2D PIV Teknik Şartname














Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçme Sistemi (PIV) yüksek çözünürlüklü 40 Hz’de çekim yapabilen 1 adet kamera,
parçacıkları görünür hale getiren lazer, zaman ayarlayıcı, görüntü yakalayıcı ve kontrol ve prosess
programlarının çalıştırıldığı program ekipmanlarından oluşmaktadır.
PIV sistemi anlık olarak 2 boyutlu hız ölçümü yapabilmelidir.
Sistem 1 adet kamera içermelidir. PIV sisteminde kullanılacak kamera;
o En az 1600x1200 piksel çözünürlüğe sahip olmalıdır.
o Tam çözünürlükte en az 40 Hz frekansa sahip olmalıdır.
o 1 adet en az 50 mm yüksek kalite f/1.4 lens kamera setine dahil olmalıdır.
PIV Sistem lazeri:
o Lazer dalga boyu 0.532 micrometre olmalıdır,
o Her kavite en az 15 Hz frekansa sahip olmalıdır.
o Lazer kaynağı ışık çapı en az 4mm olmalıdır.
o Pulse başına en az 65 mJ güç üretebilmelidir.
o Ölçüm düzleminin aydınlatılabilmesi için lazer çıkışına doğrudan bağlanabilen uygun optik silindirik ve
küresel lensler sisteme dahil olmalıdır.
o En az 1 adet açı modülü sistem teklifine dahil olmalıdır.
o Netlik mesafesini ayarlama modülü bulunmalıdır ve en yakın 200 mm, en uzak 4000mm uzaklığı
netleyebilmelidir.
o Lazer ışığına yön verebilmek için 90° ayna modülü bulunmalıdır.
Sistem tek platformdan veri alımı ve işlemesi için uygun yazılımı içermeli ve yazlım kontrol bilgisayarına yüklü
ve test edilmiş olarak teslim edilmelidir. Yazılım,
o Net üzerinden veri alımını desteklemelidir.
o Yerel ya da net üzerindeki bilgisayarlardaki bağlı bileşenleri otomatik olarak tanıyabilmelidir.
o Fiziksel bağlantılarda hata oluşmaması için kullanıcıya gerekli senkronizasyon bağlantılarını otomatik
olarak gösterebilmelidir.
o Veri kalitesinin gözlemlenebilmesi, deney tekrarının olmaması için imajların, hesaplanan hız
vektörlerinin ve imajların her noktasında çapraz-korelasyon haritalarının gerçek zamanlı 3D
gösterimini yapabilmelidir.
o Veri kayıt, işleme ve ulaşım hızı açısından, net üzerinde dağıtılmış veri bankası desteği olmalıdır.
o Veri kalitesinin arttırımı için ön tanımlı ve kullanıcı tanımlı imaj işleme ve filtreleme yapabilmelidir.
o Kaydedilen imajlar ile, 2 boyutlu hız vektörleri, girdap (vorticity), akım çizgisi, türbülans istatistik
hesapları yapabilmelidir.
o Kullanıcı tarafından hazırlanan Matlab kodları yazılım içerisinde çağrılabilmeli ve sonuçlara yazılımın
kendi veri bankasından ulaşılabilmelidir.
o Enerji temelli modal analiz POD (Proper Orthogonal Decomposition) modülü bulunmalıdır.
o Yüksek hız hassasiyetini sağlamak ve hız gradyanlarını direk hesaplayabilmek için gerekli
algoritmaları içeren modülleri içermelidir.
PIV sistemi ile kontrol bilgisayarı da sağlanmalıdır. Bu kontrol bilgisayar İş istasyonu özelliğinde olmalı ve
sistemin tüm ekipmanlarının uyumlu şekilde çalıştığı dokümanları içermelidir. En az 8 GB RAM, 1 TB Hard disk,
200 GB SSD disk, 23” ekran, Mouse ve klavyesi olmalıdır.
Sis üreteci sisteme dahil olmalıdır.
En az 5 litre sis sıvısı sistemle birlikte sağlanmalıdır.
Sıvılarda ölçüm için kullanılmak üzere ortalama boyu 20mikron olan polyamid parçacıklar sistem teklifine dahil
olmalıdır.
En az 1 adet lazere dalga boyuna uyumlu koruyucu gözlük bulunmalıdır ve göz çevresini sarmalıdır.
Kurulum ve eğitim müşterinin belirlediği yerde en az 2 gün olmalıdır.
2 yıllık garanti bitiminden itibaren 10 yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça ve servis hizmeti vermeyi
taahhüt etmelidir.
Teklifler ile birlikte Türkçe ürün kataloğu sağlanmalıdır.
Ürün teslimatında ürünün kullanımını anlatan Türkçe kullanım klavuzu da sağlanmalıdır.
Download

1 adet 2D PIV Ölçüm Sistemi Cihazı Teknik Şartnamesi