Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Teknik Araştırma Ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı
Akreditasyon No: AB-0010-T
Revizyon No: 014 Tarih: 19 Aralık 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0010-T
Adresi :
Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayırımı
Altınova 06105
ANKARA / TÜRKİYE
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Zemin
Tel
: 0 312 399 27 96
Faks
: 0 312 399 27 95
E-Posta : [email protected]
Website : www.dsi.gov.tr
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Su Muhtevasının Tayini Etüvde Kurutma
Metodu
TS 1900-1 Deney 1 (A),
TS 1900-1 T1
Likit Limitin Tayini Koni Düşürme
(Penetrasyon) İle Likit Limitin Tayini
(Referans Metod)
TS 1900-1 Deney 2 (A),
TS 1900-1 T1
Likit Limitin Tayini Likit Limitin Çarpmalı
Cihazla Tayini (Yarı Logaritmik Grafik
Kullanılarak)
TS 1900-1 Deney 2 (B) ,
TS 1900-1 T1
Likit Limitin Tayini Likit Limitin Çarpmalı
Cihaz İle Tayini (Tek Nokta Yöntemi İle
Ölçüm)
TS 1900-1 Deney 2(C),
TS 1900-1 T1
Plastik Limitin Tayini ve Plastisite İndisinin
Bulunması
TS 1900-1 Deney 3,
TS 1900-1 T1
Zemin Danelerinin Bağıl Yoğunluğunun
(Özgül Ağırlık) Tayini İnce Daneli Zeminler
İçin Deney Metodu
TS 1900-1 Deney 5 (A),
TS 1900-1 T1
Zemin Danelerinin Bağıl Yoğunluğunun
(Özgül Ağırlık) Tayini Birim Hacim Ağırlık
Deneyi
TS 1900-1 Deney 5(C),
TS 1900-1 T1
Dane Çapı Dağılımının Bulunması Dane
Çapı Dağılımının Bulunması İçin Yıkamalı
Eleme Metodu
TS 1900-1 Deney 6 (A),
TS 1900-1 T1
Dane Çapı Dağılımının Bulunması İnce
Daneli Zeminlerin Dane Çapı Dağılımının
Bulunması İçin Hidrometre Metodu
TS 1900-1 Deney 6 (D),
TS 1900-1 T1
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık-Su
Muhtevası Bağıntısının 2,5 kilogramlık
Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji)
TS 1900-1 Deney 7,
TS 1900-1 T1
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/7)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Teknik Araştırma Ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı
Akreditasyon No: AB-0010-T
AB-0010-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Zemin Devam)
Agrega
Revizyon No: 014 Tarih: 19 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Tek Yönlü Konsolidasyon Özelliklerinin
Tayini
TS 1900-2 Deney 2,
TS 1900-2T1
Serbest (Tek Eksenli) Basınç Dayanımının
Tayini
TS 1900-2 Deney 3,
S 1900-2 T1
Kayma Direncinin Üç eksenli Hücrede
(Konsolidasyonsuz- Drenajsız )Boşluk Suyu
Ölçülmeden Tayini
TS 1900-2 Deney 4,
TS 1900-2 T1
Dispersibilite Deneyleri İğne Deliği Deneyi
TS 1900-2 Deney 5.7.1,
TS 1900-2 T1
Dispersibilite Deneyleri Dağılma Deneyi
TS 1900-2 Deney 5.7.2,
TS 1900-2 T1
Şişme Deneyleri Şişme Yüzdesi Deneyi
TS 1900-2 Deney 5.8.1,
TS 1900-2 T1
Şişme Deneyleri Şişme Basıncı Deneyi
TS 1900-2 Deney 5.8.2,
TS 1900-2 T1
Kayma Direncinin Kesme Kutusu İle Tayini
TS 1900-2 Deney 6,
TS 1900-2 T1
Düşen Seviyeli Geçirgenlik Deneyi
TS 1900-2 Deney 9,
TS 1900-2 T1
Taneler Arası Boşluklu Birim Hacim Kütle
ve Boşluk Oranı Tayini
ASTM C 29/C 29M
Beton Agregalarında Dona Dayanıklılığın
Kimyasal Yöntemle(Sodyum Sülfat) Tayini
ASTM C 88
Mineral Agregada 75 µm (No 200) Elekten
Geçen İnce Madde İçin Standard Deney
Yöntemi
ASTM C 117
İri Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluk ve
Su Emme Oranı Tayini
ASTM C 127
İnce Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluk ve
Su Emme Oranı Tayini
ASTM C 128
Küçük Boyutlu İri Agregaların Los Angeles
Bilyeli Tambur Cihazında Aşınma Etkilerine
Karşı Dayanıklılık Tayini Deneyi
ASTM C 131
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/7)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Teknik Araştırma Ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı
Akreditasyon No: AB-0010-T
AB-0010-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Agrega Devam)
Taze Beton
Sertleşmiş Beton
Kimyasal Katkılar
Çimento
Revizyon No: 014 Tarih: 19 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi
Standard Deney Yöntemi
ASTM C 136
Kil Topakları ve Eriyebilir Parçacıklar Oranı
Tayini
ASTM C 142
Agregada Toplam Rutubet Tayini Deneyi
(Kurutma Yoluyla)
ASTM C 566
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin
Deneyler- Bölüm 9: İnce Malzeme
Tayini-Metilen Mavisi Deneyi
TS EN 933-9
Beton-Taze Beton Deneyleri-Bölüm 2:
Çökme(Slamp) Deneyi
TS EN 12350-2
Beton-Taze Beton Deneyleri-Bölüm 7:
Hava İçeriğinin Tayini-Basınç Metotları
TS EN 12350-7
Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm
3: Deney Numunelerinin Basınç
Dayanımının Tayini
TS EN 12390-3
Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm
5: Deney Numunelerinin Eğilme
Dayanımının Tayini
TS EN 12390-5
Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm
6: Deney Numunelerinin Yarmada Çekme
Dayanımının Tayini
TS EN 12390-6
Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm
8: Basınç Altında Su İşleme Derinliği Tayini
TS EN 12390-8
Kimyasal katkılar- Beton, Harç ve Şerbet
İçin- Deney Metotları-Bölüm 6: Kızıl Ötesi
Analiz Tayini
TS EN 480-6
Kimyasal Katkılar- Beton, Harç ve Şerbet
İçin-Deney Metotları-Bölüm 11:Sertleşmiş
Betonda Hava Boşluğu Özelliklerinin Tayini
TS EN 480-11
Çimento Deney Metotları- Bölüm 1:
Dayanım Tayini
TS EN 196-1
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/7)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Teknik Araştırma Ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı
Akreditasyon No: AB-0010-T
AB-0010-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Çimento Devam)
Kaya Mekaniği
Revizyon No: 014 Tarih: 19 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Çimento Deney Yöntemleri- Bölüm 3 Priz
Başlangıç Süresinin Tayini
TS EN 196-3 Madde 6.2
Çimento Deney Yöntemleri- Bölüm 3
Genleşme Deneyi
TS EN 196-3 Madde 7
Çimentoda Toplam Katkı Tayini Deneyi
TSE CEN/TR 196-4
Çimentoda Kızdırma Kaybı Tayini (Sülfatlı
Çimentolar Hariç) Deneyi
TS EN 196-2 Madde 7
Çimentoda Klorür Tayini Deneyi
TS EN 196-2 Madde 14
Çimentoda Sülfatın Gravimetrik Tayini
Deneyi
TS EN 196-2 Madde 8
Çimentoda Çözünmeyen Kalıntı Tayini
Deneyi
TS EN 196-2 Madde 9
Doğal Taşlar-Deney Yöntemleri-Görünür
Yoğunluk Tayini
TS EN 1936 Madde 8.1
Doğal Taşlar-Deney Yöntemleri-Açık
Gözeneklilik Tayini
TS EN 1936 Madde 8.1
Doğal Taşlar-Deney Yöntemleri-Gerçek
Yoğunluk Tayini
TS EN 1936 Madde 8.2
Doğal Taşlar-Deney Yöntemleri-Toplam
Gözeneklilik Tayini
TS EN 1936 Madde 9.5
Doğal Taşlar-Tek Eksenli Basınç Dayanımı
Tayini
TS EN 1926
Doğal Yapı Taşları-İnceleme ve
Laboratuvar Deney Yöntemleri-Kaynar
Suda Su Emme Deneyi
TS 699 Madde 6.3
Doğal Yapı Taşları-İnceleme ve
Laboratuvar Deney Yöntemleri-Nokta
Yükü Dayanım İndeksi Deneyi
TS 699 Madde 6.38
Doğal Yapı Taşları-İnceleme ve
Laboratuvar Deney Yöntemleri-Suda
Dağılmaya Karşı Dayanıklılık Deneyi
TS 699 Madde 6.39
Doğal Taşlar-Atmosfer Basıncında Su
Emme Tayini
TS EN 13755
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/7)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Teknik Araştırma Ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı
Akreditasyon No: AB-0010-T
AB-0010-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 014 Tarih: 19 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(Kaya Mekaniği
Devam)
Su Muhtevası Tayini Deneyi
TS 8615 Madde 1
Beton Çelik
Çubukları
Metalik malzemeler - Çekme Deneyi
-Bölüm 1: Oda Sıcaklığında Deney Metodu
TS EN ISO 6892-1 Madde
3.4.2, 3.10.1, 3.10.2
PVC Su Tutucu
Conta
Beton İşlerinde Kullanılan PVC Plastik
Dilatasyon Malzemeleri-PVC Plastik Su
Tutucu Contalar-Görünüş Muayenesi
TS 3078 Madde 1.2.1 ve
2.2.2
Beton İşlerinde Kullanılan PVC Plastik
Dilatasyon Malzemeleri-PVC Plastik Su
Tutucu Contalar-Kesit Muayenesi
TS 3078 Madde 1.2.1 ve
2.2.3
Beton İşlerinde Kullanılan PVC Plastik
Dilatasyon Malzemeleri-PVC Plastik Su
Tutucu Contalar-Kenarların Doğruluğunun
Muayenesi
TS 3078 Madde 1.2.2.1 ve
2.2.4
Beton İşlerinde Kullanılan PVC Plastik
Dilatasyon Malzemeleri-PVC Plastik Su
Tutucu Contalar-Katlama Muayenesi
TS 3078 Madde 1.2.2.2 ve
2.2.5
Beton İşlerinde Kullanılan PVC Plastik
Dilatasyon Malzemeleri-PVC Plastik Su
Tutucu Contalar-Boyut Muayenesi
TS 3078 Madde 1.3 ve 2.2.6
Beton İşlerinde Kullanılan PVC Plastik
Dilatasyon Malzemeleri-PVC Plastik Su
Tutucu Contalar-Çekme Dayanımı ve
Uzama Oranı
TS 3078 Madde 1.2.2.3 ve
1.2.2.4; 2.3.1
Beton İşlerinde Kullanılan PVC Plastik
Dilatasyon Malzemeleri-PVC Plastik Su
Tutucu Contalar-Sertlik Deneyi
TS 3078 Madde 1.2.2.5 ve
2.3.2
Beton İşlerinde Kullanılan PVC Plastik
Dilatasyon Malzemeleri-PVC Plastik Su
Tutucu Contalar-Birim Hacim Kütlesi
Deneyi
TS 3078 Madde 1.2.2.6 ve
2.3.3
Beton İşlerinde Kullanılan PVC Plastik
Dilatasyon Malzemeleri-PVC Plastik Su
Tutucu Contalar-Su Emme Deneyi
TS 3078 Madde 1.2.2.7 ve
2.3.4
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/7)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Teknik Araştırma Ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı
Akreditasyon No: AB-0010-T
Revizyon No: 014 Tarih: 19 Aralık 2014
AB-0010-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(PVC Su Tutucu
Conta Devam)
Su
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Beton İşlerinde Kullanılan PVC Plastik
Dilatasyon Malzemeleri-PVC Plastik Su
Tutucu Contalar-Yaşlandırma Sonrası
Çekme Dayanımı ve Uzama oranı
TS 3078 Madde 1.2.2.8 ve
1.2.2.9; 2.3.5
Beton İşlerinde Kullanılan PVC Plastik
Dilatasyon Malzemeleri-PVC Plastik Su
Tutucu Contalar-Yaşlandırma Sonrası
Sertlik Deneyi
TS 3078 Madde 1.2.2.10 ve
2.3.5
Beton İşlerinde Kullanılan PVC Plastik
Dilatasyon Malzemeleri-PVC Plastik Su
Tutucu Contalar-Kül Tayini Deneyi
TS 3078 Madde 1.2.2.11 ve
2.3.6
İçme Suyunda ICP-MS Yöntemiyle Arsenik
Tayini
EPA 200.8
İçme Suyunda ICP-MS Yöntemiyle
Kadmiyum Tayini
EPA 200.8
İçme Suyunda ICP-MS Yöntemiyle Krom
Tayini
EPA 200.8
İçme Suyunda ICP-MS Yöntemiyle Bakır
Tayini
EPA 200.8
İçme Suyunda ICP-MS Yöntemiyle Demir
Tayini
EPA 200.8
İçme Suyunda ICP-MS Yöntemiyle Civa
Tayini
EPA 200.8
İçme Suyunda ICP-MS Yöntemiyle Mangan
Tayini
EPA 200.8
İçme Suyunda ICP-MS Yöntemiyle Kurşun
Tayini
EPA 200.8
İçme Suyunda ICP-MS Yöntemiyle Çinko
Tayin
EPA 200.8
pH Tayini
TS EN ISO 10523
Elektriksel İletkenlik Tayini
TS 9748 EN 27888
Askıdaki Katı Madde Tayini
TS EN 872
Florür Tayini
TS EN ISO 10304-1
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/7)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Teknik Araştırma Ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı
Akreditasyon No: AB-0010-T
Revizyon No: 014 Tarih: 19 Aralık 2014
AB-0010-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Su Devam)
Dalgıç Pompa
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Klorür Tayini
TS EN ISO 10304-1
Nitrat Tayini
TS EN ISO 10304-1
Orto - Fosfat Tayini
TS EN ISO 10304-1
Sülfat Tayini
TS EN ISO 10304-1
Sodyum Tayini
TS EN ISO 14911
Potasyum Tayini
TS EN ISO 14911
Kalsiyum Tayini
TS EN ISO 14911
Magnezyum Tayini
TS EN ISO 14911
Sularda Toplam Alfa Aktivitesi Tayini
EPA Method 900.0
Sularda Toplam Beta Aktivitesi Tayini
EPA Method 900.0
Sularda Trityum Tayini
IAEA Yöntemi
Sularda Oksiyen-18 Tayini
IAEA Tekniği Dengeleme
Yöntemi
Sularda Döteryum Tayini
IAEA Tekniği Dengeleme
Yöntemi
Dalgıç Pompa Performans Deneyi
TS EN ISO 9906
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı