:00
SEMİNER 2
-
15:00 – 15:30
15:30 – 17:00
KAHVE ARASI
BÜYÜK
SALON
ORSAM PANELİ
Değişen Ortadoğu'da Türk
Dış Politikası
15:30 – 17:00
Hayati AKTAŞ, Oturum Başkanı
Sibel TURAN & Demet ŞENBAŞ, “Kara Hâkimiyeti Teorisi ve
Günümüze Yansımaları”
Erdem ÖZLÜK, “Uluslararası İlişkiler ve Yeniden Jeopolitik”
Aşkın İnci SÖKMEN, “Uzay Jeopoliği: Güç Dengesinde Önemli Avantaj
Alanı”
Gökhan EŞEL, “Amerikan Dış Politikasındaki Jeopolitik Dönüşümün
Mimarı: Robert Strausz Hupe”
Bezen Balamir COŞKUN, Oturum Başkanı
Marian KARAGYOZOV, “Great powers` active Diplomacy in the
Region of Central Asia”
Urban JAKSA, “States of Exception: A Critical Geopolitical Analysis of
Unrecognized States in Post-Soviet Space”
Javed ZAFAR, “Dynamics of Energy Geopolitics of Central Asia”
Kamuran REÇBER, Panel Başkanı
Kamuran REÇBER, “Kobani Olaylarının Uluslararası Hukuk Acısından
Değerlendirilmesi”
Bilal Sambur, “IŞİD ve Mezhepçilik Tartışmaları”
Veysel Ayhan, “Kürtler ve Çözüm Modelleri”
Kaan Dilek, “Şiilik Çalışmaları Direktörü, İran'ın ‘Proxy War’ Siyaseti”
KÜÇÜK
SALON
-
-
Şaban KARDAŞ, Panel Başkanı
Şaban KARDAŞ, “Ortadoğu Düzeninin Değişimi ve Türkiye”
Harun ÖZTÜRKLER, “Türkiye'nin Ortadoğu Politikasının Ekonomik
Arka Planı
Bayram SİNKAYA, "Değişen Ortadoğu'da Türkiye-İran İlişkileri”
Bilgay DUMAN, “Yeni Meydan Okumalar Çerçevesinde Türkiye'nin
Irak Politikası”
Oytun ORHAN, “Suriye İç Savaşı ve Türkiye”
Sibel TURAN, Oturum Başkanı
Nergiz Özkural KÖROĞLU, “Büyük Güçlerin Gölgesindeki Ukrayna
Kimlik İnşaa Sürecinin Ukrayna Halk Ayaklanmalarına Etkisi”
Amur GADJIEV, “Bölgesel Dönüşüm ve Türkiye Rusya İlişkileri”
Halil ERDEMİR, “Karadeniz Jeopolitiği’nin Rus Dış Politikasına Etkisi”
15:30 – 17:00
SEMİNER 1
-
15:30 – 17:00
SEMİNER 2
-
18:30 – 20.00
Yerkinay ONGAROVA, “Karadeniz’in Jeopolitik Önemi ve Kırım”
Meshdi ISMAILOV, “Avrasya Jeopolitiği Açısından Ukrayna Krizinin
Politik Kültür Bağlamında Bir Değerlendirmesi”
Kutay KARACA, Oturum Başkanı
Atasay ÖZDEMİR, “Kötümser Bir Bakış Açısıyla Afganistan’ın Geleceği
ve Uluslararası Sisteme Muhtemel Etkileri”
İ. Ömer ATAGENÇ, “Güneydoğu Asya’nın Jeopolitiği Bağlamında
Hindistan’ın Doğu’ya Bakış Politikası”
Büşra ÖGÜTÇÜ, “Afganistan Örneğinde Jeopolitik: Avantajlar ve
Dezavantajlar”
Çiğdem Aydın KOYUNCU, Oturum Başkanı
Pavan KUMAR, “In the name of Security, violating Human security:
Assessing the impact of US intervention on Human security in Iraq (20032014)”
Nitu KUMARI, “The Role of UN in Humanitarian Issues and Human
Security”
Rubina PRADHAN, United Nations and The principle of Responsibility
to Protect (R2P): Its Implementation and Geopolitical Challenges”
AKŞAM YEMEĞİ
27 KASIM – PERŞEMBE
10:30 - 12:00
BÜYÜK
SALON
-
10:30 - 12:00
KÜÇÜK
SALON
-
10:30 - 12:00
SEMİNER 1
-
10:30 - 12:00
SEMİNER 2
12:00 – 13:00
13:30 - 15:00
İbrahim CANBOLAT, Oturum Başkanı
Asim MEMMEDOV, “Azerbaycan’da Dini Düşünce ve Mezheplerin
Yayılmasının Bazı Sakıncaları (1991-2003)”
Ali Samir MERDAN, “Azerbaycan-ABD İlişkileri ve Azerbaycan'da ABD
İmajı”
Zeynep AYAS, “Karşılaştırmalı Perspektiften Kafkaslarda Toprak,
Kültür, İktidar İlişkisi: Rusya Federasyonu’nun Kafkaslardaki Mikro
milliyetçilik ve Uluslaşma Mücadelelerine Yaklaşımı (Çeçenistan ve
Abhazya Örneği”
Barış ÖZDAL, Oturum Başkanı
Adem KARA “Osmanlı Devleti’nde Sosyal Hareketlenmelerin Tarihsel
ve Sosyolojik Bir Değerlendirmesi”
Erkan ERTOSUN & Eyüp ERSOY, “Özal’ın Siyaset Anlayışı ve Türkiye
Dış Politikasının Değişen Parametreleri”
Tayyar ARI, Oturum Başkanı
Başak KALE, “Transatlantic Energy Security: Divergences and
Convergences”
James THURLOW, “Iran's Nuclear Program and the West”
Elnur ISMAYILOV, “Black Sea Security in the post-Crimea Annexation”
Manisha GANGAHAR, “Kashmir Conflict: Making Peace Through a
Bottom-up Approach”
ÖĞLE YEMEĞİ
BÜYÜK
SALON
-
Kamuran REÇBER, Oturum Başkanı
Rasim Özgür DÖNMEZ & Serap DURUSOY, “Küresel Krizle Birlikte
Yükselen Siyasal ve Ekonomik Milliyetçilik ve Neo-Faşizm”
Göktürk TÜYSÜZOĞLU, “Etno-Federalizm Kosova’daki Siyasal Krizi
Çözebilir mi?”
Yiğit Anıl GÜZELİPEK, “Arnavut Makedon Çatışması Bağlamında
Makedonya’nın Geleceği Sorunsalı”
13:30 - 15:00
KÜÇÜK
SALON
-
13:30 - 15:00
SEMİNER 1
-
13:30 - 15:00
SEMİNER 2
-
ORMER PANELİ
Ortadoğu’da Tolum, Siyaset
ve Dış politika
-
Çiğdem Aydın KOYUNCU, Oturum Başkanı
Jale AKHUNDOVA, “Küresel Çağda Kamu Diplomasisi: Ülke Örnekleri
Üzerine Bir Araştırma”
Resul TELLİ & Orhan CENGİZ, “AB Kurucu Ülkelerindeki Türk
Diasporasının Rolü”
Ahmet Göksel ULUER, “Afrika’da İslami Eğilimli Silahlı Örgütlerin
Güçlenmesi: Boko Haram Örneği”
Samet YILMAZ, “Neoklasik Realizm: İlerletici mi? Yozlaştırıcı mı?
Lakatos Perspektifinde Bir Değerlendirme”
Barış ÖZDAL, Oturum Başkanı
Barış DOSTER, “Suriye Sorununda Türkiye – İran Rekabeti ve ABD’nin
Konumu”
Düzgün ARSLANTAŞ &Şenol ARSLANTAŞ, “Mısır’da Siyasal
İslam’ın Çöküşü: Müslüman Kardeşler Örneği”
Özge Gökçen TERZİ, “Konstrüktivizm Bağlamında Mısır’da Müslüman
Kardeşler ve Rejimle İlişkiler”
Kemal İNAT, Panel Başkanı
Ömer Behram ÖZDEMİR, “Ortadoğu'da Mezhep Çatışması: Suriye
Örneği”
İsmail AKDOĞAN, “Arap Baharı Sürecinde Suudi Arabistan-İran
Rekabeti”
Recep Tayyip GÜRLER, “ABD İşgali Sonrası Irak'ta Şii Siyaseti”
Abdüssamet PULAT, “Ak Parti Dönemi Türkiye-İran İlişkilerinin
Ekonomik Boyutu”
15:00 – 15:30
KAHVE ARASI
15:30 – 17.00
DEĞERLENDİRME OTURUMU
Download

conference program (pdf)