4 YAŞ GRUPLARI EKİM AYI BÜLTENİ
HAZIRLAYANLAR
ULVİYE TÜZÜ EROĞLU
İNCİ PİPER
ÖZGE ÖZEL
EDİTÖR
ÜLKÜ UZUN
IŞIKLI GÜNLER
EKİM, 2014
FMV EKİM 2014
İÇİNDEKİLER
1.
2.
3.
4.
EKİM AYI ÖZEL GÜN VE KUTLAMALARI
EKİM AYI KAZANIM ve GÖSTERGELERİ
EKİM AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
BRANŞ ETKİNLİKLERİ
– İngilizce
– Müzik
– Görsel Sanatlar
– Drama
– Fiziki Etkinlik
– Montessori Uygulamaları
– Yüzme
5. DUYURULAR
6. REHBERLİK BİRİMİ
7. EKİM AYI DOĞUM GÜNLERİMİZ
FMV EKİM 2014
FMV EKİM 2014
EKİM AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM:
Kazanım 1: Nesne/durum olayı dikkatini verir.
Göstergeleri
•Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
•Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
•Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri
•Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
•Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Sıra bildiren sayıyı
söyler.
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri
•Nesne/varlığın dokusunu söyler.
•Nesne/varlığın sesini söyler.
•Nesne/varlığın kokusunu söyler.
•Nesne/varlığın tadını söyler.
•Nesne/varlığın miktarını söyler.
Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri
•Nesne/varlıkları dokusuna göre ayırt eder, eşleştirir.
•Nesne/varlıkları sesine göre ayırt eder, eşleştirir.
•Nesne/varlıkları tadına göre ayırt eder, eşleştirir.
•Nesne/varlıkları kokusuna göre ayırt eder, eşleştirir.
•Nesne/varlıkları miktarına göre ayırt eder, eşleştirir.
Kazanım 9: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.
Göstergeleri
• Nesne/varlıkları uzunluklarına göre sıralar.
Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır.
Göstergeleri
•Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.
•Geometrik şekillerin özelliklerini söyler.
•Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.
Kazanım 21: Atatürk’ü tanır.
Göstergeleri
• Atatürk'ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler.
Kazanım 22: Atatürk'ün Türk toplumu için önemini açıklar.
Göstergeleri
• Atatürk’ün değerli bir insan olduğunu söyler.
SOSYAL- DUYGUSAL ALAN:
Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır.
Göstergeleri:
•Duyuşsal özelliklerini söyler.
Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını
açıklar.
Göstergeleri:
•Başkalarının duygularını söyler.
•Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.
•Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.
Kazanım 5: Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun
yollarla gösterir.
Göstergeleri:
•Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir.
FMV EKİM 2014
Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Göstergeleri:
•Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.
•Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri:
•Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.
•Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.
Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.
Göstergeleri:
•Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.
Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Göstergeleri:
•İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır.
Kazanım 14: Sanat eserlerinin değerini fark eder.
Göstergeleri:
•Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini söyler.
Sanat eserleri ile ilgili duygularını açıklar.
Kazanım 17: Başkalarıyla sorunlarını çözer.
Göstergeleri:
•Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer.
DİL GELİŞİMİ:
Kazanım 1: Sesleri ayırt eder.
Göstergeleri:
• Sesin geldiği yönü söyler.
• Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.
• Sesin özelliğini söyler.
Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
Göstergeleri:
• Soru cümlesi kurar.
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri:
•Konuşmayı başlatır.
•Konuşmayı sürdürür.
•Konuşmayı sonlandırır.
•Konuşmak için sırasını bekler.
•Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
•Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
•Dinledikleri/izlediklerini müzik yoluyla sergiler.
•Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri:
•Görsel materyalleri inceler.
•Görsel materyalleri açıklar.
•Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
•Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
FMV EKİM 2014
MOTOR GELİŞİM:
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri
•Yönergeler doğrultusunda yürür.
•Yönergeler doğrultusunda koşar.
•Belli bir yükseklikten atlar.
•Belli bir yüksekliğe zıplar.
•Belli bir yüksekliğe tırmanır.
•Tırmanılan yükseklikten iner.
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri
•Tek ayak üzerinde durur.
•Tek ayak üzerinde sıçrar.
•Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür
Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri
•Atılan topu elleri ile tutar.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
•Nesneleri kaptan kaba boşaltır.
•Nesneleri takar.
•Nesneleri çıkarır.
•Nesneleri kopartır/yırtar.
•Malzemeleri keser.
•Malzemeleri yapıştırır.
ÖZBAKIM BECERİLERİ:
Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
Göstergeleri
•Ev/okuldaki eşyaları toplar.
•Ev/okuldaki eşyaları asar.
•Ev/okuldaki eşyaları yerleştirir.
Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir.
Göstergeleri
•Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.
Kazanım 6: Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.
• Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır.
FMV EKİM 2014
EKİM AYI ETKİNLİK
ÖRNEKLERİ
KAVRAMLAR
Renk: Ana Renkler
Geometrik Şekiller: Üçgen ve Kare
Boyut: Büyük-orta-küçük, Uzun-kısa
Miktar: Az-Çok, Dolu-Boş
Yön/mekanda konum: ÖnündeArkasında, İçinde-Dışında
Sayı sayma: 1-10
Duyu: Tatlı-tuzlu-acı-ekşi, sertyumuşak, kokulu-kokusuz, ıslak-kuru
Zıt kavramlar: Açık-Kapalı
SOSYAL BECERİLER
Arkadaşlığın önemi
OKUMA- YAZMAYA
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
•
•
•
Sınırlı boyama çalışmaları
1-5 arası rakamları kavrama
1-10 arası ritmik sayma
FMV EKİM 2014
EKİM AYI ETKİNLİK
ÖRNEKLERİ
EĞİTİM PLANIMIZDAKİ
RUTİNLERİMİZ
•
•
•
•
Takvim çalışması
Duygularım panosu
Oyuncak, göster anlat ve kitap
günleri
Okuldaki 100. günüm
YAŞAYAN DEĞERLER
BARIŞ
Barış resmi yapma
Barış kuklaları oluşturma
FMV EKİM 2014
EKİM AYI ETKİNLİK
ÖRNEKLERİ
FEN VE MATEMATİK
• Tat Deneyi
• Gruplama çalışmaları
• Doğayı gözlemleme
• Koku çiçeği oluşturma
• Duyu organlarımız
• Boş- Dolu deneyi
• Ritmik sayma
• Karşılaştırma
çalışmaları
• Eşleştirme oyunları
TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ
• ‘Avucumdaki öpücük’ hikayesi
• 5 duyumuz
• Vücudumuz
• Akıl haritaları
• Beyin fırtınası
• Kuklalarla dramatizasyon
• Duygular
OYUN ve HAREKET
• Vücudumuz şarkısı
• Müzik aletleriyle
serbest hareketler
FMV EKİM 2014
EKİM AYI ETKİNLİK
ÖRNEKLERİ
AYIN MÜZİSYENİ
ANTONIO VİVALDİ
AYIN RESSAMI
FERNANDO BOTERO
FMV EKİM 2014
EKİM AYI ETKİNLİK
ÖRNEKLERİ
AYIN PARTİSİ
• KIRMIZI BEYAZ
PARTİSİ( 28 Ekim
2014 Salı Günü KırmızıBeyaz Kıyafetler
giyerek okula
geliyoruz.)
• 29 EKİM
CUMHURİYET
BAYRAMIMIZ KUTLU
OLSUN..
AYIN GEZİSİ
BAHÇEŞEHİR GÖLET
FMV EKİM 2014
BRANŞ ETKİNLİKLERİMİZ
FMV EKİM 2014
During the month of October we will
be concentrating on:
• Theme: Weather (Autumn), Clothes
• Concepts: Hot/cold, big/small.
Emotions: Happy, sad, angry
• Halloween
FMV EKİM 2014
This month the children will be watching and learning
some of the following songs and videos:
What’s the weather like today?
http://www.youtube.com/watch?v=DnGKfOX5bVQOne Little Owl
http://www.youtube.com/watch?v=-_XxjG6Ox5k
Falling leaves
http://www.youtube.com/watch?v=SaqMGqsvPGg5 Little Pumpkins Sitting on a Gate
http://www.youtube.com/watch?v=cm1qvX1ygOo
Open shut them (Big, small)
http://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4YThe Skeleton dance
http://www.youtube.com/watch?v=e54m6XOpRgU
Opposite Hot Cold
http://www.youtube.com/watch?v=gZ8AGdFfbUQ Circle Song
http://www.youtube.com/watch?v=LlXnXf6FSq8
FMV EKİM 2014
This month we will be reading the following books:
FMV EKİM 2014
We will learn new vocabulary:
Autumn
Animals
Bear
Owl
Squirell
Boots
Hat
Leaf/Leaves
Apple
Tree
Sun
Rain
Cloud
FMV EKİM 2014
We will be having a Halloween Party:
Pumpkin
Orange
FMV EKİM 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
GÖRSEL SANATLAR
Renkli ÇalışmalarHayvanat Bahçesi
Fernando BOTERO
Kimdir? Eserlerini
İnceleme ve Sergi
Gezisi
Geometrik Şekiller ve
Ana Renkler
Renkli Çalışmalar – Evler
•
•
•
•
Evimizde ve okulumzuda
neler ses çıkarır?
Bu neyin sesi?
Eşim nerede ? Şarkısı
29 Ekim Cumhuriyet Şarkısı
YÜZME
DRAMA
Meyve Bahçesi Oyunu
Dikkat Çalışması
Plaj Dramatizasyonu
Uyum Çalışması
MÜZİK
FİZİKİ ETKİNLİK
•Yer değiştirme
hareketleri
•Asya-Avrupa oyunu
• Bedenimi tanıyorum
•
•
•
Havuz kuralları
Su altında nefes verme
Su altında göz açma
FMV EKİM 2014
MONTESSORİ UYGULAMASI
Günlük yaşam materyalleri
* Fasulye avuclama
* Kaşıklama 1 ( mercimek
taşıma )
* Kaşıklama 2 ( bilye taşıma )
* Boşaltma 1 ( pirinç boşaltma )
* Huni ile boşaltma ( katı )
* Mandal dizme
* Nohut dizme
* İğne dizme
Kültür Materyalleri
• Geridönüşüm tarih şeridi
Matematik Materyalleri
• 1'den 10'a kadar sayı kavramı
• Kırmızı Mavi Çubuklar
• Zimpara Kağıdı S.
Duyusal Materyaller
• Pembe kule (büyük-küçük kavramı)
• Kahverengi merdiven (dar-geniş kavramı)
• Tokmaklı silindir blokları (derin-sığ kavramı)
FMV EKİM 2014
FMV
Özel Ispartakule Işık Anaokulu
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi
Anaokulu Psikolojik Danışmanı
Begüm BABACAN
İletişim: 648 09 75-4404
[email protected]
FMV EKİM 2014
Okul Öncesi Yaş Grubunda Arkadaş Etkisi ve
Özgüven
•
Sosyalleşme cesaret işidir, hele ki okul öncesi çocukları için; neden mi? Çocuk, aile
ortamından
çıkıp
kendi
yaşıtlarıyla
bir
araya
gelmesiyle,
cesaretini
de
şekillendirmeye başlar.
•
Sosyalleşmenin şartları olarak; diğer çocuklarla iletişim kurmak, onlarla konuşmak,
oyunlarına katılmak, oyun kurmak, istemediği bir konuda ‘hayır!’ diyebilmek,
sorgulamak, sevmediği şakalarla veya alaylarla mücadele edebilmek, malını paylaşmayı
öğrenmek; istemediğinde korkusuzca vermeyebilmek, haksızlığa uğradığında hakkını
arayabilmek, düşüncelerini açıklayabilmek, karşısındakini de ezmeden onun hakkına da
saygı göstermek, … kesinlikle cesaret işi! Bir adım daha ileri giderek, bu oluşumları
ileriki yıllar için, iş görüşmeleri, işe girme, romantik ilişkiler…gibi sosyal olayların da
alt basamakları olarak görebiliriz.
FMV EKİM 2014
Bebeklikte sosyalleşme veya ilişki kurma 6. aydan sonra birbirlerine bakarak,
dokunarak, taklit ederek oluşmaya başlar. Rekabetin olmadığı bir ortamda 18. ay gibi
bir dönemden itibaren yan yana oynarlarken; okul öncesi bir dönemde zihinsel
olgunlaşmanın da sonucu olarak, oyun aracılığıyla çocuk kendileriyle ilgili geri bildirim
de alır. Arkadaşların, aile gibi koruyucu rolleri yoktur, özellikle de acımasız olup,
zaaflar keşfedildiği takdirde bunu kullanma yoluna gidebilirler. Çocuğun kendini
ifade etmesi açısından büyük önem taşıdığı 3-6 yaş döneminde, duygusal ve sosyal
gelişimin sadece aile tarafından karşılanması kesinlikle yeterli değildir. Ancak aile
içinde yapılan sohbetler, paylaşımlar sayesinde çocuğun arkadaş ilişkileri de gelişir.
Arkadaşlık çocuğun cesaretini şekillendirirken, işbirliği, sorumluluk ve özgüven de
kazandırır.
FMV EKİM 2014
Çocuğuna;
•
Güvendiğini gösteren ve yaşatan,
•
Yol gösteren,
•
Gündelik hayatta karşısına çıkan problemlere hazır çözümler vermek yerine, çözüm bulduran,
•
Aşırı korumacı yaklaşmayan,
•
Sorumluluk veren (çocuğun canı istediği zaman değil de düzenli olarak yapması önemlidir),
•
Kendini ifade edebileceği, başarılı, yetenekli ve iyi hissedeceği ortamlar yaratan,
•
Neden sonuç ilişkisini güçlendirmeye yönelik sorular soran, çocuğun sosyal muhakemesinin gelişmesine fırsat
veren,
•
Başladığı işi bitirmesi konusunda motive eden, destek ve model oluşturan,
•
Başarısızlıkta yaptığının zor olduğunu kabul edip denemesi için yüreklendiren, mücadele etmeyi öğrenmesini
sağlamak için destek olan,
•
Kendi kararlarını verebilmesi, seçim ve tercihlerini yapabilmesi için uygun ortamlar yaratan, tüm bunlara
uymasını ve sonuçlarına katlanmasını sağlayan;
Anne- babalar çocuklarının gelişimini desteklemiş olurlar.
Kaynakça: Layza OVADYA
FMV EKİM 2014
DUYURULAR
Sayın Velilerimiz,
2014- 2015 Eğitim öğretim yılı itibariyle “EkoOkullar Programı” adlı uluslararası bir projeye üye olduk.
Okulumuzda iki yıl boyunca “Atıklar ve Geri Dönüşüm”
konusunda çalışmalar yürütülecektir. Proje sonunda ise başarılı
olan okullara, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan,
çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etiket olan “Yeşil
Bayrak” ödülü verilmektedir.
Okul çapında tüm zümrelerin katkılarıyla hazırlanan
eylem planını, tüm öğrencilerimiz ve siz velilerimizin desteği ile
gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Proje kapsamında kağıt, pet şişe,
metal kutu, cam ve kullanılmış pil toplama kampanyaları
yürütülecektir. Sizler de evlerinizde biriktirdiğiniz geri
dönüşebilen atıklarınızı okulumuza göndererek projemize
destek olabilir ve öğrencilerimizin konu ile ilgili gelişimlerine
katkı sağlayabilirsiniz.
ANAOKULU ÖĞRETMENLERİ
FMV EKİM 2014
DUYURULAR 2
Sayın Velilerimiz,
Doğum günü kutlama etkinlikleri kapsamında, bu yıl “Kutudaki Hayat” etkinliğini
yürüteceğiz. Bu bağlamda çocuğunuzun doğumdan bugüne kadar her yaş dönemine ait
çocuğunuz için değeri ve anlamı olan bazı eşya, fotoğraf, vb seçerek bir kutu hazırlamanızı
rica ediyoruz.
Sunumu yapan kişi öğrencimiz olacağından kutuyu birlikte hazırlamanız ve öğrencimizin
kutuda var olan eşyalar, fotoğraflar vb. İle ilgili bilgi sahibi olması önem taşımaktadır.
Kutudaki Hayat etkinliği Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı doğumlu çocuklar için 29
Eylül 2014 tarihinde yapılacaktır. Gelecek “Kutudaki Hayat” etkinlikleri her ay içinde
doğan çocuklar için ayın son Cuma gününde kutlanacaktır. Her çocuk kendi doğduğu ayın
son Cuma gününde hazırlanan kutuyu okula getirecektir. Bu konuyla ilgili takibinizi rica
ederiz.
Anaokulu Sınıf Öğretmenleri
FMV EKİM 2014
EKİM AYINDA DOĞANLAR
A SINIFI: Egemen GÜVEN
Selin KÖSE
B SINIFI: Beren POLAT
Doğum Gününüz Kutlu Olsun 
Not: Bu ay doğum günü olan öğrencilerimize «Kutudaki Hayat» etkinliğini 31 Ekim
Cuma günü getirmeleri konusunda destek olmanızı rica ederiz.
FMV EKİM 2014
Download

Ekim ayı bültenini indirmek için lütfen tıklayınız.