SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TERCİH KILAVUZU
Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu 1989 yılından bu yana dünyanın
ortası Akşehir’den bilime açılan bir kapı olarak hizmet vermektedir. Selçuk Üniversitesi
Akşehir Meslek Yüksekokulu, 1989-1990 öğretim yılında Ana İş hanının üç katının
kiralanmasıyla Turizm-Otelcilik programına ön kayıt yöntemiyle 26 öğrencinin alınmasıyla
öğretime açılmıştır. Akşehir İlçe merkezine 10 Km. mesafede Alanyurt Köyü Kozağaç
Mahallesi civarında bulunan Hazineye ait arazi, tarafların Meslek Yüksekokul yapılmak
şartıyla uzlaşmaya varmaları üzerine 65.000. m² lik kısmı, Kampüs Alanı olarak
Üniversitemize tahsis edilmiştir.
Vizyon: Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu, disiplinler arası ilişki
kurabilen, analitik düşünce yeteneğine sahip, girişimcilik ruhu kazanmış, değişen dünya
koşullarına uyumlu, insan haklarına saygılı, milli ve toplumsal menfaatleri ön planda tutan
nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedef edinmiştir.
Misyon: Ülkemizin ihtiyaç duyduğu küresel rekabete hazır nitelikli insan gücünü
yetiştirmek, üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sağlayarak ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin
sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak, Uluslararası düzeyde araştırmageliştirme çalışmaları yaparak hayata değer katan bilgi üretmeyi amaçlayan bir meslek
yüksekokulu olmaktır.
BÖLÜMLERİMİZ
MALİYE ve BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMLERİ
2014 yılı ÖSYM kılavuzlarında hem birinci hem de ikinci öğretimleri bulunan Maliye ve
Bankacılık Sigortacılık Bölümleri meslek yüksekokulunun köklü bölümlerinden biridir. Maliye
Bölümü Türkiye çapında çok az meslek yüksekokulunda mevcutken meslek yüksekokulumuz
tüm imkânlarını ve akademik kadrosunu Maliye Bölümüne göre şekillendirerek güçlü ve
güvenilir bir Maliye Programı kurmuştur. Bankacılık Sigortacılık Bölümü de 2011 yılında
öğrenci almaya başlamış ve ilk mezunlarını 2013 yılında vererek meslek yüksekokulumuzun
başarılı bir bölümü olduğunu kanıtlamıştır.
Maliye Programı meslek yüksekokulumuzun en çok Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile öğrenciyi 4
yıllık programlara gönderen bölüm olma özelliği taşımaktadır. Ayrıca Maliye Bölümlerimizden
DGS sınavı ile üniversitelerin 4 yıllık bölümlerine geçen öğrencilerimiz yapılan protokoller ile
yıl kaybetmemekte gittikleri üniversitelerdeki öğrenim hayatlarına 3. Sınıftan itibaren devam
edebilmektedirler. 2013 yılı DGS verilerine göre Maliye Bölümünden mezun olan ve DGS
sınavına giren yaklaşık 120 öğrenciden 85 öğrencimiz üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinde
öğretim hayatlarına devam etmeye hak kazanmıştır.
2013 yılı DGS verilerine göre Bankacılık Sigortacılık bölümünden DGS sınavına giren 38
öğrenciden 25 öğrenci üniversitelerin 4 yıllık bölümlerine devam edebilme hakkı kazanmıştır.
TURİZM OTEL İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM SEYAHAT BÖLÜMLERİ
Akşehir Meslek Yüksekokulu, 1989-1990 öğretim yılında Ana İşhanının üç katının
kiralanmasıyla Turizm-Otelcilik programına ön kayıt yöntemiyle 26 öğrencinin alınmasıyla
öğretime açılmıştır. Bu nedenle meslek yüksekokulumuz Türkiye’de uzun yıllardır turizm
eğitimi veren yegâne kurumlardan biridir. Nasreddin Hoca’nın mirası, Akşehir’in kültürel ve
tarihi zenginlikleri ile Akşehir fazlaca turist çekebilen bir ilçe konumundadır. Bu nedenle
turizm bölümleri gerek Akşehir’in güncel yaşamına gerekse Türkiye’nin yaz turizmi dışındaki
kültürel turizmine katkı sağlamaktadır. 2013 yılı verilerine göre bu küçük ilçe sınırları içindeki
bölgeleri 2013 yılında 40.000 den fazla yerli ve yabancı turist ziyaret etmiştir. Yaz aylarında
Kiraz ve Nasreddin Hoca festivalleri ile ünlü olan ilçemizde Akşehir Meslek Yüksekokulu’nu
tercih edecek öğrencilerimiz için staj ve çalışma imkânları bulunmaktadır.
Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) ile imzalanan protokol ile Galileo Programı ders olarak
öğrencilere verilebilmekte ve öğrenciler diplomalarının yanında Galileo Sertifikası ile mezun
olmaktadır. Bu da öğrencilerimizi mezun olduktan sonra diğer meslek yüksekokullarının
mezun öğrencilerinin önüne geçirmekte ve iş imkânlarını arttırmaktadır.
İŞLETME YÖNETİMİ VE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMLERİ
Bölümlerin Amacı: İşletmelerde orta kademe yöneticilik konusunda sorumluluk üstlenecek,
kaynakların, zamanın, işgücünün verimli bir şekilde kullanımı ile iş sürecinin yönetiminde
işletme yönetimine destek verecek, işletmecilik alanındaki temel ilkeleri bilen, işletmecilik
mesleği ile ilgili çağdaş teknoloji kullanan, mesleği ile ilgili mevzuata hâkim ve hukuki
sorumluluklarını bilen, ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyan, ekonomik gelişmeleri takip
edebilecek bilgi ile donatılmış, alanı ile ilgili konularda, bireysel veya grup olarak araştırma ve
geliştirme yapabilen, iş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı
olacak ara eleman olarak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, iş hayatında meslek
ahlâkının önemini kavramış girişimcilerin yetiştirmektir.
Bölümlerin Vizyonu: Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu, disiplinler arası ilişki
kurabilen, analitik düşünce yeteneğine sahip, girişimcilik ruhu kazanmış, değişen dünya
koşullarına uyumlu, insan haklarına saygılı, milli ve toplumsal menfaatleri ön planda tutan
nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedef edinmiştir.
Bölümlerin Misyonu: Ülkemizin ihtiyaç duyduğu küresel rekabete hazır nitelikli insan gücünü
yetiştirmek, üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sağlayarak ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin
sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak, Uluslararası düzeyde araştırma-
geliştirme çalışmaları yaparak hayata değer katan bilgi üretmeyi amaçlayan bir meslek
yüksekokulu olmaktır.
NEDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ?
1975 yılında kurulan Selçuk Üniversitesi’nde bugün itibariyle 21 fakülte, 22 meslek
yüksekokulu, 6 enstitü, 6 yüksekokul, 1 devlet konservatuarı ile 74.000 öğrenci
bulunmaktadır. Üniversitemiz, çalışanlarıyla birlikte 80 bine yaklaşan nüfusu ile Türkiye’nin
29 il merkezinden büyük konumdadır.
Selçuk Üniversitesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2014 yılı verilerine göre Anadolu
Üniversiteleri içinde 1. Seçilmiştir. Ayrıca İzmir İstanbul ve Ankara üniversiteleri arasında da
ilk 10 a girerek büyük, köklü değişen, gelişen ve geliştiren üniversite olduğunu kanıtlamıştır.
2014 yılı verilerine göre Selçuk Üniversitesi 74.000 öğrencisi ile Türkiye’nin en kalabalık ve en
büyük 2. Üniversitesi konumundadır.
PEKİ NEDEN AKŞEHİR?
93.300 nüfusu ile Konya’nın en kalabalık 2. İlçesi olan Akşehir tüm kent imkânlarını
bünyesinde barındırmaktadır. Yıl içinde birçok tiyatro oyununun sergilendiği 2 kültür
merkezi, 2 salonu bulunan sineması kafeleri ve restoranları ile ilçede okuyan tüm öğrenciler
için sosyal yaşam fırsatları sunmaktadır. Ayrıca ilçemizde Selçuk Üniversitesine bağlı bulunan
üç okulda(Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık
Yüksekokulu ve Akşehir Meslek Yüksekokulu) toplam 2500 öğrenci yaşamaktadır.
Öte yandan Akşehir dünyanın ortası olduğu gibi ülkemizin batı orta bölümünde yer
aldığından dolayı Konya Merkez’e 1.5 saat, Eskişehir, Ankara ve Antalya’ya 2,5 saat, İstanbul,
Aydın, İzmir, Adana, Mersin gibi merkezlere yaklaşık 6 saat uzaklığındadır. Akşehir Orta
Anadolu’yu Batı Anadolu’ya bağlayan yol üzerinde olduğundan her saat Konya’ya ve günde
en az diğer merkezlere (Ankara, Adana, Eskişehir, Antalya, İzmir, Bursa, Mersin ve tüm diğer
şehirler) 5 sefer bulabileceğiniz otobüs işletmeciliği oldukça gelişmiş bir ilçedir. Böylelikle
sevdiklerinizi sık sık ziyaret edebilir gezip görerek kişisel gelişiminize katkı sağlayabilirsiniz.
MESLEK YÜKSEKOKULUMUZUN KAMPÜS ALANI
Meslek Yüksekokulumuz 65.000 m2 lik bir alan içerisinde Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi ile birlikte kampüs alanında bulunmaktadır. Kampüs alanı içerisinde otoparklar, halı
saha, basketbol sahası, tenis sahası, öğrencilerin bahar aylarında uzunca vakitler
geçirebilecekleri geniş yeşil alanları ve modern bir hizmet binası bulunmaktadır. Ayrıca
hizmet binası içerisinde 1 dil laboratuvarı, 2 bilgisayar laboratuvarı, kadın – erkek mescitleri,
yaklaşık 2000 eserin sergilendiği kütüphane, Turizm öğrencileri için uygulama odası ve
uygulama restoranı bulunmaktadır. Böylece öğrenciler hem teorik bilgi edinebilmekte hem
de uyguma imkânı bulabilmektedir.
BARINMA İMKÂNLARI
Kampüs alanı içinde Kredi Yurtlar Kurumu’na ait 1000 erkek, 1000 kız olmak üzere 2000
yatak kapasiteli güvenli ve ucuz devlet yurdu bulunmaktadır. Ayrıca, Akşehir ilçesinde kız
öğrencilere yönelik 5 erkek öğrencilere yönelik 1 özel yurtlar bulunmaktadır. Böylece her
bütçeye her isteğe uygun yurt ve barınma imkânı bulmak mümkündür.
Öte yandan, okulumuzun kampüs alanına 200 metre uzaklıkta bulunan TOKİ konutları da
öğrenciler için özel barınma imkânları sağlamaktadır.
ULAŞIM
Kampüs Alanına şehir merkezinden her 7 dakikada bir dolmuşlar kalkmaktadır. Fakat KYK
yurdunda kalacak öğrenciler ve TOKİ deki ev imkânlarından yararlanacak öğrenciler okula
yürüyerek gelebilmektedir.
2014-2015 yılı AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK TAKVİMİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU’NU SOSYAL MEDYADA TAKİP
EDEBİLİRSİNİZ.
https://www.facebook.com/Aksehirmeslekyusekokulu
https://www.twitter.com/AksehirMYO
Download

selçuk üniversitesi akşehir meslek yüksekokulu tercih kılavuzu