T.C
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
17.01.2014
Sayın Yönetim Kurulu Üyelerine,
Fakülte Yönetim Kurulu 20.01.2014 Pazartesi günü, saat 12.00’de aşağıdaki gündem
maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
Toplantıya katılmanızı rica ederim.
Doç.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Dekan V.
G Ü N D E M:
Önceki toplantı tutanağının imzalanması.
1- Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölümü 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı ders
programında yer alan KMY 3022 İdari Yargı (Örgün Öğretim 3+0 ve İkinci Öğretim
3+0) dersini vermesi için Yrd.Doç.Dr. Lale Burcu ÖNÜT’ün görevlendirilmesi
hakkındaki Bölüm Başkanlığı’nın 20/01/2014 tarih ve 15 sayılı yazısı ile hk.
2- Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölümü 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı ders
programında yer alan Maliye Bölümü KMY 1010 Anayasa Hukuku (Örgün Öğretim
3+0 ve İkinci Öğretim 3+0) dersini vermesi için Yrd.Doç.Dr. Tijen DÜNDAR
SEZER’in görevlendirilmesi hakkındaki Bölüm Başkanlığı’nın 20/01/2014 tarih ve 14
sayılı yazısı hk.
3- Fakültemiz İşletme Bölümü Üretim Yönetimi Pazarlama Anabilim Dalında boş
bulunan araştırma görevlisi kadrosuna müracaat eden ve yapılan sınavı kazanan Engin
YÜCEL’in, 2547 sayılı Kanunun 260 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik
33/a maddesi uyarınca açıktan atanmasına dair İşletme Bölümü Başkanlığı’nın yazısı
hk.
4- Fakültemiz İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalında boş bulunan
araştırma görevlisi kadrosuna müracaat eden ve yapılan sınavı kazanan Gökçe Sinem
ERBUĞA’nın, 2547 sayılı Kanunun 260 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
değişik 33/a maddesi uyarınca açıktan atanmasına dair İşletme Bölümü Başkanlığı’nın
yazısı hk.
5- Fakültemiz İşletme Bölümü Üretim Yönetimi Pazarlama Anabilim Dalına 2013 yılı
ÖYP kapsamında tahsis edilen ve boş bulunan Araştırma Görevlisi kadrosuna
atanmaya hak kazanan Beyza YAVUZ’un, söz konusu kadroya 2547 sayılı kanunun
260 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 33/a maddesi uyarınca atanmasına
dair İşletme Bölüm Başkanlığı’nın yazısı hk.
6- Fakültemiz İşletme Bölümü Yönetim Organizasyon Anabilim Dalına 2013 yılı ÖYP
kapsamında tahsis edilen ve boş bulunan Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmaya hak
kazanan Ali BANCAR’ın, söz konusu kadroya 2547 sayılı kanunun 260 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile değişik 33/a maddesi uyarınca atanmasına dair İşletme
Bölüm Başkanlığı’nın yazısı hk.
7- Gündem dışı gelen evrak
Download

03-17 01 2014 gündem - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi